1. září 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl 1. místopředseda ODS a europoslanec Jan Zahradil.

Celý rozhovor ke zhlédnutí zde.


David BOREK, moderátor:

Ne, že by to byla první a myslím, že ani poslední debata o Ukrajině a o souvisejících tématech, například o oněch sankcích, ale myslím si, že dnes to zasluhuje podrobnější analýzu. Ve studiu vítám jednak státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu. Hezký večer. 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:

 
Dobrý večer. 

 David BOREK, moderátor:


Přišel také místopředseda ODS a europoslanec Jan Zahradil. 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Dobrý večer. 

David BOREK, moderátor:


Do Bruselu zdravím europoslance za hnutí ANO Pavla Teličku. Hezký večer i vám, pane Teličko. 

 Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/:


Dobrý večer i vám. 

 David BOREK, moderátor:


V posledních, dejme tomu, 30 hodinách to byla velká debata ohledně onoho výroku nebo výroků premiéra Sobotky ohledně českého postoje vůči případným sankcím. Přece jenom ale je tu jistý posun, kterým s dovolením začneme, protože před zhruba 2, 3 hodinami ministr zahraničních věcí Zaorálek konkretizoval obrysy oněch nových sankcí, o které se vede taková polemika. Pojďme si poslechnout, co řekl Lubomír Zaorálek v České televizi. 

 Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/ (záznam):


Je tam pokračování v tom rozšíření toho listu zákazů, to znamená zákazů, které se týkají majetku a možnosti vycestování určitých osob, které jsou zodpovědné. Je tam rozšíření toho, těch sankcí, které se týkají zbraňových vývozů. Je tam další upřesnění sankcí, které se týkají třeba finanční oblasti. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Prouzo, je na tom něco kontroverzního, protože samozřejmě Lubomír Zaorálek to řekl obecně, podtémata, která se řešila na oné schůzce evropských politiků, co konkrétně tam je bodem sporu? 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Není bodem sporu nic konkrétního, protože na stole nic konkrétního nebylo. To, o čem se vedla debata, byly dvě věci. První, že samozřejmě je potřeba vůči Rusku dál vystupovat, protože to, co Rusko dělá, to, jak dál eskaluje ten konflikt, prostě je nepřijatelné. Ale řada premiérů kladla dvě otázky. Tou první byla, jak efektivní jsou ty současné sankce tak, abychom prostě věděli, co má smysl, co nemá smysl, co posilovat. A druhá potom byla přesně, jakým směrem chceme dál jít a jak zajistíme, že to bude opravdu to Rusko víc bolet, aby se dostalo k jednacímu stolu. 

 David BOREK, moderátor:


Troufnu si tvrdit, že rozšíření seznamu osob, které nemají možnost získat vízum do Evropské unie, zase asi není takovou velkou kontroverzí. Ale co znamená to, když Lubomír Zaorálek mluví o tom, že tam je, že tam jsou nové sankce týkající se zbraňových vývozů. Co si pod tím představit? 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Zbraňového vývozu to může být debata o tom, jestli náhodou ty sankce nerozšířím na ty budoucí kontrakty, tak jak je to zatím nastaveno, ale jestli by to náhodou nemělo platit i na kontrakty, které už jsou podepsané, ale ještě ty zbraně nebyly dodány. 

 David BOREK, moderátor:


A co otázka, že by se to týkalo i vývozu systémů, které primárně nejsou zbraňové a které jsou vyváženy do civilních firem v Rusku, ale přesto mohou být považovány z části za využitelné ve zbrojních technologiích? 

 


Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


To je součást toho, jak ty dopady co nejvíc zamířit na ruskou ekonomiku. Je to právě šance nedat technologie, které jsou zajímavé, které jsou moderní a taky, pokud se bude chtít Rusko snažit změnit svoji ekonomiku, tak jí zdražit to, za kolik to bude financovat. 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Zahradile, necháme zatím tedy ty debaty ohledně polemiky ohledně výroku pana Sobotky stranou, dostaneme se k nim, ale teď k tomu, co jsme slyšeli od pana ministra Zaorálka. Vy tam spatřujete něco, okolo čeho se legitimně může vést a povede debata? Myslím míra některých sankcí, třeba ty, které jsme teď řešili s panem Prouzou? 

 


Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Ale debatu je možné vést o jakémkoli návrhu. To není předmětem sporu. A myslím, že řada premiérů nebo představitelů členských států Evropské unie také vyhodnocuje dopady některých sankcí na svou ekonomiku, efektivitu těch sankcí. Ale ne každý z nich měl potřebu to veřejně vlastně hned po skončení summitu vytrubovat do médií. To je to, co vytýkáme panu premiérovi. Protože jak se ukazuje z výroku pana ministra Zaorálka, který je vlastně prvním oficiálním ústavním činitelem, který přišel s konkrétními informacemi o sankcích, tak nic, co by bylo výrazně kontroverzního a co by hrozilo nějakým poškozením těch domácích ekonomik členských zemí Evropské unie, tam prostě není, takže... 

 David BOREK, moderátor:


Ani to, pardon, o čem mluví pan státní tajemník, tedy rozšíření oněch zakázek, zakázek i na současné už podepsané kontrakty? 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Myslím, že tomu tak není. Myslím, že pokud jde o takové citlivé oblasti, jako je vývoz technologií, dokonce technologií souvisejících se zbraňovými systémy, tak tam je opravdu zapotřebí být dvojnásob opatrný v té situaci, v které se teď nacházíme. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Teličko, zdůrazněme tedy, máme tady prvotní informace od Lubomíra Zaorálka. Co vy tam spatřujete jako věc, která opět legitimně může být předmětem velké debaty na evropské úrovni? Myslím z těch podtémat naznačených ministrem Zaorálkem. 

 Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/:


Budu velmi stručný. Z toho, co pan ministr Zaorálek, řekl, tak já skutečně nevidím žádný z těch směrů, zvažovaných směrů jako nikterak zásadně problematický, takže s tímto já nemám problém. Ostatně nemám problém ani s tím, co řekl pan státní tajemník Prouza. I mé výhrady směřovaly k tomu, co nejenom bylo řečeno na summitu a po summitu, ale především z úst premiéra vlády, která chce mít efektivní společnou politiku Evropské unie zejména v otázkách, jako je ukrajinská krize, tak vlastně vyjadřovat se způsobem, který už podkopává tu společnou pozici a samotnou strategii ještě před summitem, to vidím jako problém. Ale jinak v tom výčtu skutečně si myslím, že problém není. A i kdyby se tam objevily otázky, které mohou představovat určitý problém, můžeme chtít zmapování dopadů obecně i na Českou republiku a samozřejmě o těchto otázkách se vždy povede dlouhé a důsledné jednání. To znamená, nikdo neočekával, že Česká republika bude podepisovat a teď cituji nějaký bianko šek. 

 David BOREK, moderátor:


Pojďme tedy na onu kontroverzi posledních, dejme tomu, 30 hodin. Výroky Bohuslava Sobotky, který o víkendu skutečně sdělil, že si Česko vyhrazuje právo případně nesouhlasit s některými sankcemi, které navrhne Evropská komise. Pane státní tajemníku, za koho tedy mluvil Bohuslav Sobotka? Mluvil jako šéf ČSSD, mluvil jako premiér, mluvil jako hlas, který byste podpořil i vy? Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Rozhodně mluvil jako premiér a říkal dvě věci. Říkal, a byl tlak některých zemí, aby dostala Evropská komise v podstatě ten bianko šek, aby šéfové vlád souhlasili v podstatě s tím, že se připraví řada opatření bez toho, aby se řešilo jaké na té politické úrovni, čili to si myslím, že byla první výhrada. Druhá výhrada byla taky ale o tom, že si myslím, že důležité je o téhle věci mluvit doma. Prostě máme koaliční vládu, já myslím, že je velmi důležité, aby se na tomhle tom tématu shodly všechny tři strany. 

