Vláda zvyšuje schodek navzdory očekávanému růstu

3. prosince 2014
Vláda zvyšuje schodek navzdory očekávanému růstu

Projev předsedy ODS Petra Fialy na jednání Poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu na rok 2015.

 
Možná se občas díváte na televizi a třeba jste v posledních dnech viděli seriál, který se jmenuje Expremiéři, kde včera vystupoval člověk, který se jmenuje Stanislav Gross a o kterém tam říkali, že byl premiér České republiky. Já neříkám, že se všemu, co se vysílá v televizi, má věřit, ale tohle je docela důvěryhodná informace. 
 
Říkám to proto, že pan předseda vlády i pan ministr financí nám často říkají, že tu za posledních 20 let vládly jenom vlády pravice, vláda ODS s Miroslavem Kalouskem, a že se tu v té době pořád kradlo. Je dobré si připomenout, že tu byly také jiné vlády - byla tu vláda v čele s panem premiérem Špidlou, Grossem nebo panem Paroubkem. A já o tom nemluvím náhodou. Mluvím o tom proto, že v té době byl ministrem financí současný premiér Bohuslav Sobotka a v tomto nedávném období se zde realizovala velmi neodpovědná rozpočtová politika. V době, kdy jsme prožívali hospodářský růst, vytvořily tyto vlády - Špidly, Grosse a Paroubka - značný deficit státního rozpočtu. 
 
A tato vláda pokračuje přesně v tomto trendu a znovu se tu promítají všechny chyby, které jsme v České republice zažívali v letech 2002 – 2006. Nešetří se v době, kdy šetřit můžeme, rozhazují se peníze na zvyšující se počet úředníků, zvyšuje se deficit, a to navzdory tomu, že očekáváme hospodářský růst a máme naštěstí v naší zemi celkem dobré ekonomické podmínky.
 
Také bych si dovolil připomenout, že už druhý rok končí rozpočet s deficitem 80 miliard korun, v příštím roce se navíc očekává růst ekonomiky. Vláda nám tady ale překvapivě předkládá rozpočet s deficitem 100 miliard korun. Nechci být podezřívavý, ale skoro si myslím, že i přes rozhazovačnou politiku této vlády je pravděpodobné, že vláda rozpočet 100 miliard nadhodnotila, aby nám za rok mohla říkat, jak pracovala dobře a jaká úsporná opatření realizuje.
 
Když se podíváme na strukturu rozpočtu, zjistíme, že vláda bere všem občanům, ale peníze rozděluje vybraným skupinám. Kam ty peníze jdou? Tak například na vyšší provozní výdaje ministerstev a na navýšení počtu úředníků. To všechno se musí ale dít na úkor někoho - a děje se to na úkor živnostníků, na úkor drobných podnikatelů a na úkor všech aktivních lidí.
 
Uvedu několik naprosto konkrétních příkladů, jak jsou slova vlády v rozporu s čísly, které sama předložila. Rostou výdaje na činnost jednotlivých ministerstev a úřadů na 81 miliard korun ročně, což je o 10,7 miliardy korun více, než to bylo v předcházejícím období. 
 
Podívejme se třeba na jednotlivé úřady: Úřad vlády vyplatí v příštím roce na platech o 55 milionů korun více, zaměstná o 43 lidí více a ještě navíc bude mít 30 milionů korun na dorovnání platů úředníků. To je velmi zajímavá politika, zvláště od pana předsedy vlády, který nám káže o tom, jak mají zůstat zmrazeny, nebo nemají téměř růst platy ústavních činitelů. Podívejte se, co dělá na svém vlastním úřadu – Úřadu vlády. 
 
Ministerstvo financí na platech v roce 2015 vyplatí o 630 milionů korun více a zaměstná navíc dalších 600 lidí. Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě musí nějakým způsobem vyřešit naprosto neodpovědné rozhodnutí o zrušených poplatcích. Na to se musí vynaložit 5 miliard korun.
 
Na Ministerstvu vnitra naopak dochází ke snižování některých prostředků, ale podívejme se kterých. Bohužel vláda na Ministerstvu vnitra snižuje výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Snižuje je o 43 % - o 270 mil. Kč. Já bych rozuměl tomu, že se na Ministerstvu vnitra sníží prostředky na výzkum, pokud by existovala nějaká nová koncepce výzkumu a pokud by se prostředky rozdělovaly v jiných kapitolách jiným způsobem. Ale to se neděje, to jsou prostředky, které jsou pro výzkumné organizace naprosto ztracené.
Vláda naopak neinvestuje tam, kde by to mělo smysl, a kde je to důležité pro budoucí prosperitu naší země. Podívejme se třeba na oblast výzkumu, vývoje a inovací, což - jak se snad shodneme - je klíčová oblast, do které bychom měli finanční prostředky dávat. Výdaje jsou zde zahrnuté v celkovém objemu necelých 35 mld. Kč, z toho přímo ze státního rozpočtu je to 26,9 mld. Kč. Když si to srovnáme třeba s rokem 2013, zjistíme, že tehdy šlo na výzkum a vývoj téměř 40 mld. Kč. 
 
Neposilují se ale ani výdaje na investice, o kterých vláda tolik mluví. Třeba Ministerstvo dopravy - tady se využívají rezervy Státního fondu dopravní infrastruktury z minulých let, ale kdyby jich nebylo, tak jsou investice v této oblasti ještě významně nižší. Vláda sice plánuje vybrat na daních o 30 mld. více, ale tyto peníze neinvestuje, tyto peníze dobře nevynakládá. Tyto peníze chce projíst a rozdat.
 
Představme si rozpočet domácnosti - máte hypotéku, kterou máte splácet, a máte půjčku na auto a chcete platit kroužky dětem. Vy ale místo toho, abyste to dělali, když zrovna máte docela slušný příjem, tak byste si najali paní na úklid, paní na hlídání a šoféra, a tímto způsobem byste řídili svůj domácí rozpočet. Je to absurdní? No samozřejmě, že je to absurdní, ale přesně tímto způsobem sestavila vláda rozpočet a chová se tak.
 
Vláda nám tvrdí, že šetří. Podívejte se na předložená čísla. Mandatorní výdaje dosahují historicky nejvyšší úrovně, vzrostly na částku 713 mld. Kč a tvoří už 58,5 % státního rozpočtu. Na ty enormní výdaje samozřejmě vláda musí někde brát a vláda na ně bere například tím, že přestává investovat nebo neinvestuje dostatečně. Já bych rád připomenul, že oproti poslednímu roku vlády, na kterých se podílela Občanská demokratická strana, se investice významně snižují. V roce 2013 byly investice ve výši 100 mld. Kč a tady v tomto rozpočtu jsou investice plánovány ve výši 76 mld. Kč. No tak prosím vás, v čem je ten rozpočet proinvestiční? Kam ty peníze jdou? Do čeho vlastně investujete? Pokládáte si vůbec tyto otázky?
 
V roce 2013 skončil státní rozpočet se schodkem 80 mld. Kč, ale investice přitom dosahovaly úplně jiné výše. Tady máme plánovaný stomiliardový deficit a investice máme pouze ve výši 76 mld. Kč. Vláda rozdává peníze, tváří se, že peněz je dost, ale přitom nemá žádná řešení na otázky, které jsou opravdu klíčové z hlediska budoucnosti a taky budoucích rozpočtů. Vláda nemá žádné řešení na problematiku důchodů, nemá skutečné řešení na růst ekonomiky, nechystá se investovat, nechystá se stavět nové dálnice, investovat do kvalitnějšího zdravotnictví, nepodporuje výzkum a vývoj.
 
Tento rozpočet v žádném případě není prorůstový, není ani proinvestiční. Čísla to dokládají jasně.   Tento rozpočet je přerozdělovací. Tento rozpočet všem bere a dává jenom vybraným skupinám a především přispívá na provozní náklady jednotlivých úřadů a na platy úředníků.
 
Občanští demokraté se budou snažit tento rozpočet opravit prostřednictvím různých pozměňovacích návrhů, které předložíme, ale zůstává faktem, že v této podobě ho v žádném případě nemůžeme podpořit.