Pracovní skupina pro vnitřní fungování ODS provedla revizi stanov

22. října 2011

Vážené delegátky, vážení delegáti kongresu, dámy a pánové,

změna stanov se stává jakousi rituální součástí většiny kongresů, takže jsme se tomu nevyhnuli ani na tomto našem kongresu. Já bych chtěl připomenout, že pracovní komise pro vnitřní fungování ODS vytvořila zvláštní pracovní skupinu, kterou vedl pan poslanec Marek Benda, která postupně udělala revizi stanov včetně některých námětů na změnu. Řada těchto námětů se diskutovala od července ve členské základně ve vašich regionech. Na základě této diskuse výkonná rada nakonec předložila změny, které se týkají asi pěti článků s tím, že z toho širšího spektra možných změn stanov je vytvořena jakási platforma, která se může diskutovat i v následujícím období a případně hlasovat na dalším kongresu Občanské demokratické strany. Návrh, který tady bude prezentovat pan poslanec Benda, je návrhem výkonné rady, na kterém se dominantně většinově shodla, mimo jiné i na základě zpětné vazby z regionů. Všechny zbývající návrhy, které byly zpracovány touto odbornou skupinou, jak jsem již řekl, jsou věcmi, které máme dostatečný časový prostor diskutovat minimálně další rok do dalšího kongresu ODS.

RNDr. Petr Nečas

místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
předseda strany
poslanec PČR
předseda vlády