 David BOREK, moderátor:


Ano, a to, co říkáte, si odporuje, protože v první polovině odpovědi jste mluvil o tom, že ano, Bohuslav Sobotka mluvil jako premiér, v druhé mluvíte o koaliční vládě. Teď s dovolením tedy to, co řekl Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády, zdůrazněme, a teď cituji: "Nemůžeme Ukrajině udělat to samé, co nám udělali v Mnichově. Sankce budou bolet i nás, ale nechceme-li válčit, což nechceme, zbývají jen tvrdé sankce. Přestože nás ekonomicky poškodí. Je to ale cena za hodnoty s principy." Tak mluvil tedy pan Sobotka za vládu nebo nemluvil? 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Ale udělal přesně to, co udělat v tu chvíli nemohl. Prostě mandát, který měl, se kterým jel na Evropskou radu, neobsahoval souhlas vlády s rozšiřováním sankcí prostě v nedefinovaných oblastech. Čili on udělal to logické, co by udělal každý premiér koaliční vlády, jestli... 

 David BOREK, moderátor:


Vy nevidíte rozpor v tom, co řekl on a co říká Pavel Bělobrádek? 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:

 
Ne, já si myslím, že to je přesně to, co chtěl premiér udělat. Prostě vzít si ty 2 dny času, tak aby ve středu vláda mohla mluvit o konkrétních návrzích a prostě mohla k tomu mít společnou pozici. 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Teličko, vy to také vidíte jako souladnou věc, tedy to, co řekl pan Bělobrádek, zdůrazněme místopředseda vlády, a to, co řekl premiér Bohuslav Sobotka? 

 Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/:


Já chápu, že pan státní tajemník Prouza, coby úředník je ve složité situaci, ale bohužel tedy musím víceméně se podepsat pod vaše otázky, které jste před chvílí tlumočil. Jinými slovy, to, aby česká vláda otázky, otázku projednala, zvážila rozsah, po který je připravena jít a podobně, nebylo zapotřebí podle mého názoru poněkud nešťastným a pro Českou republiku i škodlivým způsobem komentovat, ať už před summitem nebo po summitu. To je proces, kterým projdou všechny členské státy, které se nakonec budou shodovat na sankcích a budou o nich jednat, to znamená i ti vyjednávači budou mít politický mandát, nebudou řešit nějaké věci, takříkajíc od stolu. To znamená, toto všechno bylo zbytečné. Já si myslím, že by bylo možná i účelné, abychom si řekli, toto nebylo šťastné, škoda se stala, nemá cenu nad tím lamentovat a pojďme se skutečně bavit, jak dále ve vztahu k Ukrajině. Ale ještě jednu jedinou možná poznámku v této věci. Víte, já si myslím, že celá ta komunikace i mezi jednotlivými vládními činiteli, je nešťastná. Prostě ona vysílá navenek velmi nešťastný signál a vy jste v úvodní reportáži ostatně shromáždili některé ohlasy, které zaznívají, a já jsem dnes v Bruselu v Evropském parlamentu, a zaznívaly v průběhu celé řady rozhovorů. Já si myslím, že jsme si to mohli odpustit a že jsme stejně mohli konat tak, jak konat ostatně budeme.

 

 

David BOREK, moderátor:


Pane Zahradile, v tom příspěvku, na který se teď odkazoval pan Telička, také zazněl výrok místopředsedy ODS Martina Kupky, který řekl, opět cituji: "Toto je případ, kdy by Česká republika měla se svými spojenci i s členskými státy Evropské unie držet krok a držet jednotný směr." Držet krok s ostatními státy Evropské unie, to od ODS nebyl tak častý výrok z posledních let. 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Nebyl a naše vlády určitě neměly problém s tím, postavit se proti většinovému stanovisku Evropské unie, když měly pocit, že to pro Českou republiku není výhodné. A to bylo třeba v případě bankovní unie nebo fiskálního paktu. Tady naopak se domníváme, že jde o strategické rozhodování a v tomto zahraničněpolitickém kroku právě v tomto punktu je zapotřebí opravdu takzvaně držet basu. A my se obáváme... 

 David BOREK, moderátor:


A pardon, ale implicitně říkáte, že by Evropská unie skutečně měla mít jednotnou nebo sladěnou zahraniční politiku. To je názor ODS? 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


V takto důležitém kroku by bylo dobré, kdyby Evropská unie se alespoň snažila vystupovat jednotně, a pokud tedy ty sankce mají mít také mimo toho reálného efektu určitý efekt psychologický, a to je jejich účelem, pak není možné v situaci, kdy se na summitu něco dohodne, to okamžitě po skončení toho summitu nějakými výroky podrývat. Tady já musím souhlasit s panem kolegou Teličkou. Ty výroky prostě byly nešťastné a já věřím... 

 David BOREK, moderátor:


To jsou netradiční aliance, které dnes tady vznikají... 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


...Ano, vznikají tady zvláštní aliance, je tomu tak. Já věřím, že pan premiér to vysvětlí na té mimořádné schůzi. A to, že kritizujeme Evropskou unii a její jednotlivé kroky, neznamená, že v některých jiných záležitostech bychom nepodpořili jednotné stanovisko Evropské unie. 

 David BOREK, moderátor:


Já už jsem tady během vystoupení pana Zahradila ukazoval propiskou na pana Prouzu, protože bych poprosil o reakci. 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Já myslím, že platí řada věcí, které říkal pan poslanec, ale to, co je pro mě ještě důležité, co chybělo v té skládačce, byla nějaká aspoň první rychlá analýza toho, jak efektivní jsou ty aktuální sankce. Čili na co se opravdu soustředit. Protože buďto budeme v situaci, kdy budeme prostě jenom navyšovat jenom ve všech těch čtyřech oblastech, které jsou, nebo budeme vědět, jaké jsou dopady a co Rusko nejvíc bolí a tam to pojďme zdůraznit. 

 David BOREK, moderátor:


Ostatně k něčemu podobnému se vyjadřoval rovněž Bohuslav Sobotka. Tady jsou jeho výroky o efektivitě či neefektivitě zatímních sankcí proti Rusku. 

 Bohuslav SOBOTKA, premiér /ČSSD/ /30. 8. 2014/: 


My jsme už několikrát přijali rozhodnutí o sankcích, ty sankce byly postupně vystupňovány, ale nevedly k zastavení bojů. Přibývá lidských obětí v tom konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, respektive mezi ukrajinskou vládou a povstalci a já tady zatím nevidím na obzoru žádné uspokojivé řešení. 

David BOREK, moderátor:


Pane Teličko, takže Bohuslav Sobotka možná z hlediska formy nezvolil úplně správný postup, ale z hlediska obsahu má pravdu? Opravdu jsou sankce neúčinné? Teď se ptám, úmyslně to odděluji. Neptám se na formu, tedy to, že před summitem něco řekl v České televizi, ale ptám se na obsah, tedy pochyby, legitimní pochyby o tom, jestli sankce fungují. 

 Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/:


Z těch tří vyjádření pane premiéra, která se od sebe poněkud liší, tak s tím třetím ne že bych obsahově souhlasil, ale považoval bych za legitimní diskusi, aby bylo skutečně, jak říká pan státní tajemník Prouza, vyhodnoceno, které sankce jsou efektivnější, které lépe zasahují cíl, které mohou přispět k tomu, aby se přistoupilo k politickému a tudíž mírovému řešení situace a které, dejme tomu, nebyly nápomocny. To je legitimní diskuse. Pokud by český premiér na summitu požadoval do evropských závěrů nebo závěrů Evropské rady zahrnout takovéto ustanovení, tak bych to i podepsal. Ale pojďme si říci znovu, to co je dané. Závěry Evropské rady jednoznačně vyzývají Evropskou komisi, aby předložila návrh. To znamená, tady není diskuse o tom, jestli budou zpřísněny nebo nebudou, rozhodně tady není diskuse o tom, co zmiňoval pan premiér Sobotka, že je třeba revidovat tu strategii, že ty sankce jsou neúčinné, ale tady se očekává od komise pravděpodobně nějaké vyhodnocení, ale konkrétní návrh rozšíření, to znamená, my jsme už za nějakou mezí a teď se bude diskutovat o tom, jaké ty sankce by měly být. A tam, to co říká pan státní tajemník Prouza, je absolutně legitimní. Pojďme velmi pečlivě a možná z vyhodnocení dopadů směřovat tam, kde to přinese konkrétní účel. Ale když dovolíte ještě jednu poznámku. Říci, že sankce jsou neúčinné, já si myslím, že to prostě není možné. Je evidentní podle některých kroků ruské strany, že oni zasahují. Obdobným způsobem bychom mohli poněkud demagogicky argumentovat, no a co kdyby sankce nebyly vůbec žádné. Tak třeba dneska ruské ozbrojené síly byly nejenom v Luhansku, ale možná by pokročily i směrem na Kyjev. Teď samozřejmě přeháním, ale chci tím říci, že tato debata je poněkud nesmysluplná a myslím si, že má smysl se opřít o konkrétna a jít do té hloubky, vyhodnocovat je a přijít s návrhem, který bude efektivní a který bude podpůrný k tomu, aby se našlo politické a mírové řešení situace. 

 David BOREK, moderátor:


Já to možná také vyhrotím po vzoru pana Teličky. Pane Zahradile, jsou sankce neúčinné? Nakonec nebylo by skutečně lepší ekonomické sankce nechat být a soustředit se na odstrašení vojenské? Teď nemyslím tedy přímou demonstraci vojenskou na místě, ale skutečně gesta, která by byla ve vojenské, ryze vojenské oblasti? 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


To myslím, že bude řešit nadcházející summit NATO a jsem přesvědčen, že k nějakým takovým opatřením, k přijetí nějakých takových opatření tam dojde. Já myslím, že ty sankce, jak už jsem tady řekl, mají i psychologický efekt. Tam nejde jenom o ten ekonomický efekt, ale také o psychologický efekt a právě proto... 


David BOREK, moderátor:


A fungují psychologicky? 

 


Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Já jsem přesvědčen, že fungovat budou v dlouhodobém horizontu. A právě proto si myslím, že je vrcholně nešťastné, když se vrcholnému ústavnímu činiteli jako je premiér, stane v podstatě to, že rychleji mluví, než myslí. To by se stávat, zejména v takto vyhrocených situacích nemělo. 

 David BOREK, moderátor:


A vládám ODS se to nikdy nestávalo, za premiéra Topolánka nikdy nebyly nesoulady v zahraniční politice mezi předsedou vlády a třeba některých z koaličních partnerů. 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Pokud si pamatuji, tak ostře jako napadl pan Bělobrádek, člen koaliční vlády svého vlastního premiéra, tak ostře to ve vládách ať už Topolánka nebo Nečase nikdy nedopadlo. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Prouzo, dobře, tak nechme být debatu ohledně formy a obsahu, ale teď pojďme na spíše harmonogram. Známe obrysy budoucích možných sankcí, kdy se o nich rozhodne a na jaké platformě se rozhoduje? Hlasovací právo mají všichni ministři včetně ministrů, předpokládám, nechci je urazit, ale z nesouvisejících resortů? Nebo to nakonec je v konečném důsledku rozhodnutí premiéra? Tyto sankce Česko bere, tyto sankce nebere. 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Jestli můžu jednu větu k tomu, co ještě říkal poslanec Zahradil. Ty debaty jsou dvě. Jedna na úrovni NATO, prostě NATO už si chystá poměrně hodně opatření na posílení východního křídla, čili tam si myslím, že ty věci se dějí a dít se budou rychle. 

 


David BOREK, moderátor:


A tam Česko bude souhlasit? 

 


Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Tam si myslím, že Česko bude souhlasit. Souhlasí v řadě věcí. Chystá se několik velmi viditelných vojenských cvičení. Dohadují se užší spolupráce v řadě dalších témat. 

 


David BOREK, moderátor:


Teď k tomu harmonogramu. 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


K tomu harmonogramu. Nakonec až zítra ráno přijde z Bruselu návrh, jak by se sankce měly rozšiřovat. Zítra proběhne velmi rychlá analýza toho, jaké by dopady mohly být, co si myslí, že je efektivní. Ve středu ráno se k tomu vláda vyjádří. To, co je... 

