Projev na 16. schůzi Poslanecké sněmovny

10. září 2014
Projev na 16. schůzi Poslanecké sněmovny

Projev předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury na 16. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Děkuji za slovo. Vzal jsem si tablet, normálně to nedělám, ale proto, abych citoval ze stenozáznamu a ne svá slova, ale slova předsedy vlády. Když jsme projednávali v prvním čtení sněmovní tisky 208 a 215, dvě novely o spotřebních daních a opozice napadala, že jsou dva zákony místo toho, aby to bylo v jednom, tak pan předseda vlády nám řekl: My jsme na vládě vedli diskusi o tom, jestli ty dvě normy spojit, jestli do zákona o spotřebních daních, kde se provádí změny, které po nás vyžadují naše závazky, které máme v rámci EU a týkající se tabákových výrobků, máme zařadit změnu, která je od toho zcela věcně odlišná, zcela věcně odlišná, pro pana předsedu rozpočtového výboru, prostřednictvím pana místopředsedy Bartoška, a týká se znovuzavedení zelené nafty, a rozhodli jsme se na jednání vlády, aby tyto dva návrhy byly projednávány odděleně, samostatně, protože jsme předpokládali a bohužel jsme se mýlili, že tady v Poslanecké sněmovně je odpovědná opozice, která nebude blokovat projednání návrhu, který už tak má zpoždění, připomínám, že tento návrh zákona nám vláda předložila s požadavkem na projednání již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Kdybychom to dopustili, tak nemáte jak z té ústavní stížnosti utéct a nemáte šanci prosadit zelenou naftu. A to, že ten zákon má zpoždění, není vina této vlády atd.
 
Já si myslím, že věcně je to zcela v pořádku, protože je to úplně jiná záležitost.
 
Nejsou to slova opozičního politika, jsou to slova koaličního politika a dokonce samotného předsedy vlády. A teď si hrajeme na to, a přišli na to senátoři ČSSD, že to ta vláda vlastně udělala úplně špatně, že ty návrhy neměly být dva, ale měly být od jednoho. Popíráte vystoupení samotného ministerského předsedy. A je to úplně jednoduché. Buď měl pravdu premiér Sobotka v rámci prvého čtení, a jsou to zcela oddělené záležitosti a bylo dobře, že jsou dvě novely, anebo pan premiér nemluvil pravdu a pravdu mají senátoři, slyšel jsem předsedu Senátu, jak říkal no to je úplně špatně, to my nepřipustíme takovou praxi, aby současně byly dvě novely jednoho zákona. Musíte si vybrat, kdo neříkal pravdu, jestli premiér z ČSSD nebo předseda Senátu z ČSSD. Nám je to jedno, my jsme ten chaos a ten zmatek nezpůsobili.
 
Už to říkal pan předseda Fiala, jasně jste přiznali, že to, jak jste tady ohnuli jednací řád, bylo porušení ústavy. A je to dobře, že jste si to přiznali a že neriskujeme ústavní stížnost a že neriskujeme zpochybnění zákona.
 
Teď k obsahu nechci říci tohoto, ale musím říci obou vlastně zákonů, nebo obou novel. Připomeňme, co se stalo. K zděšení většiny vládních poslanců prošel návrh, že bychom snížili daně všem občanům. Pan ministr financí tady řekl, že výpadek státního rozpočtu by byl 14 miliard, my jsme sice studii neviděli, ale dobře, vycházejme z tohoto čísla, že je pravdivé, 14 miliard. V té době to bylo hrozné, katastrofické, nemohli jsme si dovolit přijít o 14 miliard. Pak začaly prázdniny, ministr financí ve své rezidenci přijímal jak ty panáčky na orloji jednotlivé ministry a člověk by očekával, že ministr financí bude strýček Skrblík, který jim nic nedá, což často deklaruje, jak bude šetřit, a hle, strýček Skrblík se zachoval jako Ježíšek a ostatním ministrům přidělil 16 miliard, což je o dvě miliardy víc než předpokládaný výpadek z toho, kdyby se snížila daň pro všechny, ale to byla katastrofa, ale pro 15 ministrů /nebo 14, já nevím/ když se najde 16 miliard, tak to není katastrofa, ale je to výborná věc.
 
To je důvod, proč jsme nehlasovali původně pro ten zákon, protože my jsme to snížení všem podpořili. Očekával jsem debatu, od té doby už uběhly měsíce, jestli ten návrh pana poslance Urbana nebyl příliš ambiciózní, jestli to snížení nebylo příliš vysoké, jestli by nebylo rozumnější místo 2,50 u nafty navrhnout třeba 1,30 Kč u nafty, nebo jenom 0,50 Kč u benzinu. Také tyto návrhy podávali naši kolegové v Senátu a byly zamítnuty.
 
A nedá mi, když tady sedí pan senátor, abych nezmínil a nepopsal, nevím, jestli všichni víte, jak probíhalo jednání o těch dvou novelách v Senátu. Mnozí senátoři mají oprávněný pocit, že došlo k záměrnému zamlžení a zmatení při hlasování. Aby prosadili sociální demokraté tuto fintu s tím, že nalijí zelenou naftu do tabáku, spojí to jednoho, tak si prosadili a domluvili většinu na hospodářském výboru a přijali konsensuálně nebo velkou většinou pozměňující návrh v hospodářském výboru, který byl předložen plénu Senátu. A ti, kteří hlasovali pro tento návrh, zejména ti, kteří nebyli z řad ČSSD, očekávali, že tento pozměňující návrh projde. Hle, zpravodaj - čirou náhodou tady pan senátor - navrhl při hlasování oddělené hlasování, na to on má plné právo, to nezpochybňuji, a z toho, na čem byla nějaká politická dohoda uvnitř hospodářského výboru Senátu, se udělalo to, že se pouze přilila zelená nafta do tabáku a ostatní části toho pozměňujícího návrhu neprošly.
 
Znovu říkám, že je to legitimní, že to nezpochybňuji, jenom to přidávám do té mozaiky toho, jakým způsobem se tyto dvě novely prosazují. Místo aby to šlo normálně, věcně, v případě, že udělal chybu, aby tu chybu přiznal.
 
My jsme přece navrhovali, aby i s tím přijatým pozměňovacím návrhem pana poslance Urbana tento zákon byl odeslán do Senátu a tam že si senátní většina může ten pozměňovací návrh z toho vyndat nebo ne. To bylo odmítnuto, všechny standardní postupy tady byly pošlapány, a co se nestalo za pár týdnů. V zásadě to samé, jenom to ještě zkomplikovali tím, že spojili dvě novely do jedné.
 
My jsme pro ty novely nehlasovali při prvním hlasováním, druhého jako nezákonného hlasování jsme se odmítli zúčastnit a stejně tak jsme u té druhé novely hlasovali proti, takže není žádným překvapením, že nepodpoříme ani senátní verzi, ani sněmovní verzi. Propříště bych požádal vládní strany, zejména sociální demokracii, aby - když pokazí hlasování - aby to řešily v souladu s jednacím řádem a zákonem, abychom se nemuseli dopouštět takových krkolomností jako spojování dvou novel do jedné v Senátu.
 
My přece umíme uznat, že svůj politický názor neprosadíme a prohrajeme hlasování. To je naprosto normální, každý z nás má nějaký názor a většina rozhoduje. Nicméně je velmi důležité, aby pravidla platila, aby pravidla dodržovala i většina. Pokud to tak bude, tak vítězství bude sladší a naše porážky se nám lépe ponesou.
 
A já věřím tomu, že za prvé k tomu tabáku se budeme muset vrátit do roka a do dne, myslím si, že i z hlediska kursu je to docela jasné a že při příští debatě přestaneme používat argumenty typu, jestli je kuřivo sociální komodita, jestli máme mít sociální ohledy na to. Věřím, že příště se k tomu vrátíme, že se budeme vážně zabývat možnými daňovými úniky ohledně tabákových listů a podobně.
 
A věřím, že příště vás přesvědčíme a že naše rozumné pozměňovací návrhy, které neprošly v té novele o spotřební dani z tabáku, že k té druhé jsme nic nenavrhli, jenom zamítnutí, že příště podpoříte.
Děkuji.
Ing. Zbyněk Stanjura

předseda poslaneckého klubu PČR
zastupitel statutárního města
předseda regionálního sdružení