31. října 2014

Projev na schůzi Poslanecké sněmovny

Vystoupení poslankyně a členky sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové v Poslanecké sněmovně k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013.

 
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
vojáci ozbrojených sil České republiky a dalších složek slouží již téměř 25 let v zahraničních operacích a podporují tak zájmy naší země. Každý rok a nyní každý druhý rok tato Sněmovna schvaluje jejich vysílání do zemí od Afriky přes Evropu, Blízký východ až po Asii. Cyklicky zde schvalujeme i informace o jejich působení, tak jako je tomu dneska.
 
Působení českých vojáků je vysoce oceňováno spojenci i partnery a můžeme být na ně právem hrdi. Letošní rok byl pro ně obzvlášť těžký, když při teroristickém útoku v Afghánistánu zahynulo pět našich elitních vojáků.
 
Před několika dny jsme si připomínali vznik Československa. Nehynoucí zásluhu na obnovení české státnosti mají legie. A služba vojáků v zahraničí dnes přispívá k šíření dobrého jména České republiky a ke zvyšování bezpečnosti nás všech. Jsem přesvědčená, podobně jako někteří kolegové z výboru pro obranu, že bychom měli využít příležitosti, kdy zde jednáme o této informaci, a vyjádřit svůj vděk našim vojákům za jejich službu v zahraničních misích. Proto předesílám, že v podrobné rozpravě navrhnu Poslanecké sněmovně schválit usnesení v tomto duchu
Mgr. Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR