27. února 2015

Růst české ekonomiky

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

 

Celý rozhovor s ekonomickým expertem ODS Janem Skopečkem můžete zhlédnout na ČT24


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Tuzemské ekonomice se na konci roku dařilo lépe, než se čekalo. V posledním čtvrtletí rostla meziročně o 1,5 %, tedy o 0,2 rychleji, než předpokládali statistici. Táhla ji hlavně chuť domácností nakupovat, ale také automobilový průmysl a strojírenství. 

 David MAREK, hlavní ekonom, Deloitte /Události, 27. 2. 2015/: 


Klesá nezaměstnanost, mírně stoupají mzdy a klesá také pesimismus, tudíž lidé v obchodech víc utrácí. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Platí přitom jednoduchá rovnice - čím výš nebo čím vyšší růst ekonomiky, tím víc peněz přiteče na daních do státního rozpočtu. 

 David MAREK, hlavní ekonom, Deloitte /Události, 27. 2. 2015/: 


Lze odhadnout, že si státní rozpočet díky růstu ekonomiky v loňském roce mohl polepšit zhruba o 25 miliard korun. 

 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Se mnou ve studiu je Jan Skopeček, ekonomický expert ODS. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrý večer. Taková ne úplně vážná otázka na úvod, jaký to je pocit vědět, že když jste ve vládě, ekonomika klesá, když jste mimo vládu, tak ta ekonomika stoupá? 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Sociální demokracie má v tomto štěstí, že nastupuje samozřejmě ve fázi rostoucího hospodářského cyklu, nicméně... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ono to bylo i v minulosti, ono to bylo i mezi lety 2006 a 2009, to je otázka, jestli neděláte něco špatně? 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Ne, neděláme určitě nic špatně. Já mám pocit, že všichni, kdo o tom něco tuší, tak vědí, že ten prvotní impuls přišel po pádu banky Lehman Brothers a po celosvětové finanční a ekonomické krizi, která k nám bohužel na konci roku 2008 doputovala. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Takže prostě jenom smůla. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Je to prostě taková věc. Ale já myslím, že zas bylo dobře, že v tu dobu byla u vlády odpovědnější pravicová vláda, protože si nedovedu představit, kdyby tak jak dneska se chová k veřejným rozpočtům současná koalice, tak kdyby se chovala v těch krizových letech, které opravdu nebyly jednoduché, tak by ty dopady té krize mohly být daleko, daleko horší. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Jedno z těch vysvětlení toho růstu nebo těch dobrých čísel, je, že jaksi ten hospodářský růst je tažen poptávkou jak zahraniční, tak i domácí. Ta zahraniční, samozřejmě s tou mnoho příliš neuděláme, ovšem domácí, není tohle to domácí poptávka věc, která v zásadě dává zapravdu vládě, která říká, že je potřeba jaksi utrácet, aby, aby rodiny, aby lidé utráceli a tím pádem bude růst? 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Ale to bychom se mohli podívat do těch let, kdy jsme tu měli rekordní hospodářský růst a utrácelo se stejně, deficity se dělaly a stejně ten cyklus té ekonomiky tu byl. Čili já si nemyslím, že by vláda měla ladit tu ekonomiku tak, že prostřednictvím dramatických veřejných výdajů schodkových deficitů, schodkových rozpočtů bychom té ekonomice měli pomáhat, protože ono platí, že sice to v té recesi může pomoci, ale ti politici už složitě dávají ty veřejné rozpočty dohromady poté, kdy ta ekonomika roste. A jestliže my čekáme v následujícím roce znovu hospodářský růst kolem 2 % a tato vláda připravila stomiliardový schodek rozpočtu, tak akorát pouze podporuje tu procyklickou rozpočtovou politiku, kterou vyčítají ekonomové jak této vládě, tak musím přiznat i těm předchozím. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Tomu rozumím, na druhou stranu je neoddiskutovatelné, že prostě ekonomika roste mimo jiné proto, protože prostě lidé začali utrácet. Tohle je věc, kterou nemůžete zpochybnit. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Ale to já vůbec nezpochybňuji. Samozřejmě lidé začali utrácet proto, že čekají lepší mzdy, lepší hospodářský růst, zlepšuje se situace na trhu práce a po těch letech dlouhé stagnace, která tu existovala, tu prostě zavládl optimismus. A já se z toho samozřejmě raduji. Já nejsem ten typ politika, který by říkal, čím hůře, tím lépe, když je zrovna v opozici. Já si myslím, že po těch letech dlouhé stagnace si ten růst zasloužíme. Ale ono když se na ta čísla podíváte, tak ono to zas tak mimořádného není, když to srovnáte s těmi předkrizovými lety. Když se podíváte na průměr nějakých posledních z čtyř, pěti let před tím rokem 2008, tak ta ekonomika v průměru za těch pět, šest let, tuším, rostla přes 4 %. Čili po té krizi máme poloviční hospodářský růst, a to není bezesporu růst, ze kterého bychom měli mít radost. A ten potenciál české ekonomiky je podle mého názoru výš a chceme-li udržet nějakým způsobem náš poměrně drahý sociální systém a zdravotní systém, tak je nezbytné, abychom toho vyššího hospodářského růstu dosahovali. Já tu ještě zmíním jednu věc, my jsme v těch 90. letech a na začátku nebo po začátku nového milénia poměrně rychle konvergovali k evropské nebo k vyspělejším ekonomikám zejména evropské patnáctky, a když se podíváte na posledních šest, sedm let, tak jsme na rozdíl třeba i od našich sousedů v tomto směru příliš úspěšní nebyli a ta konvergence se na ty léta de facto zastavila. Když se podíváte... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Samozřejmě, ale na druhou stranu bychom mohli mluvit o tom, že to také má jaksi na svědomí krize, která tady proběhla a kterou, s kterou jsme příliš toho neměli moc do činění. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Určitě. Ta krize byla prvotní impuls, ale to, jak dlouho jsme se z té krize vyhrabávali, když to tak zjednodušeně řeknu, tak to ukazuje, že ta ekonomika má poměrně výrazné strukturální potíže, protože když se podíváte... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Kdyby tady seděl někdo z koalice, tak vám řekne, to je vaše vina, protože vy jste byli u moci a příliš jste jí přiškrtili. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


To já zase bych mohl říkat...

 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ale sám jste řekl, že se z toho ta ekonomika dlouho vyhrabávala, to jsou vaše slova. 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Dlouho se vyhrabávala z toho počátečního propadu, když se podíváme na země kolem nás, tak ty se z toho vymanily rychle, a to ukazuje na strukturální potíže. A já říkám, že jakákoliv vláda, která vládne v dobrém počasí, což prostě tato současná koalice vládne, tak v době růstu by měla dělat ty odpovědné hospodářské reformy. To znamená podívat se na penzijní systém. Tato vláda penzijní reformu zrušila a nemá náhradu. Ruší poplatky, všichni víme, že zdravotnictví je dlouhodobě vzhledem k demografickému trendu neufinancovatelné. Dělá poměrně problémy v daňovém systému, kdy ho komplikuje třetí sazbou. A to jsou přesně věci, které té naší ekonomice nepomáhají. A zatímco v těch dobách růstu to není takový problém, tak až zase sem přijde nějaká krize třeba zvnějšku, jako jsme zažili v tom roce 2008, tak ta ekonomika na to nebude připravena. A to je to, co vyčítám této vládě. Nečasova vláda vládla v mnohem horším počasí a ty odpovědné reformy dělala, zatímco tato vláda vládne v dobrém počasí a dělá pravý opak. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Opět by vám tady někdo namítl, že vy jste ale tu ekonomiku utáhli takovým způsobem, že teď se z toho zotavuje. Ale pojďme k té aktuální situaci, to by mě zajímalo, protože ekonomové jasně říkají, že kromě, jak jsme se bavili o těch domácnostech, tak stejnou hodnotu nebo stejnou míru jaksi odpovědnosti na tom růstu má v zásadě i vládní, vládní utrácení. To je věc, kterou vy kritizujete, transfery, to znamená sociální dávky, příspěvky na důchody a tak dále, že to je součást toho, pokud jaksi se utrácí i na této straně, jestli se jaksi pouští více peněz do ekonomiky, že to vede k růstu? 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Já si nemyslím, že ten dopad tohoto faktoru je tak velký. Já když jsem podrobně studoval data Českého statistického úřadu, tak ta ukazují, že na těch 2 % růstu v minulém roce má dramatický vliv právě ta zahraniční poptávka. A když se podíváme jak na spotřebu domácností, tak na spotřebu vlády, tak to dělá zhruba 0,2 procentního bodu. Čili já k tomu takový význam nepřidávám. Přikládám to spíše tomu, že se zkrátka začalo dařit našim exportním partnerům, Německu, a naši exportéři měli prostě lepší příležitosti díky tomu, že i ta Evropská unie nebo ty země Evropské unie se začaly vzpamatovávat a začaly nakupovat, což samozřejmě ta zvýšená poptávka vedla podnikatele i k tomu, že si rozmysleli investice a když viděli, že ta poptávka zahraniční bude růst pravděpodobně i v dalších letech, tak se přestali bát investovat. Ale znovu tady musím upozornit na ty strukturální potíže české ekonomiky, protože když se podíváme do bankovního sektoru, tak vidíme, že české banky jsou poměrně likvidní, mají spoustu peněz, které by rády půjčovaly našim podnikatelům, ale chybí jim zkrátka podnikatelské plány. A je potřeba, myslím si, že vláda by měla více podporovat ten podnikatelský sektor, aby mu nalila ještě více optimismu, aby si začal půjčovat, investovat a rozjíždět nové podnikatelské projekty. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Říká Jan Skopeček. Díky za vaše slova, na shledanou. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Děkuju za pozvání, hezký večer. 

Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
předseda oblastního sdružení
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady