První uchazeči o studium na SŠ si vyzkouší jednotné přijímačky, startuje pilotní testování
15. dubna 2015

Václav Klaus ml.: První uchazeči o studium na SŠ si vyzkouší jednotné přijímačky, startuje pilotní testování

O jednotných přijímačkách na střední školy diskutovali v Českém rozhlase Radiožurnálu expert ODS pro oblast školství Václav Klaus mladší a šéf CERMATu Jiří Zíka.

 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Na víc než polovině středních škol, které nabízejí maturitní obory, se dnes konají pilotní testy přijímacích zkoušek. Ministerstvo školství počítá s tím, že povinné by měly být od září 2016. Nyní se zapojilo zhruba 650 škol ve 13 krajích. Stranou zůstal pouze liberecký region. Dnešek je vyhrazený pro čtyřleté obory a ve čtvrtek se zapojí víceletá gymnázia. Testy z matematiky a češtiny připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT a jeho ředitelem je Jiří Zíka. Dobrý den. 


Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Dobrý den. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Zdravím taky experta ODS pro oblast školství Václava Klause mladšího. Dobrý den. Václav KLAUS ml., expert ODS pro oblast školství:

Dobrý den. 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane řediteli Zíko, proč je podle vás nutné zavádět povinné přijímající zkoušky na střední školy nebo potřebné, řekněme? Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Já bych spíš použil to slovo potřebné. Já si myslím, že stát jako investor by měl mít informace o tom, jakým způsobem probíhá vzdělávání a navíc jsem bytostně přesvědčen o tom, že takovéto povinné přijímací zkoušky můžou dobře zafungovat jako motivační meta pro základní školy, respektive pro žáky základních škol. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Vy vnímáte tedy, pane Zíko, ty přijímací zkoušky jako určitý test i pro kvalitu jednotlivých základních škol? Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

V podstatě ano, protože ty testy tak, jak my je připravujeme, jsou připravovány v rozsahu rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání, a tudíž můžou podat obraz, pokud budou kvalitní, můžou podat obraz o víře dosažení úrovně vzdělání, nebo respektive znalostí a vědomostí v tom rozsahu rámcových vzdělávacích programů tak, jak jsou předepsány. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Klausi, vy naopak zavedení povinných přijímaček na střední školy kritizujete, z jakých důvodů hlavně? Václav KLAUS ml., expert ODS pro oblast školství:

Protože tady se pletou jablka a hrušky. Pokud chceme zjišťovat kvalitu vzdělávání na základních školách, tak máme testovat žáky základních škol v páté a v deváté třídě, to se kdysi trošku dělalo, teď se to zrušilo. A nahrazovat to tím, že udělám povinné přijímačky na střední školy, což je jiný typ škol, trošku něco jiného. My jsme zavedli státní maturitu, tu jsme zavedli do školského systému, každoročně zjišťujeme, že čtvrtina nebo třetina dětí neudělá matematiku nebo nějaký jiný předmět, zkrátka ty výsledky jsou hrozné, a neděje se nic. Ty školy dál učí, existují a tak dále, místo aby je stát zavřel, že tam provádějí špatnou výuku, nebo že jsou zcela poloprázdné a nikdo tam nechodí. A nyní tedy do tohoto systému lehce zkaženého ještě tedy vrhneme povinné přijímací zkoušky jednotné na střední školy, což vede k tomu, že pro ty školy kvalitní, které už si ty přijímací zkoušky dávno dělají, je velice slušné, to bude neuvěřitelná administrativní pakárna, a pro ty školy nežádané, kam nikdo moc nechce, tak ještě omezíme třeba dvě třetiny těch potenciálních uchazečů, že zkrátka nemohou být přijati, protože nesplní nějaký test CERMAT. Čili, tomu systému to nepomůže, zvýší to obrovsky administrativní náročnost. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Zíko, nemělo by zůstat opravdu výhradně v rukou ředitelů škol nebo škol samotných, jaké žáky přijmou a jsou vůbec v tomhle směru nutné přijímací testy, když, jak jsme slyšeli od pana Klause, některé školy jsou žádané, některé ne, že už se to v podstatě řeší tímto způsobem. Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Nesporně je pravda, že jsou žádané a některé a některé jsou méně žádané. Jistě bych se ohradil, ale nechci využít stejnou rétoriku jako pan Klaus proti pakárně administrativní. Ale to myslím, že není předmětem dnešní diskuse. Já se osobně domnívám, že jednotné cesty mohou především poskytnout ředitelům informaci o tom, jak na tom uchazeči o jejich školu jsou a zpětně mohou poskytnout informaci žákům, ani tak uchazečům, ale spíš rodičům o tom, jaké žáky vlastně ta škola přijímá a tudíž zpětně i docela dobrou oporu pro jejich vlastní rozhodování. Ale určitě to, co říkal pan Klaus o maturitě, je pravda. Do systému vzdělávání na jeho konec se umístilo centrální testování, certifikační zkouška a někde nám prostě chybí něco uprostřed, co by mohlo nějakým způsobem regulovat alespoň motivaci žáků v základních školách. Obecně si učitelé v základních školách stěžují na to, že žáci jsou nemotivovaní, že se dostanou v každém případě na střední školu, že nemají žádný zájem o výuku a jak známo, prostě pro pedagoga učit nemotivovaného žáka je veliké trápení. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Takže ty zkoušky berete jako motivaci? Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Určitě, nesporně jako jednu z velikých výhod těch zkoušek. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Klausi, myslíte si, že to skutečně bude tak fungovat, že jednak žáci a možná jejich rodiče se napřímí nebo napřou svou pozornost právě k těm přijímačkám a potom své děti více budou motivovat k učení a také, že základní školy nebudu chtít vypadat jako ty nejhorší při výsledcích? Václav KLAUS ml., expert ODS pro oblast školství:

Podívejte se, rodiče vždycky napínají to úsilí k přijímačkám, já jsem působil asi 23 let nebo kolik ve škole, to je prostě evidentní, že najednou ta pátá třída, ti rodiče se strašně snaží, chodí s dětmi na zkoušky nanečisto a makají, aby se to dítě někam dostalo. Ale tady ta věc je jiná, v tom školství nemusí mít za každou cenu všechno jednotné. Jednotný je, řekněme, ten cíl vzdělávání na konci té deváté třídy, ten byl nesynchronně rozvit tou nesmyslnou /nesrozumitelné/ reformou, ale jak k tomu cíli už ty jednotlivé školy dojdou, to už je jejich věc. Čili, jestli si někdo dělá těžší přijímačky a vede jenom ty nejnadanější děti a pak má snazší učitelský život, nebo zase bere i třeba děti lehounce slabší, ale zase se jim hodně věnují a dotáhnou je teda k té maturitě, to už by mělo být věcí každé té samotné školy, protože jinak je tam ten ředitel jenom takový kašpárek, kterému určí, koho má přijmout, kolik má komu zaplatit a vlastně jako nemá žádnou rozumnou činnost. A teď si ještě představte to, že ty střední školy jsou strašně různorodé, to jsou konzervatoře, zdravotní školy, gymnázia, technické školy... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Takže jednotný test by podle vás nefungoval? Václav KLAUS ml., expert ODS pro oblast školství:

Čili ten jednotný test, představte si takovou pilnou dívku, která jde na zdravotní školu, asi by z ní byla dobrá sestřička, a ona teď neudělá nějaký věcný rozbor státní, čili nebude tam přijata. No, nechcete to opravdu nechat na tom řediteli té střední zdravotní školy, ta kritéria, podle kterých se ti žáci budou vybírat, není to lepší v této chvíli? Já myslím, že ano. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Je otázka na pana Zíku... 


Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Jestli můžu. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ano, můžete, chtěla jsem se zeptat, jestli ty testy opravdu mají být jednotné? 


Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Můžu na to reagovat? Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ano. Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Ty testy z mého pohledu nemají stanovit řediteli kritérium, jakým způsobem má přijmout či nemá přijmout, ředitel je podle mého soudu suverén, ty testy mu poskytují informaci a zpětně pak podle toho, protože on by neměl vybírat podle nějakého povinného /nesrozumitelné/, ředitel by měl vybírat podle počtu, kolik žáků potřebuje, kolik trh spotřebuje z jeho školy a on vybere na základě výsledků u těch testů, samozřejmě zpětně se ukáže, jaké úspěšnosti dosáhl poslední žák, kterého vzal, my mu nechceme omezovat přijetí /nesrozumitelné/, že by měl mít právě 33 procent nebo 60 procent... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ale je to jeden z ukazatelů přijímačky? Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

To nemá smysl u takzvaných těch rozřazovacích testů, to má smysl u ověřovacích testů. V tuto chvíli je potřeba řádně rozřadit testem žáky od 0 do 100 procent, pokud možno, a ředitel nechť rozhodne, jakou váhu dá tomuto kritériu a jakým způsobem žáky bude přijímat do svých, do svých tříd a do svých oborů. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Vysvětluje ředitel CERMATu... Václav KLAUS ml., expert ODS pro oblast školství:

Tak už vůbec nechápu, k čemu to je, protože pak na těch základních školách, jestli /nesrozumitelné/ udělat vlastní přijímačky, aby teda rozřadili opravdu to velké množství dětí, ale i /nesrozumitelné/ přijmou stejný, i když ten státní test napíšou na pětku s vykřičníkem, tak pak už to nedává vůbec žádný smysl. 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

To je, pane Zíko, možná správný argument, k čemu tedy jsou ty, nebo měly by být povinné přijímací zkoušky, jestliže ... Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Ne, já myslím, že to je, že to je jenom špatně prezentované od pana Klause. Ta, to má stejnou, stejný dopad, je to stupnice, na které jsou rozřazeni ti žáci a ředitel si vybere, ale dává zpětně informaci plénu, tedy rodičům, jaké žáky přijímá a tudíž rodič ví, že na tu školu, protože tam se přijímají dobří žáci, má smysl dát svého žáka, protože nebo svého syna nebo dceru, protože tam se mu budou věnovat a tam teda přijímají dobré žáky. To já myslím, že to je úplně... 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Říká ředitel CERMATu Jiří Zíka a expert ODS pro oblast školství Václav Klaus mladší byl naším dalším hostem. Děkuji oběma, na shledanou. Václav KLAUS ml., expert ODS pro oblast školství:

Děkuji, na shledanou. Jiří ZÍKA, ředitel CERMAT: 

Na shledanou. 

Mgr. Václav Klaus

Mgr. Václav Klaus
expert ODS pro oblast školství