Senjuk: Zabraňte zhoršování podmínek pro střední a malé podniky
22. října 2011

Senjuk: Zabraňte zhoršování podmínek pro střední a malé podniky

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

předně mi dovolte poděkovat za pozvání na váš kongres a možnost vás na jeho začátku pozdravit. Když jsem tu stál posledně, váš bývalý předseda Topolánek mě způsobem sobě vlastním vynadal, že žvaním příliš dlouho. Takže doufám, že dneska ho uspokojím, že se pokusím být schematický.

Takže za prvé:

Chci vám i vašim představitelům poděkovat za to, že dohodu uzavřenou ještě před parlamentními volbami mezi ODS a Stranou soukromníků České republiky vaše strana dodržela plně a téměř ve všech oblastech. Velmi oceňujeme spolupráci s partnerem, který zná a ctí elementární pravidlo starého římského práva a první pilíř právního státu – pacta sunt servanda – že smlouvy se mají dodržovat. Vážíme si toho o to více, že dodržování tohoto pravidla není v našem českém politickém kotlíku příliš obvyklé. Jsme si vědomi toho, že zásluhu za tento přístup má změna jednání i chování špičkových politiků ODS, počínaje vaším bývalým předsedou panem Topolánkem, za což mu patří můj osobní dík, a dnes následované shodným jednáním pana premiéra Nečase. Vděčni jsme za to i postoji celé členské základny.

Za druhé:

Jsme velmi potěšeni, že velká část dnes nosných bodů podpory ekonomiky především domácích středních a malých podniků je našimi návrhy, které jste jako moudrý politický partner přejali do svých postojů i materiálů. Pevně věříme, že přestože takto nejsou tyto body veřejně a zejména mediálně deklarovány, i nadále budete naše rozumné a celospolečensky prospěšné návrhy přijímat. Tak, jak jsme naši spolupráci koncipovali od začátku, v tuto chvíli nám nejde o slávu té či oné strany, ale o běžné přežití českého malého a středního stavu, a proto znovu opakuji, že naším cílem bylo a je co nejrychlejší uvedení těchto společných myšlenek do života.

Za třetí:

Jsme velmi znepokojeni, že ministr financí, který dle našeho názoru vystupuje jako naprostý laik v oblasti daní a odvodů a zcela ignoruje elementárních potřeby i funkce ekonomického chování malého a středního stavu – možná je to špatnou četbou z mládí, špatnými kamarády nebo jen chybnými radami amatérských poradců, to nejsme schopni analyzovat – byl oceněn na mezinárodní úrovni. To svědčí o kontinuálním propadu schopností správně posuzovat přijímaná ekonomická opatření v kontextu té či oné země a dokládá klesající životaschopnost celé eurozóny.

To, co nás ale nejvíce znepokojuje, je neutuchající snaha pana ministra podsouvat tomuto národu, že snad soukromníci jsou ti, na které tento národ doplácí. Málokdo si povšimne, že silácká vyjádření pana ministra jsou vzápětí negována statistickými výkazy nebo vyjádřením jiných nezaujatých zdrojů například o tom, že národ doplácí na paušály soukromníkům, a tato skutečnost silně pokulhává za tvrzením, že právě soukromníci nepadají do sociální sítě, a tedy z ní ani nečerpají, a že to jsou naopak oni, kteří nejenže po fiskálu nic nechtějí, ale naopak vyrovnávají sociální otřesy. Ba co víc, že odvádějí do státní kasy skoro stejně jako tzv. velký průmysl (povšimněte si vyjádření statistického úřadu z minulého týdne). Velmi bych apeloval na to, aby váš kongres pověřil vaše čelní politiky, aby zabránili dalšímu zhoršování podmínek pro střední a malé soukromníky. Protože vy jste pro nás smluvním partnerem, nikoliv ministr financí. Vždyť vyjádření a plamenná gesta pana ministra, která můžeme dnes vidět na internetu a v televizi, jsou asi povětšinou vedena jeho přílišnou shovívavostí k požívání látek, které jsou již neslučitelné s bezpečným řízením motorových vozidel, o řízení státních financí snad ani nemluvě. 

Za čtvrté a za poslední:

Chtěl bych v souvislosti s reformou veřejných financí pouze upozornit na nebezpečí přeceňování výsledků některých kroků. Následující vztahy se možná na první pohled jeví jako synonyma, ale musím vás však důrazně varovat, že se v žádném případě o synonyma nejedná.  

Protože pokud chceme a umíme šetřit, ještě to neznamená, že umíme VYDĚLÁVAT, i když to přináší obdobné výnosy. Dále pokud chceme a umíme UTRÁCET, ještě to neznamená, že umíme INVESTOVAT, i když se možná ještě připravíme o více peněz. Na závěr pokud chceme a umíme PERZEKUOVAT A TRESTAT, pak to ještě neznamená, že umíme NAUČIT a VYCHOVÁVAT.

Doufám, že jsem splnil krátký limit a přeji vašemu kongresu mnoho úspěchů, protože váš úspěch bude i náš.

 

Děkuji vám za pozornost.

JUDr. Ing. Rostislav Senjuk

Předseda Strany soukromníků ČR