3. září 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS Martin Kupka.

 

Celý rozhovor s místopředsedou ODS Martinem Kupkou zhlédněte na ČT24.

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Marian Jurečka, ministr zemědělství. Dobrý večer, pane ministře. 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Dobrý večer. 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu Úsvitu. Dobrý večer. 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


Dobrý večer. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


A Martin Kupka, místopředseda Občanské demokratické strany. Dobrý večer. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Dobrý večer. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pánové, vítejte všichni v Událostech, komentářích. Pane ministře, jaké konkrétní věci, jaké konkrétní sankce jste probírali dnes na vládě? 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


My jsme hovořili o tom návrhu, který se týkal omezení přístupu na kapitálové trhy, omezení dodávek technologií pro těžbu ropy, nebo právě omezení exportu strojírenského zboží... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Víte, ale to není nic nového přece. Tak budou nějaké nové ty sankce? To jsou ty minulé tohleto, co tady teď říkáte. 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Tady jde i v těch kategoriích, které jsem jmenoval, o další zpřísnění, o rozšíření těch oblastí, na které se to bude týkat, a právě největším předmětem debaty bylo to zboží toho dvojího určení, ty strojírenské výrobky, které lze použít jak v civilním, tak ve vojenském sektoru. 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


To znamená, že doteď někdo mohl, někdo nemohl. Takže to bylo takové nijaké ty sankce a teď nikdo už nebude moci obchodovat například s tímto zbožím, nebo už nikdo nebude smět půjčit ruskému subjektu peníze a tak dále? 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Teď se to výrazně... 

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:


Já moc nerozumím tomu prohloubení. 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


...teď se to výrazně zase zpřísňuje. A pokud jde o tu oblast kapitálových trhů, tak teď se jasně hovoří, že jakékoli podniky i s majetkovou účastí státu, potažmo Ruské federace nebudou podporovány z evropských zdrojů. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Žádné, nikdo. 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Žádné. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Nikdo, ani dolar, euro nebo to je jedno, v jaké měně, nikdo nedostane nic, v tom spočívá to zpřísnění?

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Ano. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


A proč z toho chceme nějaké výjimky, když tedy sankce, tak sankce. Proč chceme nějakou případnou výjimku? 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Na vládě právě někteří naši koaliční partneři chtěli právě tu výjimku na to, na ty strojní technologie, které mohou být předmětem dvojího užití jak v civilním, tak ve vojenském sektoru. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane Kupko, výjimka, nevýjimka. Jsou ty sankce potřebné nějaké komplexnosti, anebo postupný tlak na Rusko je na místě? 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Já myslím, že můžeme mít pochybnosti o efektivitě těch sankcí, ale je to trochu jiná věc. Jde o bezpečnost  členských států Evropské unie, NATO a samozřejmě České republiky a v tomhle směru je ten jednotný postoj, který teď vláda rozmělňuje, jednotný postoj Západu, prostě nebezpečný. A já se domnívám, že by vláda tímhle způsobem postupovat neměla, protože je ve hře víc než záležitosti ryze ekonomické. A pokud nejsme schopni a pokud Vláda České republiky není schopna přijít s něčím efektivnějším, s něčím lepším než jsou sankce a prosadit to v Evropské unii, tak se obávám, že ten krok, který děláme, o nás dává svědectví nezodpovědného nebo nepředvídatelného spojence a to vnímám jako vážný problém. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Skutečně vláda něco rozmělňuje? Tak Evropa se dohodne, dobře, strojírenské výrobky si tam vozte, jak chcete a bude to jeden jediný jednotný postoj Evropské unie, který budou držet všichni. To je nějaké rozmělňování?

 

 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Myslím, že i teď, když byste si podívali na to, co všechno se objevuje o tomhle postoji v Rusku, tak z toho Kreml má radost a dívá se nejenom k nám, dívá se i na Slovensko a pozoruje, že se tady najednou v té jednotné Evropě objevují ve vztahu k sankcím, ve vztahu k jednotnému postupu prostě rozpory. A to se domnívám, že v této konkrétní věci je větší problém, je větší hodnota ten jednotný postoj, než debata o například vážné věci, ale věci do určité míry technické. 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Proč rozmělňujete, když se pak v Moskvě smějí, jak říká pan Kupka tady? 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Já bych chtěl říci, že především jako KDU-ČSL součásti této koalice se právě snažíme nerozmělňovat. Není možné říkat na jedné straně, a to na vládě zaznělo, něco se tam děje, Rusko vstoupilo na území samostatného státu Ukrajiny, máme zkušenost s Mnichovem 38, my to všechno víme, a na druhou stranu říkáme, my teda sankce podporujeme a to říkají naši koaliční partneři, ale ne v případě, že by se nás to mělo nějakým způsobem dotknout víc v tento okamžik. My jako KDU... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Je pravda, že vy jste pro to usnesení nehlasovali, ale teď tady reprezentujete vládu, takže vláda přesně to, co teď popisujete, ta vláda říká. 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


A to právě my jsme dneska během tříhodinové diskuse říkali, že my tento postup neschvalujeme. My jsme tam dokonce chtěli i tu větu, která by jednoznačně, jednoduše říkala, že odsuzujeme ruskou agresi a ani to naši koaliční partneři nechtěli připustit. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


No a co tomu říkáte? Takže rozmělňujete. Jako vláda rozmělňujete. 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Bohužel jako vláda rozmělňujeme. Na druhou stranu se do toho textu podařilo zakomponovat to, že požadujeme, aby stejně byl tady, aby Česká republika poté, co proběhne, zítra nebo pozítří dostaneme konkrétní paragrafované znění těch konkrétních sankcí a my jsme v tom vládním usnesení a v tom mandátu vymezili, že stejně požadujeme jako Česká republika, abychom respektovali jednotný postoj evropské osmadvacítky. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


To, co se dohodne. 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Ano. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Vy nechcete, pane Fialo, sankce vůbec, proč? 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


Samozřejmě. Já chci tady reagovat na své kolegy. Já musím říct, že ten postoj nemůže být nikdy jednotný, protože něco jiného bude exportovat do Ruska Česká republika a něco jiného třeba Irsko. Tak ať ty sankce dáme do třeba 4 bodů, tak ten obrat těch, toho exportu bude jiný u nás a jiný v jiné, v jiné zemi Evropské unie. Ale i... 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Proč by ale nemohl být jednotný postoj? Tak někdo na tom bude líp, někdo hůř v té Evropské unii, to by vadilo v jednom klubu? 

 


Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


My říkáme, že ty sankce jsou nesmyslné... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


A na to jsem se ale ptal, proč je nechcete? 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


... a já si dokážu představit, proč pan premiér Sobotka od toho odstupuje. Protože pro Českou republiku to bude znamenat velké ekonomické ztráty, ztrátu ekonomické stability, ztrátu pracovních míst a to, co říkal pan kolega Kupka, že ta bezpečnost je důležitější, podle našeho názoru to nevede ani k zvýšení bezpečnosti. Podle mě zvyšování těch sankcí eskalují ten konflikt na Ukrajině. Ne, že by ho ubíraly. Prostě už jsou to třetí sankce, druhé nebo třetí sankce a ten konflikt pořád zuří na Ukrajině. Nemůžeme říct, že by se nějak zmenšoval, že by prostě dostával, že by měnil postoj Ruska k ukrajinskému konfliktu. 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Čili sankce jsou k ničemu, nepomáhají k uklidnění situace. Proč přiléváte oleje do ohně podle názoru hnutí Úsvit? 

 


Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Já si myslím, že nepřiléváme oleje do ohně. Tady je potřeba si uvědomit, jestliže Putin řekne, že může být do 2 týdnů v Kyjevě, tak může být do 3 týdnů v Praze. My se nemůžeme tvářit, že se tam nic neděje a že se nás to netýká. Ten konflikt je velice blízko nás a opravdu můžeme stát dokonce i na pokraji nějakého globálního konfliktu. Ale já bych chtěl ... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


No dobře, to pan Fiala asi nezpochybňuje, že tohle se může stát, ale těmi sankcemi nepomáháte tomu, aby se to nestalo. 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


To jsem chtěl právě dokončit tu větu, děkuji za to. V okamžiku, kdy v sobotu jednali premiéři evropské osmadvacítky, oznámilo se, že bude další krok sankcí, tak dneska slyšíme a bylo to v úvodu Událostí, komentářů, že Putin sám říká: preferuji mírové řešení. Takže evidentně je dost možné, že pod tíhou toho, že vidí, že Evropská unie je stále jednotná, je ochotna přitvrdit, tak si uvědomuje, že s tou situací nemůže tak lehce nakládat a musí se dojít k nějakému kompromisnímu řešení. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Je to důsledek sankcí změna, nebo možná změna postoje Ruska? Nechme tam to slovo možná. 

 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Hlavně to nesmí být jenom toto. My jsme zároveň členy NATO, v dalších dnech se koná ve Walesu summit NATO, kde NATO má přinést konkrétní návrhy kroků, které se odehrají a jednoznačné posílení přítomnosti spojeneckých sil právě při té východní hranici. To je další krok, který bude jednoznačně ukazovat sílu Západu a v tomhle směru... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Kdybychom ale zůstali u té Unie a u těch sankcí, to je téma dnešního rozhovoru. 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Ale ty věci mají jít spolu a Česká republika v tomhle ohledu má říkat jasný postoj. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


A neeskalují ten konflikt, jak říkal pan Fiala? 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Zcela určitě nikoli. Neexistuje žádné jiné řešení. Jsme-li realisté, já si nedovedu představit a ukazuje to ten vývoj posledních dnů, že by Evropská unie mohla přijít s něčím jiný, efektivnějším. Pokud Bohuslav Sobotka něco takového má a má to vláda České republiky, ať to navrhne, ať s tím přijde. A potom se myslím, že v tomhle ohledu, pokud by něco takového se odehrálo, tak i opoziční strany tomu zatleskají jako na začátku v tom dubnu, když v jednotném postoji jsme se... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Možná to má pan Fiala, když říká, že takto to není. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


... v tomto ohledu na začátku celého toho postoje s vládou shodovaly jako opoziční strany. To, že Bohuslav Sobotka následně začal měnit postoje, vyslovil se například i k přítomnosti sil NATO vlastně velmi zdrženlivě nebo dokonce záporně, to je ten negativní signál, o kterém hovořím a ten bohužel jako Česká republika ústy Bohuslava Sobotky vysíláme, a to je věc, kterou pokládám za vážnou. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane Fialo, jak jinak tedy, když ne sankcemi podle vás? 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


Ano. Tak já ještě doplním jednu věc, že Rusko jako země je spojená ekonomicky s takovými zeměmi, jako je Indie, Čína, jako je Brazílie, a já se obávám, že prostě ty sankce, které my tady máme, nebo které chceme uplatňovat, jim rozhodně nezlomí kolena.

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ne, zkuste, prosím, tedy říct tedy to, jak jinak, abysme, abychom dosáhli kýženého výsledku?

 

 

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


Ano, a já jsem řekl, že sankce eskalují bohužel ten konflikt... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ano, to jste říkal. A jak jinak to udělat? 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


...a my říkáme, my říkáme, že je potřeba obě dvě strany, na jedné straně povstalce a na druhé straně kyjevskou vládu dostat k jednomu stolu. A aby teď, právě teď přišla na řadu diplomacie a mírové řešení. To je jediná možnost. Mírové řešení je jediná možnost... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Tak to se tu říká několik měsíců už. 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:

 

Ale nikdo to... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


A pořád to nikde není. 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


Ano. My všechny státy, Rusko, Spojené státy, Evropská unie musí vyvinout politický tlak na to, aby dostaly kyjevskou vládu a povstalce k jednomu stolu a to je jediná možnost, je mírové řešení, nikoli sankce. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ale jak je dostat k tomu jednacímu stolu jednomu, když ne sankcemi? 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


