Ekonomika ČT24

7. srpna 2014
Ekonomika ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl poslanec a bývalý ministr zemědělství Petr Bendl.

 

Videozáznam rozhovoru na ČT24

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


A na dopad rozhodnutí Kremlu na český, ale také celoevropský trh se teď podíváme s Petrem Bendlem, který byl ministrem zemědělství například, když Rusko zakázalo dovozy mraženého masa z Německa, anebo ze tří českých krajů. Vítám vás u nás. 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Hezký dobrý večer. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


A také tady máme zástupce zemědělců, předsedu Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchu. I vám hezký večer. 

 


Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


I vám taky, hezký večer. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Jaký bude podle vás dopad na české zemědělce? 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Ten dopad lze rozdělit na dvě části. Ta první část, ten primární dopad nebude tak fatální, protože jak jste i v reportáži sami řekli, příliš mnoho českých zemědělských komodit do Ruska nejde, neexportujeme. Nicméně přesně to, čeho se my obáváme především, je přebytek těch komodit na trhu evropském. A samozřejmě propad cen a dopad na ty evropské trhy. To znamená i dopad do ekonomiky českých zemědělců. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Jak by v takovou chvíli mohla pomoci vláda? Teď neuvažujme v tom celoevropském kontextu, ale skutečně z národních rozpočtů. 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


My v tuto chvíli nevíme, kterých komodit přesně se to bude týkat. To se teprve bude specifikovat, o které oblasti uvnitř toho zemědělského sektoru vlastně půjde. Vláda by měla být aktivní především na tom evropském poli tak, aby se nedostala zase do situace, nevystavovala české zemědělce sankcím z Evropské unie v debatě o nepovolené podpoře a podobně. Takže ta situace.

 

 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


To bylo, k čemu směřovala moje otázka také, jestli vůbec má vláda možnost bez konzultace s Bruselem něco udělat? 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Podporovat české zemědělství, bez toho aniž by to konzultovali s Evropou, je velmi složité, téměř nemožné. Jsou oblasti, kde to možné je, že to má Česká republika třeba už nějaký rámec dohodnutý, kde může zvýšit případně podporu, ale jsou oblasti, kde se bude muset dotázat vzhledem k tomu, že významné množství peněz do českého zemědělství jde právě z Evropy. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Abychom si udělali představu, ve kterých těch oblastech by ta možnost bylo? 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


V jednotlivých navýšení operačních programů, programu rozvoje venkova. Ty dohodnuté programy, které jsme měli, může třeba více posílit a podobně. Ale protože neví Česká republika a nikdo v Evropě, kterých komodit s to bude týkat, takže v tuto chvíli je třeba být aktivní na té evropské úrovni. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Pane Pýcho, znamená to, že ještě ani neexistuje onen seznam konkrétních komodit, přestože jsme slyšeli od šéfa Madety, že kamiony se obracejí na hranicích a vrací se? 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Pokud je mi známo, tak zatím existuje jeden list, já jsem ho osobně viděl, v azbuce, který hovoří obecně o těch druzích komodit, zemědělských komodit a potravin, o kterých jste se tady zmínili. Nicméně pokud je mi známo, tak ruská vláda musí teprve připravit přesný seznam těch komodit, kterých se to dotkne. Já si dovolím tvrdit, že ruská vláda v současné době zvažuje, které komodity se dotknou jak ruských spotřebitelů a ruského trhu. A potom samozřejmě ty komodity zveřejní. A do jisté míry je možné, že ruská vláda v současné době sonduje i ten světový trh, co je odkud možné dovézt. A jakýmsi způsobem nahradit ty produkty z Evropské unie. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Není to tak, že už se snaží zjistit konkrétně z Latinské Ameriky, z Turecka, ze zemí, kterým, řekněme, nevyhrožuje tím omezením dovozu, co by bylo možné od nich získat, a pak teprve sestaví ten seznam tak, aby primárně to neublížilo nijak výrazně ruskému trhu? 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Já jsem zaznamenal signály, že Rusko sonduje možnosti dovozu potravin z Turecka, z Latinské Ameriky, ale jak hluboko ty sankce půjdou, a jak dalece budou reflektovat tyto možnosti, samozřejmě nedokážu říct. To ví asi pan Medvěděv možná dneska. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Já teď zůstanu tedy ještě chvíli u českého trhu, protože nás celou dobu poslouchá generální ředitel společnosti Hamé Martin Štrupl. Hezký večer i vám. 

 Martin ŠTRUPL, generální ředitel Hamé:


Dobrý večer. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Máte vy už představu, čeho konkrétně se to bude týkat vzhledem k tomu, že jste už odpoledne vydali poměrně ostré prohlášení o tom, že budete chtít podporu od státu? 

 Martin ŠTRUPL, generální ředitel Hamé:


Já bych to trochu opravil. To prohlášení bylo směřováno, pokud v budoucnu takový přímý dopad bude. Já potvrzuji, že dneska ještě asi všichni neví, jaké budou další kroky, a jaké budou přímé dopady. A pokud mám čerstvé informace, tak zatím v tom aktuálním seznamu většina našich položek nefiguruje. A také my většinu našeho trhu v Ruské federaci zásobujeme z produkce, kterou máme právě v Rusku. Jenom část, zhruba 15 procent, dovážíme z českých výrobních závodů. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Může vám to tedy pomoci, to, že máte výrobu v Rusku? Nebojíte se, že by onen tak Kremlu mohl dopadnout právě na firmy, které mají zastoupení přímo v Rusku? 

 Martin ŠTRUPL, generální ředitel Hamé:


V současné době nám to určitě pomáhá. A doufám, že nám to pomáhat bude. A je to celá řada logických opatření, z kterých těžíme, že máme právě v Rusku výrobu. A to, co jste řekla o té budoucnosti, o těch obavách, to je právě ta nejistota. A to je to, co nás tíží do budoucna, co bude dál. Pokud se bude ještě tato spirála neracionálních opatření z jedné nebo z druhé strany eskalovat, rozvíjet dál, tak to určitě nás, nás tíží. A toho se obáváme. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


V tu chvíli, jak byste reagovali? Jaké vůbec máte možnosti? Protože slyšeli jsme koneckonců, že konkrétní pomoc přímo české vlády konkrétním firmám není tak jednoduchá, zvlášť, co se týče zemědělské politiky. 

 Martin ŠTRUPL, generální ředitel Hamé:


Jak už jsem řekl, momentálně ten přímý dopad není, pokud by se ta situace zhoršila a měly by být ohroženy i naše investice dlouhodobé v Rusku a náš tamní výrobní závod, tak určitě by to bylo nepříjemné. A v takovém případě bychom potom samozřejmě hledali řešení. A i bychom řešili případné nároky na nějaké kompenzace, které by toto politické rozhodnutí mělo na ekonomiku naší firmy. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Takový je hlas přímo z firem, kterých se může současná situace dotknout. Pane řediteli, děkujeme. 

 


Martin ŠTRUPL, generální ředitel Hamé:


Prosím. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Pane Bendle, když se podíváme na to, jaké teoretické možnosti jsou v Evropské unii? Koneckonců sondují je především Francouzi, kteří jsou velmi citliví na zemědělskou politiku a na zemědělství jako takové, a Poláci, o kterých víme, že se jich to výrazně dotkne. Koneckonců kvůli jablkům, která tady můžeme vidět. Jaké jsou tedy možnosti Evropské unie? Jak rychle asi může zareagovat? 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Já musím říct, že největší ohrožení pro naše občany a pro zemědělský sektor jako takový, vidím v tom, že začne dovoz zboží, které bylo původně určené na ten ruský trh. A tomu v Evropě zabránit v podstatě nelze. Myslím si, že to je téměř nemožné. A to je pro nás primárně největší ohrožení, že zkrátka najednou přijdou levné potraviny, kterých se jinak ti výrobci v jiných zemích nedokážou zbavit. A pro nás...

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Nedá se čekat, že by zvedla se spotřeba alespoň mírně, protože třeba ve spotřebě zeleniny Česká republika výrazně zaostává za průměrem v Evropské unii? 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Nemyslím si, že by to vyprovokovalo lidi k tomu, že budou nakupovat více zeleniny, protože zrovna v tu chvíli bude levnější. Ale samozřejmě se to dotkne našich producentů potravin. A v tom dlouhodobějším horizontu to může znamenat, že budou mít natolik velké finanční problémy, že můžou prostě ne krachovat, nechci tady vyvolávat nějakou paniku, ale budou mít prostě existenční problémy s tím, že vyklidí třeba trh právě pro potravinové firmy z jiných silnějších zemí - Německa, Polska, Francie a podobně. Což by se zase v tom dlouhodobém horizontu mohlo otočit proti našim zákazníkům v tom, že by na začátku byly ceny potravin nižší, ve finále by byly vyšší, protože by na to doplatilo české zemědělství. 

 

 

 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Pane Pýcho, mám to chápat tak, že ve chvíli, kdy bude přebytek produkce na evropském trhu, budou čeští výrobci příliš drazí? 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Já bych to tak přímo neřekl. Ne, že by byli drazí směrem k té konkurenci z Evropy, ale budou drazí k té momentální ceně těch komodit, které budou jakoby navíc. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Takže se dá čekat, že budou ceny podnákladové, myslíte? 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Přesně tak. Protože samozřejmě pokud vyrobíte, řeknu příklad, já jsem byl před 14 dny v Holandsku u jednoho pěstitele rajčat. Pokud on sklidí, vyrobí, sklidí rajčata, není schopen je dlouhodobě skladovat, protože mu shnijí, takže on je musí upotřebit na trhu. Pokud je chtěli vézt do Ruska, tam nebude moct, tak je upotřebí kdekoliv, za třeba i poloviční cenu, i za cenu nějakých ztrát, nějakých cen, které jsou třeba podnákladové, jenom proto, aby neprohloubil tu ztrátu ještě více. A samozřejmě ten náš pěstitel bude muset na tu cenu přistoupit taky, protože obchod samozřejmě bude porovnávat dvě ceny, za které bude moct tu surovinu nakupovat. A teoreticky si vybere tu levnější. Takže paradoxně pro české občany to krátkodobě může mít i pozitivní efekt u některých komodit. Ale pro české pěstitele samozřejmě nikoliv. A jenom k tomu, o čem jste hovořili, o té pomoci. Já bych to rozdělil na dvě části. První část je otázka pomoci České republiky konkrétním firmám typu, jako je třeba společnost Hamé. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Nebo Madeta /nesrozumitelné/. 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Nebo Madeta, nebo Interlacto a podobné společnosti. Tady je potřeba, aby Česká republika, a na tom, si myslím, že jsme v rámci Evropské unie se schopni dohodnout, měla povolení v těchto případech, a to budou jednotky firem, nějakým způsobem pomoci. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Co tedy teď zřejmě startuje v celé Evropské unii? Víme, že francouzský ministr zemědělství už si volal s německým a polským. Příští týden se scházejí evropští ministři zemědělství. Jak se tedy teď rozbíhá jednání v Evropě, aby byla schopna zareagovat co nejrychleji? A aby neunikla ta reakce, řekněme? 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


My bychom potřebovali, aby si nevolali jenom Němci, Poláci a Francouzi mezi sebou, ale aby se v tom objevili i Češi, to zjednodušeně řečeno. Musí tam být natolik silné vztahy partnerské mezi jednotlivými ministry, funguje to tak, pokud se znají a dobře spolu vychází. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Přibližte nám to, jak to vypadalo začátkem roku 2013, kdy Rusko zakázalo dovoz mraženého masa z Německa, během chviličky zakázalo dovoz drůbežího masa ze tří krajů České republiky, a poté také zakázalo dovoz masa z Ameriky, že by se v něm náhodou mohl vyskytnout růstový hormon. Co se v tu chvíli rozběhlo? 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Já můžu říct, že já jsem navštívil Moskvu, mluvil jsem s hlavním ruským hygienikem, mluvili jsme o detailech toho. Výsledkem bylo posunutí toho zákazu, nebo zrušení toho zákazu, například dovozu tehdy Becherovky a dalších typicky českých alkoholických nápojů a podobně. Takže tam je potřeba osobní aktivita jednotlivých ministrů, premiéra v tuto chvíli tak, aby byli u toho v okamžiku, kdy se bude rozhodovat o klíčových věcech. Aby nespoléhali na to, že to za ně někdo vyřeší, protože logicky Francouzi a Němci a Poláci se budou chtít i uvnitř té konkurence uvnitř Evropy prosadit možná i na úkor třeba České republiky a podobně. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Ty obavy od pana exministra tady zaznívají hodně o tom, aby Česká republika neztratila pozice. Nabízí se tedy to, že země budou hledat způsob, jak do Ruska exportovat přeci jen? Třeba přes ono zmiňované Turecko, na které se dovoz nebude vztahovat, tudíž že by se české maso mohlo jednoduše prodat do Turecka, a tam odtud možná, že ani ne se dovézt přes Turecko, ale přímo z České republiky jako turecké maso do Ruska? 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Já si nemyslím, že teď je to v současné době otázka, kterou řeší evropští politici. Ale je to možná otázka, kterou už řeší evropští obchodníci. Protože ti uvažují, jakým způsobem ten zákaz obejít. A možná to dokonce je i věc, o které uvažuje samo Rusko, které vědomo si toho, že sice na jednu stranu vyhlásí zákaz dovozu z Evropské unie, ale možná jakoby reexporty tím, že Evropská unie vyveze ty komodity do Turecka, anebo do třetích zemí. A z těch třetích zemí se ve finále stejně do toho Ruska dostanou. Takže možná i... 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Opticky to bude vypadat, že jsou přísní. 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Možná, že i to je jedna z těch variant, o které přemýšlí dneska v současné době.

 

 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Koneckonců v Rusku prý potraviny už v posledních letech zdražují každý rok zhruba o deset procent. Co by teprve znamenalo zákaz z Evropy, USA, Austrálie, Kanady, a tak dále? 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Určitě by to znamenalo, že některé ty potraviny, na které jsou ruští spotřebitelé zvyklí, tam prostě nebudou. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Ono je nutné dodat, že tady Čína tak jednoduše pomoci nemůže, protože je to největší dovozce potravin na světě. 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Přesně tak. Čína je největším dovozcem potravin. Navíc ono vůbec není jednoduché najednou ze dne na den zvýšit export některých zemědělských komodit a potravin. Zemědělství je sektor, kde nemůžete jen tak ze dne na den navýšit produkci. Všechno je to dlouhodobé, je to biologický charakter. Někdo se dneska nemůže v Latinské Americe rozhodnout, že příští týden budeme dodávat dvakrát tolik jablek do Ruska. Prostě proto, že je tam nikdo nevyráběl, protože s tím odbytem nikdo nepočítal. Takže ono to není tak jednoduché, jako nahradit tak velký výpadek dovozu potravin, o kterém se tady hovoří. Na druhou stranu zpátky k těm evropským politikům. Já trošičku jsem skeptický k té rychlosti Evropské unie. Z minulosti i třeba zákazy dovozu vepřového... 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Pan Bendl se usmívá. 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


...dovozu vepřového masa a tak dále. Já jsem trošičku skeptický. A těch nástrojů tady moc není. Možná můžeme se bavit o nějakých intervenčních nákupech u některých druhů zemědělských komodit. Můžeme se tady bavit o nějaké podpoře exportu a tak dál. Ale těch nástrojů příliš mnoho evropští politici na rovinu vůbec nemají. 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Já s tím naprosto souhlasím. Prostě buď budeme sami aktivní jak na úrovni Evropy, tak směrem k Rusku třeba v hledání těch komodit, které třeba do toho Ruska budou moci přijít. A třeba i bránění tomu, aby si klientelistickým způsobem nevybíraly některé firmy, nebo některé státy a podobně. I to se může stát. To, co Rusko může způsobit na evropském trhu, nikdo pořádně není schopen předvídat. A v okamžiku, kdy my sami nebudeme aktivní opravdu v tom smyslu, že budeme s nimi komunikovat, tak to bude o nás bez nás. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Jedna otázka tady vlastně vůbec nepadla. Rusko je členem Světové obchodní organizace. Ta má pravidla na to, kdy lze a kdy nelze nakázat dovozy a omezit dovozy. Jak chce Rusko obhájit tak rozsáhlý seznam zemí i produktů? 

 


Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Jak to chce Rusko obhájit, už je spíš otázka na Rusko. 

 Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


A dělají si oni z toho vůbec něco tedy? 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Na to my jsme malí páni. Myslím si, že přeci jenom to je otázka Evropanů. A ve vztahu k WTO a ve vztahu k tomu, že i koneckonců to byla Česká republika, která podporovala vstup Ruska do WTO. Tudíž my bychom měli hledat naši šanci v těchto změnách tak, abychom v tom neskončili tak, že tady naše firmy tak, jak jsme to viděli, skončí s vývozem na ruský trh, a zabere ty naše pozice někdo jiný z Evropy. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Takové je varování na závěr. Ještě věta? /nesrozumitelné/. 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Já jsem chtěl říct, že stejně jako rozhodování ruských politiků, tak i jednání, nebo jakési sankční řízení před WTO je dlouhodobá záležitost, na měsíce. Takže nespoléhejme na to, že WTO tu věc krátkodobě vyřeší. Určitě ne. 

 


Michala HERGETOVÁ, moderátorka:


Pánové, díky oběma. 

 Petr BENDL, poslanec a exministr zemědělství /ODS/:


Děkujeme za pozvání. 

 Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu ČR:


Taky děkuju. Hezký večer. 

Ing. Petr Bendl

poslanec PČR