31. března 2015

Ombudsman už má kompetencí dost pro to, aby kvalitně vykonával činnost, která mu náleží

Hostem diskusního pořadu ČRo - Radiožurnálu byl poslanec Pavel Blažek.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Poslanci dnes přerušili debatu o rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv. Návrh, který prošel vládou, vzbuzuje kritiku zejména z řad pravicové opozice. Výhrady ale neskrývají ani někteří koaliční zákonodárci. Nová legislativa předpokládá, že kancelář ombudsmana by mohla podávat veřejné žaloby kvůli diskriminaci a taky by se mohla obracet na Ústavní soud s návrhem na zrušení některých kontroverzních zákonů nebo jejich částí. Naše pozvání přijali místopředseda sněmovního ústavně právního výboru za ODS Pavel Blažek. Dobrý den. 

 Pavel BLAŽEK, místopředseda ústavně právního výboru PS PČR /ODS/:


Dobrý den. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


A ministr pro lidská práva a legislativu za ČSSD Jiří Dienstbier. Dobrý den. 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

 

Dobrý den. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane ministře, proč se ani tentokrát sněmovna nedokázala shodnout na dalším postupu a přerušila debatu k tomu zmíněnému zákonu, skutečně má malou podporu? 

 


Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:


To je nepřesné. Sněmovna nepřerušila projednávání tohoto bodu, ale pan Kalousek si za klub TOP 09 vzal 2hodinovou přestávku na jednání klubu naprosto zbytečně, čistě obstrukčně, nebyl pro to žádný věcný důvod, protože už zbývalo pouze rozhodnout o přikázání výborům pro druhé čtení. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


To znamená, že se to prostě dnes nestihne z tohoto důvodu? 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:


Vzhledem k tomu, že si přestávku vzal po 5. hodině a podle jednacího řádu sněmovny je jednací část do 7 hodin, pokud se předem sněmovna nerozhodne jinak. A ta 2hodinová přestávka na klub TOP 09, který pravděpodobně se ani nekoná, tak skončí až po 7. hodině, tak proto tím dnešní jednací den skončil. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane poslanče Blažku, pravicová opozice dnes nedokázala prosadit zamítnutí zmíněné novely, proč jí kritizujete zejména? 

 


Pavel BLAŽEK, místopředseda ústavně právního výboru PS PČR /ODS/:


Víte, ono takzvané první čtení je o tom, aby sněmovna řekla, jestli nějakým zákonem se zabývati chce nebo nechce, nebo jestli ten zákon chybí v právním řádu. A my se domníváme, že to, co je navrženo vládou, takže právnímu řádu nějak nechybí a nechybí to ani téhle společnosti. To znamená, že my si myslíme, že tenhle zákon se projednávat nemusí a že ombudsman, už má kompetencí dost pro to, aby kvalitně vykonával tu činnost, která mu náleží. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Vy si myslíte, pane poslanče, že tedy by v tomto případě aktuálně ombudsmanka, paní Šabatová, neměla mít příležitost obracet se na Ústavní soud nebo podávat veřejné žaloby kvůli diskriminaci? 

 Pavel BLAŽEK, místopředseda ústavně právního výboru PS PČR /ODS/:


Tady to právě rozlišme. Já nechci říkat ombudsmanka, paní Šabatová, já musím myslet na úřad ombudsmana a my si myslíme, že tyhle kompetence jsou nadbytečné a nic dobrého by nepřinesly. Ať už to funkci vykonává kdokoliv. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane ministře Dienstbiere, proč naopak vy si myslíte, že je podstatné, aby se rozšířily pravomoci ombudsmana? 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:


Právě proto, že si myslíme, že to může velmi dobře pomoci ochraně práv lidí v České republice a máme pro to i argumenty ze zahraničí. Já jsem i dnes ve sněmovně uváděl poměrně zajímavý příklad, že ve všech postkomunistických zemích, které jsou dnes členy Evropské unie, tak ombudsman tuto pravomoc má, s výjimkou Litvy tedy a České republiky. 

 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Myslíte navrhovat zrušení zákonů? 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:


Navrhovat rušení zákonů Ústavnímu soudu, pravděpodobně v těchto zemích, kde byla zkušenost z minulosti a nebyly tak ustavené instituce, které byly zaměřené na ochranu práv lidí v těchto zemích, tak všude shodně dospěli k závěru, že toto může pomoci ochraně práv. A já bych tady uvedl příklad, samozřejmě i každý člověk, který podstoupí nebo využije všechny možnosti právní obrany, zejména tedy u soudů, včetně odvolacích, dovolacích instancí, tak může nakonec k Ústavnímu soudu, ale v případě, že to porušení práv spočívá v protiústavním zákoně a v rámci svého šetření ombudsman toto zjistí a obrátí se na Ústavní soud, tak může předejít velmi zdlouhavému procesu a zároveň může tu samou ochranu poskytnout naráz většímu počtu osob. Čili, my to považujeme za efektivní a jak jsem říkal, máme i to srovnání se zahraničím, kdy celá řada ombudsmanů v zemích Evropské unie a zajímavé je právě, že zejména v těch postkomunistických zemích tuto pravomoc má. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane poslanče Blažku, nezní logicky, že pokud přijde ombudsman na nějaký zákon, který by mohl být, co se týká ústavnosti, mírně řečeno, kontroverzní, že sám podá k Ústavnímu soudu stížnost, že by to mohlo pomoci všem občanům České republiky? 

 Pavel BLAŽEK, místopředseda ústavně právního výboru PS PČR /ODS/:


Ono to možná zní logicky, ale ta nepraktická věc, ta je nadbytečná, protože těch možností, jak zrušit nějaký zákon, který možná odporuje Ústavě nebo nějaký právní předpis už je hodně... 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


/Souzvuk hlasů/ je zdlouhavé, o to mi jde, jak tady tak namítá pan ministr Dienstbier. 

 


Pavel BLAŽEK, místopředseda ústavně právního výboru PS PČR /ODS/:


Podívejte se, je potřeba taky vyjít, já nevím, jaká je praxe v těch jiných státech, pokud jde o ústavní soudnictví. Náš český Ústavní soud je přetížen. Já sám jsem měl možnost o tom hovořit s ústavními soudci, ti nějak nadšeni touto možností nejsou, ale nikoliv z těch praktických důvodů, ale řekl bych i z těch důvodů objektivních. Znovu říkám, těch možností, jak se domáhat zrušení nějakého zákona, který je možná protiústavní u nás je již dost a já si myslím, že tohle je navíc a je to zbytečně navíc. Plus, víte, ono z toho ombudsmana zase uděláme, ten úřad najednou trošku změníme. Změníme ho v tom, jakým způsobem se chová navenek. A já si myslím, že ta dosavadní činnost, ať už to dělal pan Motejl, pan Varvařovský, nebo paní Šabatová, že se ukazuje, že o nich slyšet je a že ty kompetence, které mají, bohatě stačí pro to, aby ten stát normálně fungoval a aby ochrana menšin, lidských práv a podobně, probíhala tak, jak probíhat má. Čili, nám to prostě nechybí a připadá nám to navíc. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane ministře Dienstbiere, prosím ještě pár slovy, pokud je to možné k tomu, jestli předpokládáte, že nakonec ta novela projde, protože to vypadá, že nemá podporu ani u všech koaličních zákonodárců? 

 


Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:


Já bych, já bych ještě zmínil tu druhou pravomoc, a to je ochrana proti diskriminaci... 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Prosím, já bych ráda, kdybyste mi odpověděl na otázku, hlavně z časových důvodů. 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:


Já samozřejmě doufám, že projde, mimo jiné i proto, že obě dvě ty pravomoci, o které již rozšíření navrhujeme, tak jsou uvedeny ve vládním prohlášení, tedy já předpokládám, že přinejmenším koaliční zákonodárci by takovouto vládní novelu měli podpořit. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ministr pro lidská práva a legislativu za ČSSD Jiří Dienstbier a taky místopředseda sněmovního ústavně právního výboru za ODS Pavel Blažek byli hosty večerní publicistiky. Díky, pánové, na shledanou. 

 


Pavel BLAŽEK, místopředseda ústavně právního výboru PS PČR /ODS/:


Děkuji za pozvání, na shledanou. 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:


Díky, na shledanou.