Ministr Jurečka má zřejmě něco důležitějšího na práci

19. května 2015
Ministr Jurečka má zřejmě něco důležitějšího na práci

Projev poslance Petra Bendla na 27. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, pane hejtmane,
 
dovolte i mně se vyjádřit k tomuto návrhu zákona a jen podotýkám, že za nepřítomnosti ministra, který má Lesy České republiky v gesci, ale na to už jsme si v podstatě zvykli, že ministr zemědělství se neúčastní problematiky projednávání zákonů, které se tohoto resortu týkají, tak jen taková poznámka, už spíše povzdechnutí nad tím, že pan ministr má zřejmě něco důležitějšího na práci, než se věnovat problematice Lesů České republiky na půdě Parlamentu.
 
Panu hejtmanovi bych chtěl vzkázat, nevím, jestli musím prostřednictvím předsedajícího, že ministr zemědělství výrazně plánuje v oficiálním materiálu, který nedávno představil, snižovat zisky Lesů České republiky v řádu miliard. To jen poznámka k tomu, když říkáme, kolik bychom z Lesů České republiky do budoucna mohli mít. Když se podíváte na to, že chce více jak zdvojnásobit počet zaměstnanců a do budoucna snižovat zisky, což mi přijde líto, ale je to vládní koncepce a vládní návrh a vládní představa o tom, jak si Lesy České republiky do budoucna představujeme. Myslím si, že to je škoda a bylo by dobře, kdyby se tu měl možnost pan ministr zemědělství k tomuto případně vyjádřit, stejně jako k problematice, která se týká nakládání s prodejem dřeva, neboť jsem tu pana ministra tady interpeloval v záležitosti právě Lesů České republiky, kde dochází ke zprostředkovávání prodeje státního dřeva firmou, která neprošla výběrovým řízením a která inkasuje řádově miliony korun ročně za to, že může prodávat státní dřevo. To jen, abyste si také udělali představu o tom, že v lesích ne vždy je úplně všechno v pořádku.
 
Souhlasím s jedním z předřečníků, který říkal, že je nadbytečné povyšováním správy státních lesů nad správu soukromníků v oblasti hospodaření s lesy či obecních lesů, kterých také nemáme v České republice málo. Já tuto právní úpravu, byť jednoho paragrafu, považuji za nadbytečnou. Dnes je to tak, že vláda rozhoduje o tom, jestli se lesy budou privatizovat, nebudou privatizovat a pomíjím zmínku prvního místopředsedy vlády pana Andreje Babiše, který se nedávno zmínil o tom, že by i tudy mohla vést cesta, jak vylepšit hospodaření státního rozpočtu. Tohle absolutně pomíjím, jen říkám, že si myslím, že vláda má dostatečné kompetence na to, aby takovýto paragraf pokryla.
 
Pak chci také zdůraznit skutečnost, že z praxe vím, že nejenom soukromníci, ale také obce často usilují o území, která dnes patří Lesům České republiky, a v územních plánech jsou charakterizována území jako území lesní, chcete-li, ale už se třeba změnil charaktery lesů z hospodářského na rekreační a obce chtějí využít tento rekreační les k tomu, aby se v lese mohla pohybovat veřejnost a aby tam mohly případně nainstalovat různá odpočívací zařízení apod. V případě, že bychom tento návrh paragrafu aplikovali důsledně, znamenalo by to, že bychom obcím nebyli v tomto ohledu schopni vyjít vstříc. Proto se velmi přikláním k tomu, co tu říkal ministr kultury, a podporuji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení a učiním tak, pokud tak neučiní on v podrobné rozpravě. 
 
Děkuji.
Ing. Petr Bendl

poslanec PČR
zastupitel obce