7. února 2015

Důchody po česku: lepší 2. pilíř než nic

Zrušení druhého pilíře bez nabídky jiné alternativy a návrat do doby, kdy důchodový systém kolaboval. Toto řešení zvolila vláda a její důchodová komise. V praxi to bude v budoucnu znamenat buď velké zvyšování daní, nebo žebráckou hůl pro dnešní čtyřicátníky a mladší.

 
Důchody jsou největší položkou veřejných financí. Jakékoliv změny v tomto systému mají obrovské dopady na celou ekonomiku. Je proto zarážející, jak amatérsky a nepromyšleně vláda s tímto systémem zachází. 
 
Dnes v Česku funguje standardní trojpilířový penzijní systém, který je doporučován Světovou bankou a dalšími mezinárodně uznávanými institucemi. Velmi dobře funguje v Británii, Nizozemsku, USA a spoustě dalších států. Vláda se však rozhodla tento systém zrušit, aniž řekla, čím ho nahradí. Nechci tvrdit, že náš druhý pilíř byl bezchybný. Určitě však měl dostat šanci. Úpravami jej šlo zatraktivnit, přilákat do něj více občanů a nastavit tak, aby co nejspolehlivěji zajišťoval rozumné penze. Koneckonců určitě platí, že je lepší mít druhý pilíř než nemít nic. 
 
Na diskusi o důchodech mě nejvíce zklamala úroveň argumentace vlády, která místo propracovaných ekonomických studií využívá jen laciné politické proklamace a mnohdy se úplně odmítá na toto téma bavit. Přitom se zaštiťuje levicově smýšlejícím Martinem Potůčkem, který zcela zjevně odmítá závěry ekonomů z tzv. Bezděkovy komise. Ta se dlouhodobě a podrobně celou problematikou důchodů zabývala. Potůčkovy závěry jsou jednostranné a nedůvěryhodné. Když už se však vláda definitivně rozhodla druhý pilíř zrušit a toto rozhodnutí prosadit, nechci, aby byl vytvářen dojem, že nové schéma pojetí důchodového systému bylo vytvořeno při zohlednění názoru všech včetně pravice. Není to pravda. 
 
Chci být konstruktivní. Nicméně důchodový systém, který je takto politicky vygenerovaný, nemůže plnit úlohu dlouhodobě udržitelného a pro všechny přijatelného kompromisu, jak bylo avizováno. Místo hluboké analýzy a vyhodnocení variant důchodových systémů je k debatě předložen pouze systém bez řady funkčních a ve světě využívaných řešení. Proto kolem budoucnosti důchodů panuje nejistota, která je nepřijatelná. 
 
Ing. Adolf Beznoska

poslanec PČR
člen odborné komise pro reformu důchodů
zastupitel statutárního města
místopředseda oblastního sdružení