23. října 2014

Interpelace na ministra financí ve věci rušení VLT a VHP

Ústní interpelace 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jany Černochové na ministra financí Andreje Babiše ve věci rušení VLT a VHP.

 
 
Jana Černochová: 
 
Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, po vašem jmenování ministrem financí jste mimo jiné sliboval, že zrychlíte proces rušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her. Provedl jste řadu personálních změn s tím, že stávající zaměstnanci nepracují dostatečně rychle a efektivně.
 
Městská část Praha 2 prosadila nulovou toleranci vůči hazardu pro své území již v roce 2010. Po loňském nálezu Ústavního soudu, který zrušil v loterijním zákoně tříleté přechodné období pro loterie povolované Ministerstvem financí, jsme doufali, že ke zrušení všech hazardních her povolených na našem území dojde dříve než v původně stanoveném datu 31. 12. 2014. Opak je však bohužel pravdou. Dle našich informací není reálný předpoklad, že budou všechna řízení pro území Prahy 2 pravomocně ukončena do konce tohoto roku. 
 
Paradoxně tak provozovatelé hazardních her těží ze zrušení přechodného ustanovení a obce mohou jen nečinně přihlížet a čekat, až na ně dojde řada. Za celé období od zrušení přechodného ustanovení, to je od dubna 2013, obdržela městská část Praha 2 pouze tři pravomocná rozhodnutí o zrušení vydaných povolení. Dle našich informací již bylo v případě Prahy 2 ve všech případech rozhodnuto v prvním stupni.
 
Žádám vás tímto, pane ministře, o jasné sdělení, kdy hodláte všechna řízení pravomocně ukončit a jaké kroky ministerstvo podnikne, aby nadále nedocházelo ke zbytečným průtahům v řízení právě ze strany ministerstva, když moje městská část, kterou zastupuji jako starostka, udělala pro to, aby byla nulová tolerance k hazardu na našem území naplněna a čekáme nyní na rozhodnutí, která už jsou mimo naši kompetenci. Děkuji za odpověď.
 
 
Andrej Babiš: 
 
Děkuji, pane předsedo. Já chápu rozhořčení paní poslankyně a sdílím s ní to rozhořčení, protože vůbec nechápu, jak tento stát, jeden z příkladů vůbec, proč Ministerstvo financí vlastně to má povolovat, to rušení. Proč to nedělají obce. My to navrhujeme v novele zákona, aby to nebylo už na Ministerstvu financí v tomto detailu. Když jsem přišel na ministerstvo, tak čekaly obce dva roky. A v roce 2013 ministerstvo zrušilo 207 videoloterijních terminálů. V roce 2014, jelikož jsem tomu věnoval maximální pozornost, jsme zrušili 4 300. Takže 207 za rok 2013 a v roce 2014, který ještě neskončil, 4 300. Takže my jsme skoro v ažuru.
 
A vlastně, co se týká Prahy 2, tak Ministerstvo financí ukončilo v prvním stupni všechna právní řízení o zrušení povolení k provozování loterie a jiných podobných her na území městské části Prahy 2 zahájená v roce 2013 pro rozpor předmětných rozhodnutí o povolení s obecně závaznou přihláškou hlavního města Prahy číslo 18/2011 Sb., hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, resp. s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy číslo 10/2013 Sb., hlavního města Prahy, v které se stanoví místa a čas, na které lze provozovat loterie a jiné podobné hry, na kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace. Šíře rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her již nabyla právní moci. Proti ostatním rozhodnutím byl provozovateli podán rozklad, o kterém rozhodne ministr financí na návrh rozkladové komise. Rozkladová komise se zabývá podanými rozklady nikoliv dle jednotlivých obcí, resp. městských částí, či dle jednotlivých provozovatelů, ale dle časového harmonogramu určeného dle data vydání rozhodnutí o zrušení a data následného podaného rozkladu. Vzhledem k účinnosti vzájemných právních řízení a s tím souvisejícím značným množstvím podaných rozkladů nelze v tuto chvíli nabytí právní moci u těchto rozhodnutí předjímat.
 
Takže určitě tlačím na rozkladovou komisi, kterou jsem zdědil. Tam je jich několik. Myslím si, že už ta čísla, 207 minulý rok a 4300 tento rok, potvrzují to, že skutečně tomu věnujeme maximální pozornost, a já osobně to taky sleduji. Budeme se snažit to ještě zrychlit a chápu stanovisko paní poslankyně.
 
 
Jana Černochová: 
 
Dobře. Já bych jenom skutečně chtěla poprosit pana ministra, aby nějakým způsobem jeho podřízení, komunikuji v tomto smyslu s panem dr. Závodským, s jeho náměstkem, tak aby brali v potaz, že byly obce, které nespoléhaly na ministerstvo, přistoupily k nule samy. Tu nulu si vybojovaly, tu nulu si obhájily před všemi různými hazardními podnikateli. Máme nulu od roku 2010, kterou prosazujeme. A díky Ústavnímu soudu jsme se my vlastně dostali na vedlejší kolej, protože vaše ministerstvo je teď zahlcené těmi požadavky jiných obcí, jiných městských částí, kterým to nařídil Ústavní soud. Jenom prosím, aby byla Praha 2 a tyto městské části, které k tomu přistoupily samy, tak aby byla v tomto ohledu ministerstvem v těch časech preferována, protože u nás to mělo skutečně - kdybyste vy nedělali nic, nezrušilo se to přechodné ustanovení, tak by to skončilo letošním rokem. Kdyby to bylo v tom původním znění. Takže moc prosím. Nebudu už tady zdržovat pana ministra, předám mu tu korespondenci, kterou vedu s panem náměstkem Závodským, a prosím, aby bylo toto bráno v potaz. Děkuji.
 
 
Andrej Babiš: 
 
Já bych jenom připomněl, že vlastně hazard tady dvacet let neplatil daně. Potom se tvářili, že to dávají na charitu. A já když jsem přišel na to ministerstvo, tak samozřejmě kdysi pan ministr Kalousek říkal, že každý pracovník oddělení dřív, než vyjde do prvního patra, je zkorumpovaný. Takže my jsme tam vlastně nastoupili v nějaké situaci a skutečně tomu věnujeme maximální pozornost. Pan Závodský se angažuje. Já se musím zeptat na ta pravidla, protože mě poučili, že tam jsou nějaká časová pravidla, ale určitě se na to podívám hned zítra a uděláme maximum pro to, abychom paní poslankyni a Praze 2 vyhověli. Děkuji.
 
 
Mgr. Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR