Závěrečné slovo předsedy ODS Petra Nečase přehrát
22. října 2011

Petr Nečas: Závěrečné slovo předsedy ODS Petra Nečase

Vážené delegátky, vážení delegáti, milí přátelé,

dostali jsme se na závěr našeho 22. kongresu a dovolte mi, abych řekl několik závěrečných poznámek.

Tento kongres měl pracovní charakter a jeho cílem byla samozřejmě bilance našeho působení za poslední rok a čtvrt, včetně působení ve vládě, ale klíčovým úkolem dnešního kongresu bylo zaměření se do budoucna. Tady je naprosto zřetelné, že se musíme soustředit na krajské a senátní volby v příštím roce. Musíme sestavit kvalitní volební programy pro krajské volby a musíme sestavit kvalitní kandidátky. Zároveň z toho pro nás vyplývá, že musíme vysvětlovat reformy, za které neseme podstatnou část odpovědnosti a které prosazujeme na celostátní úrovni. V té regionální části se musíme zaměřit na témata, jako je zdravotnictví, školství, dopravní obslužnost, sociální otázky a další. Co já považuji za nesmírně klíčové, je, že z kongresu vysíláme veřejnosti jasný signál: ODS je silná a je připravená příští rok v krajských volbách uspět.

Možná jsme zklamali některé naše politické oponenty, kteří zase čekali nějaká dramata. Je vidět, že ODS je konsolidovaná strana s různými názory na řešení politických i vnitřních otázek, nicméně jsme zároveň demokratickou stranou, která respektuje rozhodnutí většiny. A jsem rád, že na tomto kongresu nedošlo k žádným mediálně očekávaným konfliktům. Jsme všichni společně připraveni na co nejlepší výsledek ODS a pracovat pro tento výsledek.

Chci zopakovat, že pro nás je naprosto klíčová rozpočtová odpovědnost, prosazujeme ji na celostátní úrovni a budeme ji bezesporu prosazovat, dostaneme-li důvěru od voličů i na úrovni krajské. Jsme zodpovědnou stranou, která má odvahu prosazovat reformy, a prokázali jsme tuto odvahu na celostátní úrovni, dostaneme-li důvěru, prokážeme ji i na úrovni krajské.

ODS je správnou stranou i do těžkých dob, které nás možná čekají. Je správnou stranou i do špatného počasí nebo, dovolte mi ten eufemismus, i do „Nečasu“, a jsem přesvědčen, že se to projeví dnes i v budoucnosti důvěrou voličů. Chci poděkovat vám všem delegátům za dělnou diskusi, za dobrou atmosféru, máme před sebou rok plný práce – pojďme do toho spolu.

Děkuji.

RNDr. Petr Nečas

RNDr. Petr Nečas

předseda strany
předseda vlády

Více o autorovi