 David BOREK, moderátor:


Ale jak se k tomu vyjadřuje vláda. Všichni ministři, opět nikoho nechci urazit, ale jsou, předpokládám, resorty, které s tím nemají zas tak moc do činění, všichni ministři budou hlasovat, bude to hlasování, kde se určí, jestli má ten či onen návrh většinu nebo nemá? Jak to funguje? 

 


Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Nakonec vždycky bude hlasovat celá vláda, protože bude součást ínějaké usnesení, které dá premiérovi nějaký mandát, jak má vystupovat. Přesně vláda rozhoduje ve sboru. To, co si myslím, že je ale důležité, tak před vládou bude /nesrozumitelné/ předsednictvo vlády. Čili předsedové těch tří koaličních stran a myslím si, že tam vznikne nějaká předdohoda o tom, kam se celá vláda bude ubírat. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Teličko, chápu, že vy jste teď trochu odříznut v Bruselu a v bruselském parlamentarismu, ale je tady nějaká dohoda na úrovni ANO, ČSSD, KDU-ČSL? Protože opět, a vy jste to sám řekl, ty výroky pana Bělobrádka a pana Sobotky jsou, alespoň tak to vypadá, v ostrém rozporu. Uhlazují se hrany, nebo ještě nic takového neprobíhá? 

 Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/:


Já bych asi podpořil to, co říkal pan státní tajemník Prouza, tady jsem s ním ve shodě. Vím, že k určitým kontaktům dochází a jak sám řekl, bude o tom jednat vláda a bude o tom jednat předsednictvo, to znamená příslušné orgány. Vnímejme některá vyjádření, která už asi byla laděna poněkud předvolebně a bohužel krátkozrace, protože to má, jak jsme viděli, přesah do zahraničí. Ale stejně tak nepomáhá jedna věc. Já se nedomnívám, že svolání mimořádného zasedání Poslanecké sněmovny, kde uvidíme nejrůznější řečníky se předhánět v tom, kdo více se o koho otře. To není téma, které bych řešil tímto způsobem. Máme vládní orgány, ale rozumím tomu, že to je natolik citlivé téma, a ostatně rozbouřilo vnitropolitické vody, že by měla proběhnout i komunikace mezi vládními představiteli a hlavními opozičními stranami. A já si myslím, že proto lze zvolit jiný formát než poněkud exhibicionistický na půdě Poslanecké sněmovny, což možná bude bavit některé diváky pozdě v noci nebo otravovat, ale nemyslím si, že to přinese nějaký efekt. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Zahradile, exhibice v Poslanecké sněmovně. Je to to, co ODS chce? 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Tak já vím, že hnutí ANO ústy svého pana předsedy Babiše již několikrát vyjádřilo despekt k nejrůznějším parlamentním procedurám. Já myslím, že toto hnutí si bude muset zvyknout na to, že parlamentarismus znamená třeba i ostrý spor nebo ostrou hádku na půdě Poslanecké sněmovny. Ta je k tomu koneckonců určena. Já si myslím, že je to legitimní a když byla ODS ve vládě, tak samozřejmě strany, které tehdy byly opozičními stranami, také svolávaly z nejrůznějších důvodů mimořádné schůze, to je demokracie, to je parlamentarismus, tak to probíhá.... 

 David BOREK, moderátor:


Ano, například v červnu 2008 chtěla ČSSD mimořádnou schůzi k projektu amerického radaru a tehdy ministr pro evropské záležitosti Alexandr Vondra z ODS řekl, že opozice má informací o jednání dost a mimořádná schůze není zapotřebí.

 

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Možná, že vláda teď zareaguje stejně, uvidíme, jestli bude schválen program této schůze. Ale v každém případě je to legitimní postup opozičních stran. 

 David BOREK, moderátor:


Jan Zahradil, Pavel Telička, Tomáš Prouza. Všem děkujeme, na shledanou. 

 Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:


Na shledanou. 

 Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti:


Na shledanou. 

 Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/:


Děkuju, na slyšenou. 

Ing. Jan Zahradil

1. místopředseda strany
předseda poslaneckého klubu EP