19. března 2015

Co přinese energetická unie České republice?

Anketa: EurActiv se ptal českých poslanců a europoslanců, jak se na energetickou unii dívají oni. Zde jsou odpovědi místopředsedy ODS a europoslance Evžena Tošenovského.

 
1) Co v projektu energetické unie považujete za nejpřínosnější pro Českou republiku? 

V tuto chvíli se cokoliv konkrétního těžko říká, protože návrh energetické unie je velmi obecný. Co rozhodně může být pro ČR přínosné, to je snaha o otevření energetického trhu, i když jsme všichni dost skeptičtí, že se to povede. Jednotlivé členské státy vnímají různé problémy popisované v návrhu energetické unie diametrálně odlišně.
 
 
2) Na kterých bodech mohou jednání ztroskotat, protože se členské země nebudou schopné dohodnout? 

Největším problémem je množství a různorodost dotačních programů pro obnovitelné zdroje. Každá země má své velmi specifické podpory s dlouhodobými státními garancemi. Nevím, jak se Komise vypořádá s případnou retroaktivitou.
 
 
 

Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

místopředseda strany
poslanec EP