Projev na 16. schůzi Poslanecké sněmovny

10. září 2014
Projev na 16. schůzi Poslanecké sněmovny

Projev předsedy ODS Petra Fialy na 16. schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,
 
Senát nám tady vrací vládní novelu, která se týká úpravy spotřební daně u tabákových výrobků a nijak se neliší od verze, která do Senátu odešla ze Sněmovny, ale do této novely, jak jsme slyšeli, Senát zcela nestandardně přilepil - a já skutečně záměrně používám toto slovo - přilepil další změny, jejichž obsahem je znovuzavedení zelené nafty. A to, že ty dvě věci spolu nesouvisejí, to není něco, co si tady teď vymýšlíme, ale to vychází z argumentace, kterou měli vládní představitelé, když jsme tady odděleně tyto novely spotřební daně projednávali. My tento krok chápeme jako zjevnou reakci Senátu na nebezpečí ústavní stížnosti v případě, že by byl schválen původní návrh na zavedení zelené nafty i přes tu velmi podivnou proceduru, která tady byla ve Sněmovně zvolena. Jinými slovy senátoři ze sociální demokracie se snaží zachránit poslance ze sociální demokracie, kteří svým hlasováním postupovali protiústavně. My to bereme na vědomí a chápeme to tak, že nám svým jednáním sociální demokracie jasně říká, že jsme měli pravdu a my jsme v této věci pravdu měli. Já doufám, že to vidí nejenom kolegové ze sociální demokracie, ale že to vidí i veřejnost. Měli jsme pravdu v této věci a máme pravdu ve spoustě dalších věcí.
 
Měli jsme pravdu v tom, když říkáme, že pan premiér postupuje při vyjednávání o postu evropské komisařky špatně, že to nedopadne dobře. Výsledek je pro Českou republiku velmi nevýhodný a je to prohra pana premiéra. A měli jsme pravdu i ve věci služebního zákona, když jsme říkali, že jsme připraveni ke konstruktivnímu jednání, že nám jde o to, abychom dosáhli lepšího zákona, než jaký byl předložený návrh, a nakonec jsme ho také dosáhli. A jak vidíte a dáváte nám to svými činy najevo, měli jsme pravdu i v této věci a vy jste se tehdy mýlili.
 
Ale k podstatě těchto novel. Vláda navrhuje - a tak to zde bylo schváleno - úpravu spotřební daně u tabákových výrobků, protože došlo ke změně kurzu české koruny k euru. My oceňujeme a ocenili jsme to už při tom projednávání, že část našich připomínek byla promítnuta do pozměňovacího návrhu. To se týkalo těch obchodníků, kteří mají zásoby cigaret se starými kolky ve skladech a byli by neoprávněně postiženi. Nicméně upozorňovali jsme také na neproporční zvýšení cen levnějších a dražších cigaret, tedy zahraničních a vlastně domácích výrobců, a tento náš požadavek na stejné zvýšení vyřešen nebyl a i z těchto důvodů jsme hlasovali proti tomuto návrhu a na tom se ani tentokrát při jeho vrácení ze Senátu nic nezmění.
 
Ale to, co je tam nyní podstatnější a co je tam tím "přílepkem", je samozřejmě zelená nafta, tedy úmysl vlády vracet spotřební daň zemědělcům, kteří používají minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu. Já jenom připomenu, že v roce 2013 tuto možnost, tedy tu tzv. zelenou naftu, využilo pouze 58 % všech našich zemědělských podnikatelů. Občanští demokraté v minulosti dosáhli zrušení této neoprávněné výhody, protože jsme byli přesvědčeni a jsme přesvědčeni nadále, že zelená nafta vytváří nerovné podmínky na trhu a že se vyplácí pouze velkým podnikatelům v oblasti zemědělství. My jsme pro to, aby se konkurenceschopnost našich zemědělců zvyšovala jiným způsobem a spravedlivěji a takový nástroj jsme tu měli. To bylo třeba snížení spotřební daně pohonných hmot pro všechny, to je mnohem efektivnější, spravedlivější a nakonec i pro stát výhodnější. A když mluvím se soukromými zemědělci, tak mi řada z nich říká, že o takovouto politiku státu nestojí. Byli by mnohem raději, kdyby stát nedeformoval trh těmito typy dotací a různými, ve svém důsledku diskriminačními opatřeními.
 
A my, dámy a pánové, chceme a budeme naslouchat těm, pro které politiku děláme, budeme hájit zájmy drobných zemědělců, nebo i zájmy drobných zemědělců, na kterých stojí tradice českého venkova, a vytvářet jim podmínky pro to, aby oni mohli dělat dobře svoji práci. Podle nás tato novela tyto podmínky nesplňuje, proto jsme ji nepodporovali a z věcného hlediska ji ani nepodpoříme. A nepodpoříme ji ani z formálního hlediska, protože podle nás toto spojení dvou nesouvisejících novel je sice asi rozumným krokem z hlediska hrozby ústavní stížnosti, ale v každém případě je krokem nekorektním a nesprávným. Takže tato novela naši podporu mít nebude.