Jsem přesvědčen, že občanští demokraté úkol obstát ve volbách do krajů zvládnou

22. října 2011

Vážené delegátky, vážení delegáti, dámy a pánové,

klíčovým úkolem pro občanské demokraty v příštím roce vedle pokračování v reformní agendě na celostátní úrovni je kvalitní příprava naší politické strany na podzimní volby do krajů a do jedné třetiny Senátu. Chceme mít silné postavení jako etablovaná politická strana tak, abychom vedle silného postavení na celostátní úrovni, které máme jako vládní strana, a silného postavení, které jsme vloni na podzim obhájili na komunální úrovni, obnovili i své výrazné postavení na krajské úrovni. Máme tady co řešit, máme co napravovat, protože krajské volby v roce 2008 jsme prohráli. Prohráli jsme je tak, že jsme přišli o řadu hejtmanů, a je ambicí občanských demokratů znovu obnovit toto své silné postavení na krajské úrovni. Jsem přesvědčený, že zkušenosti z voleb v roce 2008 nás povedou i k některým změnám především i v oblasti politického působení a také volební kampaně. Asi jsme tehdy všichni zaznamenali lekci, kterou jsme dostali, že snaha odtáhnout se od státní politiky a dělat jakousi decentralizovanou kampaň, třináct decentralizovaných oddělených kampaní, nebyl ten správný krok a že, ať jsme chtěli, či nechtěli, naši političtí soupeři stejně vnesli celostátní témata do krajských voleb.

Tuto chybu již nesmíme opakovat, musíme mít připravenou kvalitní komunikační kampaň celostátní reformní politiky naší vlády a občanských demokratů, ale také připravit kvalitní celostátní kampaň na krajská témata, na témata, která ovlivňují každodenní život občanů v ČR. A tato témata jsou určitě spojena s kompetencemi krajů, počínaje problematikou kvality a struktury středních škol přes problematiku dostupnosti a kvality lékařské zdravotnické lůžkové péče, problematiku dopravní obslužnosti, kvality dopravních sítí druhé a třetí třídy, problematiku sociální a samozřejmě problematiku, která je z hlediska krajů také nezbytná – tak na toto musíme mít připravenou jednu celostátní naprosto zřetelnou odpověď, pozitivní nabídku pro občany České republiky, jak dokážeme tyto problémy řešit.

Dalším úkolem, který nás čeká a který již v některých regionech začal být realizován, je vytváření krajských kandidátek. Musíme je postavit na kvalitních lidech, na lidech, kteří budou hodnověrní, na lidech, kteří mají za sebou úspěchy, například v komunální politice a budou z tohoto pohledu přitažliví i pro naše voliče, protože velkým testem našich politiků na komunální a krajské úrovni byly právě komunální volby vloni na podzim. Se všemi těmito kroky musíme začít prakticky okamžitě, začít je připravovat z hlediska personálního sestavování kandidátek, z hlediska přípravy našeho volebního programu, a proto jsem přesvědčený, že debata na dnešním kongresu bude velmi dobrým otevřením této diskuse, bude velmi dobrým vykopnutím míče tak, abychom se skutečně na krajské volby kvalitně připravili. Určitě to také ale nebude poslední příležitost, kde se o krajských volbách budeme bavit vedle regionálních sněmů, které budou schvalovat kandidátky, budou připravovat i volební programy v jednotlivých krajích, tak tím dalším krokem by měl být i řetězec ideových konferencí, které přednostně svým obsahem budeme zaměřovat právě k tematice krajských voleb. A jak jsem již řekl ve svém úplně prvním vystoupení, tím prvním tématem by například mohla být v průběhu listopadu debata o problematice sociálního začleňování a vyloučených lokalit, která je jedním z klíčových témat posledních týdnů a která bezesporu, vzhledem k tomu, že je to těžko řešitelný problém, bude součástí i krajské kampaně v příštím roce. Takže práce před sebou máme hodně, máme mnoho velmi kvalitních krajských a komunálních politiků, takže jsem přesvědčen, že občanští demokraté tento svůj úkol obstát ve volbách do krajů, a také nesmíme zapomínat na jednu třetinu Senátu, zvládnou.

 

Děkuji.

RNDr. Petr Nečas

místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
předseda strany
poslanec PČR
předseda vlády