18. září 2014

Interpelace na premiéra ve věci minimální mzdy

Ústní interpelace předsedy ODS Petra Fialy na premiéra Bohuslava Sobotku ve věci minimální mzdy.

  
Petr Fiala: 
 
Děkuji. Vážený pane premiére, já různě čtu a slyším, že vyšší růst minimální mzdy, tedy místo původně dojednaných 500 na 700, vyjednali sociální demokraté ve vládní koalici výměnou za to, že podpořili na pozici eurokomisařky Věru Jourovou, tedy kandidátku politické strany hnutí ANO. Například pan předseda Sklenák v České televizi řekl: Probíhají koaliční rady a byly vzneseny požadavky jak ze strany ANO, tak ze strany ČSSD a v rámci dohadování jsme se dohodli jak na nominaci Věry Jourové, tak na zvyšování minimální mzdy. Zaslechl jsem ale také pana vicepremiéra Babiše, který říká, že - cituji: Takové handly on nedělá.
 
Tak já se vás chci, pane premiére, zeptat i z důvodu těchto rozporů na podrobnosti této dohody, abychom si nemuseli nic domýšlet a aby veřejnost nemusela spekulovat. Protože jestli je to pravda, tak to vypadá, že jste vyměnili lukrativní post pro jednu osobu za opatření, které se dotkne tisíců občanů, ovlivní to české firmy, ovlivní to zaměstnavatele, ovlivní to celou ekonomiku, a to, myslím, nebyla příliš rozumná dohoda. Výsledky dohody nejsou dobré ani z dalšího hlediska, protože jsme pro naši eurokomisařku získali velmi nevýznamné portfolio. Ale zřejmě také došlo k narušení důvěry sociálních partnerů vlády porušením původní dohody. To není můj názor, ale Svaz průmyslu a dopravy byl tímto krokem rozčilen natolik, že jeho prezident Jaroslav Hanák řekl - zase cituji -, že jde o jasné porušení dohody sociálních partnerů.
 
Tedy pane premiére, prosím o vysvětlení, jak je to s tou dohodou. A byla tato nepěkná dohoda uvnitř vlády skutečně uzavřena?
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Děkuji. Já nevím, jestli můžeme kritizovat programovou dohodu. Programová dohoda přece do politiky patří na rozdíl od dohody, která se třeba týká nějakých postů, funkcí, mocenských pozic. Vždyť programová dohoda je samou podstatou politiky v situaci, kdy jste v koaliční vládě. Kdyby sociální demokracie neměla koaliční partnery, samozřejmě by rozhodnutí mohla udělat sama, ale my jsem ve vládě, kde máme koaličního partnera, je jím hnutí ANO, máme koaličního partnera KDU-ČSL a o programových věcech se musíme vzájemně vždycky domluvit. Je to vždycky otázka určitého kompromisu.
 
My jsme měli koaliční smlouvu a máme koaliční smlouvu, kde je řečeno, že budeme každý rok zvyšovat přiměřeným způsobem minimální mzdu. Ale v koaliční smlouvě není uvedena žádná konkrétní částka, o kolik by se minimální mzda měla zvýšit. Pokud jde o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna příštího roku, nejprve koalice uvažovala a v zásadě byla dohodnuta, že by se minimální mzda měla zvýšit o 500 korun. V následných vyjednáváních uvnitř koalice jsme dosáhli posunu, a já netajím, že o posun usilovala zejména sociální demokracie, tzn. že jsme se shodli na tom, že bychom navýšili minimální mzdu nikoli o 500 korun, ale o 700 korun. Důvodem je mj. fakt, že 1. ledna příštího roku uplyne od posledního navýšení minimální mzdy nikoli jenom rok, ale rok a půl. 
 
Čili domníváme se, že vzhledem k tomu, že uplyne rok a půl, kdy tady platí minimální mzda 8 500 hrubého, tak je na místě, abychom minimální mzdu zvedli nikoliv pouze o 500, ale o 700 korun. A nechci připomínat, že tady se řadu let minimální mzda nezvyšovala a výrazně a hrubě klesla její kupní síla, to znamená, že už vůbec neplní tu motivační roli, kterou by plnit měla.
 
Pak jsme ještě dosáhli také kompromisu v jiné otázce a to je navýšení platů pro zaměstnance sociálních služeb. Já si myslím, že to také není žádná špinavá dohoda, ale je to ocenění práce těch, kdo pracují v sociálních službách, starají se o naše rodiče a prarodiče. Ti lidé mají vysoce podprůměrné platy, když to vezmu z hlediska průměrného platu v České republice, a dělají práci, která je opravdu velmi náročná. Jsem rád, že se nám podařilo také dohodnout s koaličními partnery kompromis a zvýšíme platy zaměstnanců v sociálních službách, je na to připraveno ve státním rozpočtu 750 mil. korun. Nechci vám, kolegové a kolegyně, sahat do svědomí ani nechci sahat do svědomí panu předsedovi Fialovi, ale řada z nás před minulými volbami samozřejmě také navštívila řadu sociálních zařízení, domovů důchodců, různých zařízení pro zdravotně postižené občany. Mluvili jsme tam i s jejich zaměstnanci a určitě jsme všichni slyšeli, za jakých platových podmínek tam pracují. A já pevně věřím, že Sněmovna podpoří návrh vlády na to, abychom u těchto lidí zvýšili jejich odměňování.
 
A protože tady musí dojít vždycky k určitému kompromisu a vyváženému kompromisu, tak součástí té dohody byl také fakt, že my jsme jako koaliční partner podpořili nominaci hnutí ANO na pozici evropského komisaře a stáhli jsme nominaci Pavla Mertlíka, kterého jsme pokládali a pokládáme za stejně dobrého a schopného kandidáta, jako je paní Jourová. Učinili jsme to včas, byli jsme v první polovině zemí, které nominovaly svého kandidáta na eurokomisaře, čili tam nedošlo k žádnému zpoždění. Chci připomenout, že některé státy nominovaly svého kandidáta až dva nebo tři dny předtím, než Juncker rozhodl o složení Komise. A chci také jednoznačně odmítnout to, že by paní Jourová získala nevýznamné portfolio. To portfolio v minulosti zastávali zástupci Itálie, zástupci Francie, to jsou země, které jsou výrazně větší, než je Česká republika, a mají tradičně v Evropské unii výrazně větší vliv, než má Česká republika. Tady hovořím o justici. A pak je tady portfolio ochrany spotřebitele a to rozhodně není ani neviditelné ani nevýznamné portfolio, naopak je to velmi zajímavá platforma pro českého eurokomisaře. Mimo jiné se paní Jourová bude podílet na vyjednávání obchodních dohod se Spojenými státy a bude se starat o to, aby byla ochráněna práva evropských spotřebitelů.
 
Takže ano, došlo ke koaličnímu kompromisu. Ten měl několik aspektů a já pokládám za důležité, že ten programový aspekt je v souladu s tím, na čem se dohodla vláda. Je to v souladu s její politikou.
 
A pokud jde o zaměstnavatele a odbory. Odbory zvýšení minimální mzdy podpořily, zaměstnavatelé s tím nesouhlasili, ale nenarušilo to sociální dialog. A chci připomenout, že včera na jednání tripartity jak odbory, tak zaměstnavatelé podpořili návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok.
 
 
 
Petr Fiala: 
 
Děkuji, pane premiére. Já jsem se ptal, protože byly určité rozpory ve vyjádření členů koalice, tak jsem rád, že jste mně potvrdil, že k té dohodě došlo. Já bych si ji zase tak nepochvaloval. Jednak ty výsledky z mého hlediska nejsou moc dobré, ale samozřejmě já ani nepovažuji za rozumnou nebo úplně dobrou dohodu, kde se vyměňují programové priority za nějaké personální posty. Vůbec si také nemyslím, že to portfolio je významné. A to, co tu uvádíte, není úplné. Protože v minulosti to portfolio bylo významnější tím, že bylo spojeno s postem místopředsedy Evropské komise, což v tomto případě tomu tak není.
 
Já mám ale jinou doplňující otázku. To, co jste tou dohodou získali, má bohužel docela závažný dopad na naše podnikatele: zvyšuje jim to náklady. Spočítala si vláda, má vláda nějakou analýzu toho, kolik bude naše podnikatele navýšení minimální mzdy stát?
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Lidí, kteří pobírají minimální mzdu v České republice, je něco přes sto tisíc. Pokud jde o státní správu jako takovou, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu, je to něco kolem 500 zaměstnanců. Čili to množství není nikterak dramatické. Nicméně problém je v tom, jak těmto lidem chcete vysvětli, aby z 8 500 korun hrubého vyžili. A jak jim chcete vysvětlit, že mají méně peněz než jejich sousedi, kteří třeba nepracují a jsou bohužel závislí na sociálních dávkách. Jak jim to chcete vysvětlit? Já myslím, že to je absolutně nemorální, to, že se držela minimální mzda na 8 500 nebo dokonce na 8 000 korun hrubého několik let. To je velká chyba.
 
Chci připomenout, že kromě toho, že minimální mzda má sociálně ochrannou funkci, to znamená, že má zaměstnance ochránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné spotřeby a sociálních kontaktů, tak zaměstnavatelům má ochranná funkce minimální mzdy zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence. Protože v situaci, kdy jsou tady případy, kdy poctivé firmy platí mzdu, která odpovídá odvedené práci, a pak jsou tady firmy, které těží z toho, že je tady stagnující úroveň minimální mzdy, a drží se pouze na úrovni minimální mzdy, tak to je prostě sociální dumping a je to nekalá konkurence. Myslím, že i tyto praktiky je potřeba omezit, stejně jako je potřeba omezit praktiky, kdy zejména ve službách sice ti zaměstnanci formálně oficiálně pobírají minimální mzdu, ale pak jim někdo doplácí ještě na ruku finanční prostředky, které nejsou zdaněny a ze kterých se neplatí odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 
Čili já se domnívám, že ten problém, tak jak jsme ho i diskutovali v tripartitě, nebude mít negativní dopady, zvýšení minimální mzdy na této úrovni nebude mít negativní dopady na zaměstnanost v České republice, a myslím, že odpovídá úrovni průměrné mzdy v České republice.