6. února 2014

Interpelace na premiéra ve věci bytů OKD

Ústní interpelace poslance Adolfa Beznosky na premiéra Bohuslava Sobotku ve věci bytů OKD.

 
Adolf Beznoska: 
 
Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, členové vlády. Mám krátký dotaz na pana premiéra Sobotku.
 
V médiích probíhají informace o zvláštní privatizaci OKD. Podle všech odborných stanovisek, kterými disponuje Policie České republiky, útvar pro odhalování korupce, správná cena měla být zhruba 7,5 mld. korun. Reálně se ten byznys uskutečnil za 4,1 mld. korun, čili pravděpodobně došlo k poškození státu v hodnotě 3,4 mld. korun. V době privatizace v roce 2004 byl dnešní premiér ministrem financí a současně členem prezídia Fondu národního majetku. Mimo jiné součástí toho transferu byl i převod 44 tisíc bytů. Průměrná cena toho jednoho bytu vychází na 40 tis. korun.
 
Dva dotazy na pana premiéra. Za prvé, jestli tu privatizaci považuje za správnou, a v případě, že ne úplně, vyvodí jakékoliv osobní důsledky, minimálně politické, a za druhé, jestli cenu jednoho bytu ve výši 40 tis. korun považuje, i bráno v cenách roku 2004, za přiměřenou. Děkuji.
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, já myslím, že je potřeba opravit vaše tvrzení o tom, že privatizace zbytkového podílu státu v OKD v roce 2004 zahrnovala i převod bytů. V té době k žádnému převodu bytů nedošlo. Byty totiž bohužel - a zdůrazňuji podruhé: bohužel - byly do společnosti OKD vloženy bývalým ministrem průmyslu a obchodu Vladimírem Dlouhým na počátku 90. let. 
 
Bylo to chybné rozhodnutí, protože OKD nemělo být nikdy privatizováno včetně bytového fondu a bytový fond měl být převeden na města a obce. Bohužel, Vladimír Dlouhý tehdy v roce 1990 nebo 1991 udělal chybné rozhodnutí a Klausova vláda, ve které byla i vaše politická strana, ODS, tehdy zahájila proces privatizace OKD. A možná vás překvapím, došlo k divoké privatizaci OKD a stát přišel o 51 % akcií.
 
Já se vás chci zeptat, jestli náhodou nevíte, kolik stát za těch 51 % akcií dostal. Pokud to náhodou nevíte, tak já vám to řeknu: Stát za 51 % akcií nedostal ani korunu. Ani korunu! Jak je možné, že to policie dodnes nevyšetřuje? Jak je možné, že nikdo nevyhodnotil roli těch politiků, kteří způsobili, že stát za 51 % akcií ztratil kontrolní majoritu a nedostal jednu jedinou korunu. Vláda, jejímž jsem byl členem, v roce 2004 již prodávala podíl v podniku, ve kterém neměla kontrolu. Prodávala něco kolem 45 % akcií. Za tyto akcie dostala tržní cenu ve výši 4,1 miliardy korun. To, že to byla tržní cena, potvrdil nejen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale především Evropská komise, která celou tuto transakci zkoumala a konstatovala, že při prodeji menšinového podílu státu v OKD nedošlo k poskytnutí veřejné podpory.
 
A pokud jde o byty. Byty byly součástí společnosti OKD od začátku 90. let. Nikdo se o nájemníky nestaral. První vláda, která se začala starat o situaci nájemníků OKD, byla až naše vláda v roce 2004, která jako první stanovila do privatizační smlouvy předkupní právo pro nájemníky bytů OKD. Vláda tehdy zavázala nabyvatele, že nesmí tyto byty OKD prodat nikomu jinému než nájemníkům. A to je trvalá podmínka, která je součástí privatizační smlouvy, a vláda, i tato vláda, musí trvat na tom, aby podmínky privatizační smlouvy z roku 2004 byly plněny a dodrženy.
 
A možná poslední poznámka v reakci na vaši interpelaci. ODS je nepochybně strana, která o privatizaci OKD leccos ví. Koneckonců váš nový místopředseda pan Tošenovský, nepochybně nová tvář v české politice, ví o OKD více než my všichni tady v Poslanecké sněmovně dohromady, protože místopředseda ODS pan Tošenovský seděl v letech 2005 až 2009 v dozorčí radě OKD, už po privatizaci, byl dokonce místopředsedou této dozorčí rady OKD a jenom v letech 2007 a 2008 dostal za sezení v této dozorčí radě od vlastníků OKD skoro 5 milionů korun odměn. Váš místopředseda strany. Čili doporučuji, pokud máte nějaké další otázky, obraťte se na pana Tošenovského.
 
Možná by také stálo za to se zeptat, proč dal pan Bakala před volbami v roce 2010 Občanské demokratické straně 15 milionů korun jako výraz podpory její politiky a její volební kampaně. Děkuji.
 
 
Ing. Adolf Beznoska

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
místopředseda oblastního sdružení