Ženeme tisíce a tisíce lidí do experimentu
11. února 2015

Martin Novotný: Ženeme tisíce a tisíce lidí do experimentu

Projev poslance Martina Novotného na 25. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Vážený pane předsedající, vážení představitelé vlády, dámy a pánové, 
 
budu tedy hovořit, jak lze asi očekávat i po těch slovech pana ministra, o tématu, ke kterému jsem se vyjadřoval v souvislosti s tímto zákonem už opakovaně a o tématu - konkrétně jde tedy o téma povinného zavedení takzvaných poměrových indikátorů, které slouží jednak k změření těch tepelných poměrů v bytových domech, a poté k rozúčtování mezi jednotlivými obyvateli.
 
Na tom vystoupení pana ministra mě zaujalo to, že na jedné straně říká, že ty moje argumenty mohou znít na první pohled jako logické, ale že podceňuji nějaký přístup a nějakou práci odborníků. Já tedy musím říct, že jsem se v posledních dvou měsících setkal z řad odborné veřejnosti, lidí, kteří publikují v odborných časopisech články na toto téma, celkem jednoznačně s podporou toho mého pohledu na věc a mých argumentů, které tady za chvíli zazní. Zároveň upozorňuji, že tato problematika je dnes už rozsáhle známa a vnímána lidmi ze společenství vlastníků jednotek, tj. představiteli těchto společenství. Totéž se týká bytových družstev. A v tom smyslu probíhala rozsáhlá korespondenční komunikace s ministerstvem, kdy i tito zástupci upozorňovali na možnost vzniku problému.
 
Jako obvykle tady slyšíme varování před evropskou směrnicí a případným postupem proti nám. Je potřeba upozornit, že ten případný postup proti nám by mohl být uplatněn primárně proto, že ministerstvo nezpracovalo onu analýzu, která je podmínkou udělení výjimky. To jest, ve chvíli, kdy by tato analýza existovala, tak bychom se z této povinnosti mohli vyvléct, bohužel tato analýza - a upozorňovali jsme na to na hospodářském výboru - nespatřila světlo světa a my vlastní nečinností ženeme tisíce a tisíce lidí do experimentu, který může být po mém soudu velmi nebezpečný.
 
Jako legislativci bychom neměli přispívat k vytváření právního prostředí, které zavádí chaos a může zavdávat příčinu k řadě právních sporů. Těch nejasností kolem indikátorů je celá spousta. Jak jsem zmínil, již dnes proti nim protestuje podstatná část odborné veřejnosti i řada zástupců těch subjektů, které budou mít nově povinnost je zavést, někteří dokonce říkají, že zvažují podnět až k Ústavnímu soudu.
 
Ten základní problém spočívá v tom, že ono měřidlo, indikátor, ve skutečnosti měřidlem není. Není měřidlem dle příslušného zákona o meteorologii a tento zákon výslovně říká, že pro stanovení ceny služeb nebo stanovení poplatků, tarifů lze použít pouze stanovená měřidla. Neboli my v tuto chvíli schvalujeme zákon, který vědomě porušuje jiný zákon, který je platný. Myslím si, že by Poslanecká sněmovna něco takového v žádném případě neměla vědomě činit.
 
Chci upozornit na další věc. Sami výrobci těchto indikátorů v technické dokumentaci k těmto zařízením uvádějí pozoruhodné věci, například to, že je potřeba ono naměřené vynásobit takzvaným vyhodnocovacím součinitelem, který vychází z toho, jak dobře je to měřidlo "umístěno" na příslušný radiátor a může vést k nutnosti vynásobit onu naměřenou hodnotu součiniteli od 0,8 do 1,7. Neboli ten výrobce prakticky přiznává, že míra nepřesnosti tohoto přístroje přesahuje dokonce 200 procent. Jaký součinitel použít, má odhadnout ten majitel toho indikátoru sám, to jest asi se podívat, jak ho na ten radiátor umístil nebo na tu otopnou soustavu, a odhadnout, jakým součinitelem to má vynásobit.
 
Představte si, že na základě něčeho, co samo o sobě přiznává, že má rozptyl v kvalitě měření 200 procent, budeme vést lidi v bytových domech do procesu, aby podle toho rozúčtovávali platby penězi. Neboli je to nepřesné, spousta odborníků říká, že to neodpovídá dokonce fyzikálním parametrům otopných soustav, které jsou běžné v České republice, zároveň to odporuje zákonu jinému - o meteorologii, ale my vědomě teď chceme stanovit lidem povinnost toto dělat.
 
Já si myslím, že ten, kdo uvažuje zdravým rozumem a logicky, jak konec konců řekl pan ministr, s takovým postupem nebude moci souhlasit. A já věřím, že jsem vás třeba, snad aspoň některé, přesvědčil, abyste v tomto směru podpořili můj pozměňovací návrh.
Martin Novotný

Martin Novotný

místopředseda strany
poslanec PČR
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi