8. dubna 2015

To bude mít soudní dohru. Vláda likviduje šanci zabezpečit se na stáří

Projev poslance Vladislava Vilímce na 26. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Já zde nechci opakovat to, co jsem uvedl na konto tohoto tisku a vůbec počínající demontáže nedávno přijatého důchodového systému v prvním čtení. Přiznám se, že jsem byl zklamán, když ani neprošel návrh na přikázání tohoto tisku vedle rozpočtového výboru do výboru pro sociální politiku, jak bylo vždycky tradicí, protože důchodové zákony vedle rozpočtového výboru vždy projednával i výbor pro sociální politiku. Ani to neprošlo. A to také o něčem svědčí.
 
Jako vážený klient důchodového spoření, protože jsem vstoupil do toho druhého pilíře, jsem vedle ročního výpisu z vyváženého důchodového fondu dostal také dopis od příslušné penzijní společnosti, která mi děkuje za věrnost v uplynulém roce a zároveň sděluje předpokládanou časovou osu ukončení důchodového spoření. K tomu vyjmenovává několik variant, jak naložit s prostředky, které jsem dosud naspořil v rámci důchodového spoření.
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přiznám se, že jsem nevstupoval do důchodového spoření, abych po dvou letech z něho zase vystupoval. Považoval jsem to a stále to považuji za rozumnou příležitost, jak zabezpečit a oproti bývalému modelu zvýšit své prostředky na stáří. Teď přišla vláda sociální demokracie, ANO a KDU-ČSL, která se snaží na politický nátlak sociálních demokratů tuto pro mě rozumnou příležitost, jak se zabezpečit na stáří, zlikvidovat. V takovém případě, pokud se tak stane, by stát z důvodů čistě ideologických fakticky nedodržel pravidla, která uzákonil, a musí dobře vědět, že státi se klientem důchodového spoření bylo pro každého účastníka rozhodnutí vážné, rozhodnutí, z něhož pramenily povinnosti klienta, pojišťovny, ale také i státu. Pokud se stane a dojde k demontáži důchodového spoření, určitě to bude mít u mnohých z klientů soudní dohru.
 
Nechci zde hovořit, co nabízí ona tolikrát vzpomínaná důchodová komise vedená panem profesorem Potůčkem oproti stávajícímu modelu. Demontáž, resp. zrušení druhého pilíře a kosmetické úpravy prvního a resp. třetího pilíře, které určitě nevedou k žádoucí motivaci občanů si spořit na důchody.
 
Ano, i předchozí vláda Petra Nečase předpokládala, že s ohledem na vývoj naděje hranice dožití bude po určité době analyzován systém nastavení hranice důchodového věku. On nemá, jak dobře víte, nějakou konečnou věkovou výši, protože těžko můžeme předvídat, co se stane za třicet nebo padesát let. Koneckonců zpráva o činnosti důchodové komise uvádí, že by se mělo zachovat současné tempo prodlužování hranice důchodového věku až do roku 2044, tedy pro všechny generace narozené před rokem 1978. Návrhy této komise v rámci doplňkového penzijního spoření jsou také pouze dílčí, byť některé lze určitě v budoucnu aplikovat, o některých lze diskutovat - jako je osvobození od daně z příjmu i na výplaty penzí na určenou dobu nebo snížení minimálního věku pro účast ve třetím pilíři.
 
Dámy a pánové, tímto sněmovním tiskem fakticky zastavujeme vstup nových účastníků do systému důchodového spoření. O tom mluvil už pan ministr. V krátkém a stručném odůvodnění tohoto kroku, jak představuje důvodová zpráva, se mluví o nezbytnosti zastavení vstupu nových účastníků, a to ještě v předstihu před jeho ukončením, čímž bude zamezeno nárůstu počtu účastníků v době před ukončením systému. O ukončení nebo resp. zrušení druhého pilíře se mluví vážně od okamžiku, kdy tato vláda nastoupila před rokem. A já nevidím, že by se nějak dramaticky zvyšoval počet účastníků důchodového spoření. Kdyby to bylo pro každého tak výhodné, tak by se určitě za ten rok i při naturelu našich občanů do toho důchodového spoření přihlásily další tisíce nebo desetitisíce lidí. Mám za to, že stále se pohybujeme někde v úrovni 85 až 90 tisíc účastníků. I teď je stále možnost vstupovat do důchodového spoření a zvyšovat počty účastníků. To znamená, pokud je tady obava z nějakých spekulativních důvodů, tak určitě jaksi veřejnost má i teď možnost vstupovat do toho druhého pilíře.
 
Nevidím tedy důvod, abychom předjímali něco, co nakonec nemusí vůbec platit. Dobře víme, že na ukončení důchodového spoření měli a možná i jistě mají koaliční partneři rozdílné náhledy a demontáž důchodového spoření se zahajuje jen z toho důvodu, že do jeho rušení především sociální demokracie před volbami politicky hodně nainvestovala na rozdíl od ostatních členů stávající koalice. Proto v podrobné rozpravě ve druhém čtení navrhnu vypustit stránku 1 - přechodná ustanovení odstavec 1, kterým se zastavuje vstup nových účastníků, protože v situaci, kdy není rozhodnuto o tom, jak bude vypadat důchodový systém, zda skutečně dojde ke zrušení druhého důchodového pilíře, mám za to, že tyto kroky jsou velmi předčasné a velmi neodpovědné.
Ing. Vladislav Vilímec

poslanec PČR
krajský zastupitel
místostarosta
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení