9. dubna 2015

Interpelace na ministra dopravy ve věci dostavby D11 - R11

Ústní interpelace poslance Ivana Adamce na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci dostavby D11 - R11.

 
 
Ivan Adamec: 
 
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, já bych chtěl od vás informaci, jak to vypadá se stavbou rychlostní komunikace a dálnice R11 a D11. Sice dnes o tom na interpelacích mluvil pan premiér, že se dělá všechno pro urychlení této výstavby, nicméně já pamatuji již šestnáct let, kdy se o té dostavbě mluví, a skutek utek a registruji neustále problémy, dezinformace o tom, kudy vlastně ta dálnice povede, jestli je důležitá, není důležitá. Musím říci, že poslední dobou jsem zaregistroval to, že na polské straně jsou snahy oprášit dálnici, která je známa jako takzvaná Hitlerova dálnice z druhé světové války, která by měla vést na Králíky. Já si myslím, že to je zase další pokus o oddálení dostavby D11 a R11. Mluvím o tom, protože bych chtěl od vás slyšet, jak se to připravuje.
 
Měl jsem možnost jednat i s panem premiérem, že vlastně je třeba oprášit česko-polskou mezinárodní dohodu o hraničním přechodu této komunikace a že víceméně všechny tyto pokusy vedou k tomu, že neustále se výstavba oddaluje. Dálnice pro nás je důležitá. Mezinárodní dohoda by se měla oprášit s tím, že Poláci jsou v současné době připraveni vést dálnici do Bolkowa a pak čekají na českou stranu, a zda je pravděpodobná ta varianta, že by se začalo stavět souběžně s dostavbou směr Jaroměř zároveň od státní hranice po Trutnov. Děkuji za odpověď.
 
 
 
Dan Ťok:
 
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tento dotaz. Já bych chtěl na začátek říct, že rychlostní komunikace R11 a dostavba dálnice D11 je naší prioritou, takže to určitě nechceme zpochybňovat.
 
Rád bych na úvod řekl, že dne 18. 3. 2005 byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R1 a polské rychlostní silnice S3 na česko-polských státních hranicích. Dohoda vstoupila v platnost dne 18. 7. 2005 a na jejím základě budou obě rychlostní silnice propojeny v prostoru česko-polských státních hranic mezi obcemi Královec a Lubawka.
 
Na nedokončené části tahu dálnice D11 a navazující rychlostní silnice R11 zpracovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ucelenou studii proveditelnosti, která byla schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 26. 6. 2014. Tato studie proveditelnosti předpokládá dřívější výstavbu příhraničního úseku R11 úsek 1109 Trutnov - státní hranice ČR/Polsko s předpokladem zahájení roku 2019, a to s ohledem na možnost jeho financování z CEF, což je Connecting Europe Facility, v období 2014 až 2020, s možností dočerpání do roku 2023. Dalším důvodem je možnost převést po dokončení úseku 1109 na tuto trasu tranzitní dopravu z polské rychlostní silnice S3, jakmile to bude možné, tedy i při absenci předchozího úseku 1108 Jaroměř-Trutnov. Úsek 1109 totiž nahradí stávající silnici I/16 Trutnov - státní hranice, která nemá odpovídající technické parametry. Oba úseky 1108 i 1109 jsou v současné době ve stejném stavu přípravy. Stavby D11/R11 jsou součástí hlavní sítě TEN-T a naše povinnost je dokončit je nejpozději do roku 2030, ale tento termín my chceme urychlit.
 
Co se týče silnice S8/R43 Králíky, tam se jedná o aktivitu polského vojvodství, nikoliv názor Polska jako státu. Toto možné propojení v trase historicky plánované dálnice Vídeň-Wroclaw, oné Hitlerovy dálnice, které bylo plánováno před druhou světovou válkou, není součástí TEN-T a není sledováno ani územně chráněno v úseku od budoucí R35 po státní hranici. Stavba v této stopě by dnes byla environmentálně neprojednatelná a ekonomicky neobhajitelná, protože jsou tam nízké dopravní zátěže. Tyto argumenty jsme samozřejmě případně připraveni polské straně komunikovat na odborném setkání.
 
Prioritou Polska i České republiky je dle předchozích dohod dokončení R11 a na polské straně S3, které jsou součástí hlavní sítě TEN-T. S8 s pokračováním na straně ČR v jakékoliv podobě nemůže R11 ani S3 v žádném případě nahradit.
 
 
Ivan Adamec: 
 
Děkuji. Snad ani ne doplňující otázku jako poděkování za tento výklad. Jenom upozornění, že pokud by tento harmonogram byl naplněn, tak se uleví hlavně městu Náchodu z hlediska průtahu kamionové přepravy, protože dneska paradoxně kapacitní přechod je právě v Náchodě Bělovsi, a kudy povede dálnice, tak tam dneska ta kapacita není, takže pomůže to našemu regionu jako celku. Děkuji.
 
 
Mgr. Ivan Adamec

člen vedení poslaneckého klubu PČR
neuvolněný starosta města
předseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení