Vyslovil jsem se pro smysluplné využití Vojenského újezdu Brdy
1. prosince 2014

Jiří Burian: Vyslovil jsem se pro smysluplné využití Vojenského újezdu Brdy

Sedlčany – Jiří Burian složil slib jako starosta Sedlčan již posedmé, v Senátu České republiky byl obdobný slavnostní akt jeho premiérou. Nový senátor, který byl úspěšným kandidátem ODS za volební obvod číslo 18 Příbram, o svých prvních krocích a o tom, v čem vidí svoje hlavní poslání, informoval v rozhovoru.

 

Kolikrát jste se již účastnil jednání senátu? 

Ustavující zasedání se uskutečnilo 19. listopadu, bylo přerušeno a dokončeno v pátek 21. listopadu. Na tomto prvním jednání pléna skládali nováčci slib, volilo se vedení senátu, výbory, komise, případně podvýbory. Ve středu 26. listopadu jsem se již účastnil prvního zasedání ústavně­právního výboru. Jeho náplní bylo posuzování zákonů, které bude 3. prosince projednávat plénum senátu. Jakmile projdou návrhy zákonů ve sněmovně, jsou předkládány do senátu a následně je do třiceti dnů musí projednat i plénum. 

Z vaší odpovědi vyplývá, že jste členem ústavně­právního výboru... 

Stal jsem se místopředsedou ústavně­právního výboru. Kromě toho jsem členem komise pro rozvoj venkova. Tato oblast je mi i s ohledem na náš volební obvod, jeho charakteristiku i potřeby dost blízká. Hospodářský výbor ustanovil podvýbor pro dopravu a energetiku, kde budu členem. Zajímá mě především oblast dopravy, protože ve svém volebním programu jsem měl asi pět bodů, které mají napomoci řešení problémů v dopravě a dopravní infrastruktuře na Příbramsku a Benešovsku. 

Vedle koho v senátu sedíte? Zdědil jste místo po svém předchůdci Josefu Řihákovi? 

Na ustavujícím zasedání jsme my noví senátoři byli ´rozhozeni´ podle toho, kde byla volná místa po lidech, kterým skončil mandát. Od pátečního jednání je zasedací pořádek podle jednotlivých volebních či politických stran. Sedím ve druhé řadě na kraji vedle spolustraníka z volebního obvodu 17 za Prahu 12 senátora Tomáše Grulicha. 

Kde jako senátor úřadujete nebo kde budete mít na Příbramsku či Benešovsku kancelář? 

ODS má v jednom křídle Valdštejnského paláce vyhrazeno celé jedno poschodí, kde jsou kanceláře senátorů, v nichž zpravidla sedí po dvou. Já osobně jsem dostal kancelář, v níž budu jako senátor sedět sám, respektive se svým asistentem. Kancelář má i tajemnice klubu ODS... 

Máte k dispozici například také vlastního šoféra? 

Šoféra nemám, budu si auto řídit sám, jak jsem na to zvyklý. Žádné extra výhody nemám a nechci zbytečně utrácet peníze. Pražská kancelář je vybavena dostatečně nábytkem i kancelářskou technikou, takže ani z tohoto pohledu nechystám změny. Mám jako senátor nárok na kancelář v místě svého volebního obvodu. Rozhodl jsem se, že kancelář budu mít v Sedlčanech v kulturním domě. Měl bych mít dva asistenty, jeden bude převážně pracovat a připravovat všechny potřebné dokumenty v Praze, v Sedlčanech bude asistent především kvůli kontaktu s lidmi a dojednávání schůzek. Nájemní smlouvu s Martinem Severou, ředitelem Kulturního domu Josefa Suka, jsem už uzavřel. Původně jsem zvažoval, zda bych nenašel prostor na městském úřadu. Senátorskou agendu nechci ale zásadně spojovat s činností a chodem na radnici. Měsíčně na nájem mohu použít deset tisíc korun, chci, aby tyto peníze zůstaly v Sedlčanech – tedy jako příjmy kulturního domu.

Už máte rozmyšleno, který den v měsíci budete v Sedlčanech veřejnosti k dispozici?

Předpokládám, že to budou pondělky. Pracovat tam bude asistent nebo asistentka, jehož prostřednictvím si mohou lidé schůzku se mnou dojednat. Já ale nechci sedět v kanceláři a vyhlížet tam, zda někdo přijde nebo ne. Chci se pohybovat v terénu a komunikovat se starosty celého volebního obvodu. Mám za celá ta léta poznatky a zkušenosti z komunální sféry a ty chci přenášet do senátu, případně i s případnými návrhy na úpravu legislativy. Přál bych si poukázat na to, co starostům v obcích mnohdy stěžuje život a rozhodování. Vadí mi například, když vyjde novela zákona a v době, kdy se schvaluje či projednává, se již ví, že má řadu nedostatků a proto se připravuje novela další. Tomu bych chtěl zabránit. Taková je alespoň moje představa, zda je správná, ukáže praxe. 

Když jste kandidoval do senátu, podpořil jste starosty, kteří protestují proti zrušení Vojenského újezdu Brdy. Teď jste ale jako senátor přijal pozvání příbramského starosty Jindřicha Vařeky a údajně jste podpořil rušení tohoto vojenského újezdu. Proč? 

Tak to vůbec není a rád bych to objasnil. V první řadě musím připomenout, co jsem v jednom z bodů svého volebního programu uvedl. Vyslovil jsem se pro smysluplné využití Vojenského újezdu Brdy. Rozhodně nechci, aby došlo k parcelaci vojenského prostoru a území Brd a nechci, aby se vojenský prostor rozparceloval pro české nebo zahraniční developery. Zachována by měla být příroda, celý fenomén Brd, to nelze zlikvidovat. Jsem ale pro zpřístupnění prostoru nebo jeho částí veřejnosti, pro turistiku, cyklistiku, ale jsou lokality, které je potřeba mít pod ochranou. A Chráněná krajinná oblast se speciálním režimem, regulativy a podmínkami, je jednou z cest. Stručně bych to shrnul do věty: Neničit Brdy! I na jednání v Příbrami jsem to uvedl, že jak před předvolební kampani, tak i při ní, se ke mně dostala celá řada informací, které jsem mohl sbírat pouze z médií. Na jednání, která se uskutečnila, jsem nikdy nedostal pozvánku, nevěděl jsem, kdo je organizoval. Informace jsem tedy lovil především z tisku a v době kampaně jsem pochopil, že Ministerstvo obrany ČR přibližně v roce 2009 podalo do Vlády ČR návrh na zrušení Vojenského újezdu Brdy a na redukci ostatních vojenských újezdů, ale nic víc. Až na jednání v Příbrami, kde byli jak zástupci ministerstva obrany, tak ministerstva životního prostředí, jsem slyšel to podstatné – že ministerstvo obrany v rámci optimalizace vojenských újezdů neustále trvá na zákonném prosazení zrušení Vojenského újezdu Brdy a ministerstvo životního prostředí k tomu jednoznačně dodává, jak s tím dál.

To znamená vyhlásit zde Chráněnou krajinnou oblast. Na jedné straně tedy slyšíte i ze strany obcí obrovskou touhu po zpřístupnění Vojenského újezdu i pro občany, na druhé straně nerušit jej, ale co dál?

Jak jsem pochopil, nejsou finanční prostředky pro provoz a údržbu na zachování vojenského újezdu. Je to tedy velice složité a zabývat se újezdem má v dalším čtení v příštím týdnu sněmovna. V Příbrami jsem řekl, že bych rád navštívil starosty dvaceti obcí, které jsou přilehlé tomuto vojenskému prostoru Brd, abych s nimi mohl detailně o záležitosti pohovořit. Stejně tak bych rád mluvil se zodpovědnými pracovníky na ministerstvu obrany, případně na ministerstvu životního prostředí.
Na postu senátora mám daleko lépe otevřeny na tato jednání dveře. Ať už se ve sněmovně stane cokoliv, co ale já neovlivním, tak by v legislativním projednávání měla záležitost být přenesena na půdu senátu, a tam bych chtěl mít kompletní informace. 

Ing. Jiří Burian
senátor PČR
krajský zastupitel
uvolněný starosta města

Více o autorovi