19. září 2014

Deset otázek pro kandidáta ODS do Senátu

Kandidát ODS do Senátu ve volebním obvodu Prahy 5, Prahy 13 a Řeporyjí Pavel Žáček odpovídal na otázky Pravého břehu.

 
 
1) Co právě děláte? Na čem právě pracujete?
 
Zahájil jsem před několika dny kampaň do Senátu – poněkud překvapivě z Kyjeva. Jednak jsem tam byl pozván na odborný seminář, jednak vnímám, že tam nyní probíhá souboj o povahu svobody a demokracie, který je veledůležitý nejenom pro Ukrajinu. Dokončuji také článek o skartacích svazků Státní bezpečnosti v prosinci 1989 a edituji sborník o třetím odboji.
 
 
2) Oblíbená politická postava a proč?
 
Ronald Reagan. Byl to silný politický vůdce, který věděl, co chce. Pravicový politik, který změnil Ameriku a celý svět. Jeho podíl na porážce Sovětského svazu a pádu jeho satelitů ve střední a východní Evropě byl zcela zásadní.
 
 
3) Kdy skončí ekonomická krize?
 
Až skončí svého druhu určité sociálně-ekonomické inženýrství, které nebere ohled na ekonomické zákonitosti. Až se podaří získat důvěru občanů a zvýšit spotřebu. Až se podaří nastartovat ekonomický růst.
 
 
4) Rozpadne se Evropská unie?
 
Slyšel jsem již před lety ve Spojených státech tehdy poněkud překvapivé tvrzení, že se tak stane. Osobně se domnívám, že další vývoj EU závisí na řadě faktorů. Především na budoucím vývoji národních států, shodě na společných prioritách. Kvůli agresivnímu Rusku možná také na pocitu vnějšího ohrožení. Samostatnou kapitolu pak tvoří důvěra v evropské instituce, jejich přibližování či nepřibližování se blíže k občanům členských zemí, deregulace, debyrokratizace, míra ekonomické svobody a otázky bezpečnosti.
 
 
5) Kým byste chtěl v historii být a proč?
 
Občas bych chtěl být němým svědkem některých historických událostí. Vrátit se zpět v čase a zjistit, jak se ta která událost doopravdy udála. A potvrdit si tak, zda zachovaná písemná či osobní svědectví „nelžou“.
 
 
6) Váš největší úspěch ve veřejném životě.
 
Založení a vybudování Ústavu pro studium totalitních režimů. Považuji to za své osobní završení dosud neukončeného procesu vyrovnávání se s totalitní minulostí nesystematicky zahájeného počátkem 90. let minulého století. Dále podíl na veřejné diskusi o naší nedávné minulosti, na níž pracuji de facto od založení Studentských listů v prosinci 1989. A v neposlední míře publikování řady historických knížek, edic a dalších textů.
 
 
7) Jaký titulek byste si rád přečetl na první straně novin?
 
Andrej Babiš se upřímně přihlásil ke spoluzodpovědnosti za posledních 25 let v naší zemi.
 
 
8) Věříte v člověkem způsobené globální oteplení?
 
Bezesporu se zvyšuje energetická náročnost lidského konání. Na stranu druhou nejsme schopni z důvodu nedostatku tvrdých dat posoudit dlouhodobější – tisícileté či dokonce desetitisícileté – vlivy, respektive cykly. Takže je to otázka názoru.
 
 
9) Co právě čtete?
 
Dočetl jsem výbornou publikaci profesora Igora Lukeše „Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze, 1945-1948“. Dlouhodobě se zabývám americkými zpravodajskými aktivitami za II. světové války a krátce po ní, a proto mohu ocenit průkopnictví této práce.
 
 
10) V co věříte?
 
V sílu myšlenky.
 
 
 
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. se narodil v roce 1969. Vystudoval fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1989 až 1991 byl šéfredaktorem Studentských listů, 1993 až 1998 vedoucím pracovníkem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1999 až 2006 odborným a vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 2006 až 2007 ředitelem odboru archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra, zmocněnec vlády ČR a prozatímním ředitelem Archivu bezpečnostních složek. Od 2008 do 2010 pak prvním ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. V říjnových volbách kandiduje jako nezávislý za ODS v Praze do Senátu.
 
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

kandidát ODS do Senátu