22. září 2014

Víme, kde šetřit

Lídr ODS Bohuslav Svoboda nemá rád vtipy o Moravanech, zná jen jeden, a ani ten podle něho není moc dobrý. A nové si nenastudoval ani teď, když mezi jeho velké předvolební soupeře patří primátor Tomáš Hudeček (TOP 09), který se narodil v Olomouci a kterého lékař často kritizuje. Jako místo pro rozhovor s MF DNES si vybral Vinohrady, kde žije šestadvacet let – jednu dobu dokonce bydlel ve stejném domě, kde dřív tvořil Josef Lada. Ale s velkou nostalgií vzpomíná na dětství na Spořilově.

Kde jste vyrůstal jako kluk? 

Na starém Spořilově. Táta tam měl ordinaci v přízemí, kde za války odrodil snad všechny mé spolužáky ze základní školy. Byla to vlastně vesnice. S kamarády jsme hráli vybíjenou na ulici, protože skoro žádná auta nejezdila. Dodnes patří Spořilov mezi místa, která miluji. 

Chci se zeptat na vaše politické začátky v roce 2010. Přivedl vás do ODS lobbista Tomáš Hrdlička? 

Je a není to pravda. Hrdličkovi mě představil Boris Šťastný, tehdejší předseda ODS. Kdo Hrdličku zná, ví, že umí o politice hovořit velmi dobře. Nezastírám, že když jsem se s ním setkal, domníval jsem se, že je to velmi významný politik, který má dobré pravicové politické smýšlení. 

Kdy nastal zlom ve vztahu s Hrdličkou? 

Když se začala budovat koalice na radnici. Bylo mi jasné, že se mi budou velmi obtížně hájit některé mé zásady a principy právě kvůli úzkému spojení části ODS a ČSSD. Zjistil jsem, že můj vliv na magistrát by podle jejich představy měl být nulový a měl bych jen podepisovat papíry a předávat čestná občanství. Není možné nechat vliv na magistrát v rukou někoho, kdo tam ani není. 

Váš politický styl je razantní, žertem by se dal nazvat model buldozer.
 

Myšlenky musíte říkat jasně, rázně a musíte za nimi stát. Jsou momenty, kdy není možný kompromis nebo dohoda. A to vytváří pocit buldozeru. Na druhou stranu mám díky medicíně schopnost komunikovat s lidmi. 

Není však právě onen přístup buldozeru jednou z příčin rozpadu koalice s TOP 09? Vašim partnerům se nemuselo líbit, že prosazujete věci bez ohledu na jejich názory. 

Obávám se, že za rozpad koalice mohla rozdílnost názorů. Magistrát jako organizace nemá být vlastníkem, ale provozovatelem. A všechny velké spory byly, jestli máme, nebo nemáme koupit Plynárenskou, jestli máme v Pražských službách zvyšovat podíl, zda máme v Dopravním podniku nastavit transparentní režim. 

Vy jste zveřejnili v programu ODS rozpočet Prahy na rok 2015. V Dopravním podniku chcete ušetřit zhruba 600 milionů, v Pražských službách necelých 100 milionů. Není to planý slib? 

Není, my jen neslibujeme, už jsme to dělali. Víme, jak to funguje, jen nás od toho vyhodili. Podívejte se, jak narostly náklady za dobu koalice TOP 09 a ČSSD například v Institutu plánování a rozvoje. My jsme náklady magistrátu, Dopravního podniku, TSK jednoznačně stlačili dolů, snížil se počet zaměstnanců magistrátu. To jsou prostě fakta. Jen to, že jsem sáhl na stovky milionů v Dopravním podniku, znamenalo, že jsem byl odstřelen. Když slibujeme tyto konkrétní úspory, víme přesně, za co to bude a na co narazíme. Bude to odpor všech těch, kteří dnes říkají, že budou šetřit. 

Co je pro vás v programu nejdůležitější? 

Jednoznačně průhledný magistrát. Obecně. Každá komunální politika je zatížená rizikem ekonomických problémů, můžeme říkat korupčních. Ty nelze vymýtit, je to stejné jako s prostitucí nebo prohibicí. Jediné, co můžeme udělat, je, že snížíme možnost korupce. Všechny činnosti musí být průhledné, dohledatelné – není to ani klišé, ani líbivé prohlášení. Můžeme si povídat o bezpečnosti, dopravě, ale nic z toho neuděláme, když nebudeme mít průhledný a komunikující magistrát. Jen když na začátku zajistíme zakázky pod lupou a další věci, bude to fungovat. 

Osobně jsem si v programu ODS našla téma zkvalitnění školství. Jak to chcete zajistit? 

Chci nejprve na středních školách zavést jejich žebříček podle kvality. Nejlepší školy si budou moci vybírat nejlepší studenty. Současně vytvoříme systém stipendií pro mimořádně nadané děti, aby mohly třeba i dojíždět. Je nás málo a pravděpodobnost, že budeme mít nového nositele Nobelovy ceny, když už dva máme, je malá. V populaci je sto lidí, kteří se mohou stát velkými vědci, a my z nich nesmíme ztratit ani jednoho. Na druhé straně budeme muset dávat peníze i do škol, které jsou dole. Musíme studentům na spodní úrovni poskytnout solidní základy vzdělání, protože i řemeslník musí umět pracovat třeba s IT technikou. 

Zeptám se na aktuální problém. Budou prvního listopadu vyvezeny popelnice? 

To je těžká otázka a neumím na ni odpovědět. Hrozba, že nebudou, existuje. A pokud dají voliči preference TOP 09, bude pokračovat to, co nastartovali – tedy kšeft se svozem odpadu. 

A další bod programu ODS: Zrušíme centrální a potenciálně korupční systém svozu odpadu. Nenese tento plán riziko, že město přijde o malešickou spalovnu? 

Vývoj směřuje ke spalování, další skládky už vznikat nebudou. Nám je jedno, kdo svoz odpadu zajistí, ale chceme, aby za to lidé platili co nejméně. Avšak pokud tu bude monopolní dodavatel, tak cenu neurčí nabídka a poptávka. Na druhou stranu máme zájem na tom, aby odpad byl kvalitně spalován. V Česku jsou spalovny jen tři, tu naši považujeme za strategickou a chceme si ji nechat. 

Ale existují silné tlaky podnikatelů, kteří ji chtějí získat. 

A já jim ji nechci dát. 

 

(Autor: Kateřina Frouzová)

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

kandidát ODS na pražského primátora
poslanec PČR
zastupitel statutárního města