No velmi jednoduše. Musíme přistupovat k oběma dvěma stranám konfliktu stejně a já si myslím, že oni jsou schopni se dohodnout. A teď Putin nechce vypadat jako agresor a už nabídl mírový plán. Stejně tak kyjevská vláda už uspořádala schůzku v Minsku. Já si myslím, že to jsou správné kroky, a je potřeba je dál dotahovat, posunovat o každý stupeň. Ještě mi dovolte jednu větu, je lépe 5 týdnů, 5 roků jednat, než 5 týdnů válčit. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane ministře, proč takto je nedostanete k jednomu stolu jako Evropská unie? 

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Samozřejmě se o to snažíme. Náš pan předseda byl v sobotu na jednání špiček Evropské lidové strany. Byla tam paní Merkelová, byl tam prezident Porošenko, o tom se tam mluvilo, že je potřeba sednout k jednomu stolu a jednat. Je dobře, že spolu Porošenko a Putin mluví. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Ty sankce se samozřejmě Ruské federace dotýkají, protože se 90 % investic do ruské ekonomiky jde právě z Evropské unie a teď ty sankce to výrazným způsobem přiškrtí. Takže tam se to projeví. A pokud nechceme, máme dva nástroje. Pokud nechceme válčit, což myslím, že nikdo nechceme, to je diplomacie a sankce. Nic jiného nemáme a jestli někdo řekne nějaký lepší nástroj, ať ho tady řekne a potom si musíme uvědomit, že pokud v rámci sankcí budeme mít nějakou ztrátu na naší ekonomice v řádu 2, 3 miliard, myslím, že to je pořád únosnější než nedej bože a nechci být prognostik špatných scénářů, kdyby se ten konflikt dostal i třeba na naše území. V ten okamžik naše ztráty budou daleko větší. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane Kupko, naopak uvolnit obchod. Pojďte obchodovat, pojďme dělat byznys, ale nechte toho násilí. To není cesta? Ta mírovější cesta? 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Já se obávám, že se ukazuje, že to cesta není... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ne, neříkám, budeme, budeme sankce, sankce, sankce, říkat to obráceně, to není cesta? 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Ale to se obávám, že možná by byla přesně hra do karet Vladimira Putina. Možná přesně tohle je věc, na kterou čeká, aby potom mohl posilovat a nakonec třeba postupovat dále na Západ. A to myslím, že ten jednotný postoj tomu může učinit jasnou bariéru. A pokud dnes má česká vláda přicházet s nějakými řešeními, tak třeba právě pro případ dalšího eskalování toho konfliktu nebo lépe řečeno pro další zvyšování agrese Ruska. Tady mají být krizové scénáře, co by dělala Česká republika v případě například blížící se zimy, to je agenda, kterou bych od české vlády očekával. Nevím, jestli o tom dnes byla řeč, jestli jsou na stole právě tahle témata, jak třeba pomoct českým podnikatelům, kteří tím budou zasaženi nebo lépe, jak pomoc obecně podnikatelům, kteří prostě budou čelit té složitější situaci a takové možnosti jsou, včetně plošných úlev ve smyslu například snížení nákladů na pracovní sílu plošnou. Čili tady já bych očekával další kroky. Ale ono obranné hledisko a bezpečnostní hledisko bych v tomto případě viděl jako jednoznačně dominantní a bál bych se toho, že prostě budeme nespolehlivými spojenci. A to mimochodem i v té ekonomické rovině může přinést velmi závažné dopady. A v tomhle směru je nepochybně pro nás Německo a naši spojenci daleko významnějším partnerem, než je Rusko. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane ministře, poslední věta. Bude Evropská unie jednotná a rázná tentokrát? 

 


Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Já věřím, že bude jednotná. Jestli bude rázná, to já nejsem schopen říct. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Děkuju vám za rozhovor všem, na shledanou. 

 Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/:


Děkujeme. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Na shledanou. 

 


Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/:


Na shledanou. 

Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
starosta
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení