30. července 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS Martin Kupka.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Vláda dnes na svém zasedání řešila, jak zabavovat majetek, u kterého panuje podezření, že nebyl získán legálně. Ve hře je několik variant - soudy by mohly podezřelý majetek zabavit celý, uvažuje se také o zvýšení daňového základu pro lidi, kteří si žijí takzvaně nad poměry a nemůžou dokázat díky čemu. A to je další téma dnešních Událostí, komentářů. Vítám ve studiu Jeronýma Tejce, předsedu ústavně-právního výboru. Dobrý večer. 

 


Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Dobrý den. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A proti němu sedí Martin Kupka, místopředseda strany. Dobrý večer. 

 

 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

 

Já začnu u vás, pane poslanče a budu vás citovat z deníku Právo. Tam dnes vyšla vaše citace, že vy se chcete zaměřit na lidi, kteří si žijí na vysoké noze. Pane poslanče, žijete si vy na vysoké noze? 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


To musí posoudit jiní. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Počkejte, vy nevíte, jestli si žijete na vysoké noze, když chcete kontrolovat lidi, jestli si žijí na vysoké noze? 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Já si nestěžuji, ale je potřeba dodat to, co říkám a to, co jste řekl už na začátku. Ti, kteří si žijí na vysoké noze a ti, kteří nedokáží vysvětlit, kde své příjmy vzali. Já to určitě dokážu vysvětlit a myslím si, že je správné, aby ti, kteří mají nezdaněné příjmy, je dodatečně zdanili. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Tak mi definujte, vy jste ten výraz sám použil, že chcete jaksi si dohlédnout na lidi, kteří si žijí na vysoké noze. Co to je žít si na vysoké noze? 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Já myslím, že není normální, aby lidé, kteří mají automobil luxusní za pět milionů korun, mají nemovitost za desítky milionů korun, nepřiznávají žádné příjmy a smějí se těm ostatním zaměstnancům a dalším, kteří platí daně, že oni daně platit nemusí. To si myslím, že není v pořádku. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Než se dostaneme k tomu, jak to chce vláda řešit a jestli to je dobře nebo ne, prosím, i vy mně definujte, co to podle vás je život na vysoké noze? 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

 

Ono se to definuje velmi obtížně. Pro někoho je život na vysoké noze v okamžiku, kdy má ono luxusní auto a to, že třeba přitom žije v třípokojovém bytě, už nevidí. Pro jiného je to například situace, kdy třeba jezdí jenom ve staré fabii, ale užívá si třeba zaslouženě každé léto velmi nákladnou dovolenou. Tak je to opravdu velmi komplikované říct, co se vlastně skrývá pod tímhle názvem. A v tom je podle mně také zádrhel i celého toho návrhu, co to je vlastně je a bude to vzbuzovat znovu závist vůči těm, kteří si takzvaně na vysoké noze žijí, nebo například přišli k majetku, a to i poctivou cestou. V tom je ten návrh nebezpečný. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím. Tak pojďme z té vysoké nohy zpátky na zem a mě by zajímalo, pane poslanče, co je vaším cílem, co je vaším návrhem? Zdanit bohaté lidi, podívat se bohatým lidem na majetek? Co vlastně chcete docílit? 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


To je právě přesně potřeba odlišit. Nikdo nenavrhuje daň z luxusu, tak jak to bylo zmíněno, nebo daň pro bohaté z jejich majetku v případě, že mají legální příjmy. My pouze říkáme, že u těch, kteří mají vysoký majetek, který neodpovídá jejich příjmům, je potřeba se podívat na to, jak k tomu majetku přišli, a pokud oni nejsou schopni prokázat, že k němu přišli legálně, pak ten majetek zdanit. Už dnes existují daňové pomůcky, už dnes každý živnostník, který podniká, mu může být vyměřena daň podle daňových pomůcek. A my si myslíme, že by se toto mělo vztahovat skutečně na všechny, i na ty, kteří ty příjmy nedokážou vysvětlit ne v řádech tisíců, ale v řádech desítek milionů. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Abych tomu rozuměl i já. To znamená, když je někdo bohatý a dává to najevo, to znamená, že bydlí v domě, má luxusní auto, vy se na něj podíváte jako na potenciálního korupčníka a začnete mu zkoumat majetek?

 

 


Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


On to samozřejmě nemusí dávat najevo. Důležité je, aby stát měl přehled v případě například podezření ze spáchání trestné činnosti, o tom, jaký je majetek toho konkrétního člověka...

 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, tady se nebavíme o někom, kdo je prošetřován, ale je to o někom, kdo má majetek. 

 

 


Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


My se samozřejmě bavíme o všech případech. V té analýze...

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To znamená i o lidech, kteří nejsou vyšetřováni? 

 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


V té analýze je navrženo několik řešení a v tuto chvíli vláda ta řešení zkoumá. Jedno z těch řešení je po vzoru trestního zákona, trestní řád, to znamená skutečně pro případ organizovaných skupin. Například v Itálii platí, že je-li někdo členem mafie, organizované skupiny, která páchala trestnou činnost, pak automaticky přijde o veškerý majetek, pokud on sám neprokáže, že ten majetek nabyl legálně. To znamená, přenáší se v tomto případě důkazní břemeno. To je jedna alternativa. Druhá je, že v případě, že člověk, a to platí ve Francii, například má luxusní jachtu, má letadlo, má jiné drahé nemovitosti, na které by si jinak nemohl vydělat a neprokáže ten příjem, tak je mu vyměřen jakýsi daňový paušál za tu konkrétní věc a ta je mu zdaněna. To znamená, to jsou dvě nebo tři alternativy, o kterých tady hovoříme, ale všech se týká lidí, kteří jsou nepoctiví, kteří daně neplatí. Netýká se to v žádném případě těch, kteří daně platí a kteří mohou vysvětlit rozdíly mezi svými příjmy a výdaji, respektive takové rozdíly tam nejsou. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já dám prostor Martinu Kupkovi. 

 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Já myslím, že i dnes máme celou řadu dobrých zákonů, které jsou schopny postihovat příčiny těch nelegálních příjmů, a to je jádro řešení - být důslednější v této oblasti a nový zákon, nová norma, která jenom rozšíří lavici sprostých podezřelých. Přece nepřidá více policistů, nepřidá více důsledných úředníků na finančních úřadech, jenom skutečně rozšíří určitou závist a rozdělení společnosti mezi takzvaně chudé a takzvaně bohaté, a to je škoda. Domnívám se, že daleko účinnější a daleko lepší cesta je opravdu zaměřit se na důsledný dohled nad těmi zákony, které v tuto chvíli máme a postihovat příčinu toho nelegálně nabytého majetku. 

 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Znamená to, že vy se na ten nápad sociální demokracie díváte jak, kdybyste to měl stručně říct? 

 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Já se obávám, že to není jenom záležitost sociální demokracie, ale současné koaliční vlády, že to je tak trochu populistický návrh, který dobře zní, protože těch lidí, kteří ve společnosti jsou podnikateli, nebo mají třeba i velký majetek, není tolik a pro ty ostatní to opravdu může být předmětem závisti. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím, rozumím. 

 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


A na tuhle strunu by politici neměli tolik sázet, protože já znám spoustu podnikatelů, kteří uléhají večer s myšlenkou, jak se postarají o své zaměstnance. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Věřím, chápu, rozumím. Přesto mně, prosím, vysvětlete, když říkáte populismus, proč to v tuto chvíli kritizujete, když Nečasova vláda plánovala, že majetek, u kterého prokázán původ, když byla koaličním partnerem a byl to návrh Věcí veřejných a vláda to tehdy prosazovala, nebo o tom uvažovala, který nebyl zdaněn? Proč vám v zásadě vadí něco, na čem vaše vláda se spolupodílela? 

 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Já myslím, že toto je jedna z věcí, kde už tehdejší vláda přijímala a musela v rámci koaličních dohod přijímat návrhy třeba Věcí veřejných. 

 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Není to ale třeba pokrytecké, že kritizujete něco, na čem jste se také podíleli v minulosti? 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Ale já myslím, že i v tuto chvíli je potřeba říct, a není to jenom tenhle případ, že náš pohled je třeba teď jiný. A já myslím, že ty argumenty, které pokládám na stůl, jsou srozumitelné, že mají svoji váhu a že například, když se hovořilo také o politicích, tak já jsem si s sebou přinesl čestné prohlášení, které už nějaký rok vyplňuji, to je v případě, že ten pohled směřuji na politiky, tak tady je stopa, reálná stopa, přiznání jednotlivých politiků, jaký je jejich majetek. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, to děláte všichni politici ze zákona. 

 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Takže si myslím, že pokud zaznívá i ze strany hnutí ANO, že je potřeba se zaměřit zejména na tuto skupinu lidí, tak tady je reálný způsob, jak dohledat, jestli lidé mají například, a jsou v politice, mají nelegální majetek. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


I pan poslanec Jeroným Tejc předkládá podobná prohlášení každý rok. Mě by ale zajímala jiná věc. V té analýze, o které se koneckonců tady bavíme, té vládní analýze, mě zaujala jedna věc. Tam se doslova píše, že se předpokládá zavedení prvku životního stylu, popřípadě mapy blahobytu pro území České republiky, která má rozšířit míru blahobytu v závislosti na charakteru jednotlivých regionů. Vysvětlíte mi to? To znamená, že vy chcete strukturovat, nějakým způsobem tabulkovat to, co je jaksi standardní život a to, co je blahobyt už v určitém regionu? 

 

 


Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Tak za prvé, je to analýza. To znamená, jsou v ní zmíněny možnosti, kterými se stát může ubírat. Za druhé, není to analýza úplně vládní, vláda ji projednává, je to analýza ministerstva financí předložená vládě Andrejem Babišem, abych byl přesný... 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pardon, ale ministerstvo financí je součást vlády. Nemůžete říct, že ministerstvo financí není součást vlády.

 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:

 
To samozřejmě je. A já si myslím, že je dobře, že tady ta analýza vznikla a myslím si, že je docela dobrá. Když si ji každý přečte, uvidí, jaké ty možnosti jsou a může se rozhodnout, jestli bychom měli jít spíše soudní cestou nebo spíše cestou daňovou. Já jsem spíše pro tu daňovou, protože je rychlejší, efektivnější a podle mého názoru i tady budou opravné soudní prostředky. Pokud se ptáte na tu konkrétní věc. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, to by mě zajímalo. 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


To je věc, která funguje ve Francii. Pokud bychom šli tou francouzskou cestou, kterou jsem zmínil, Francie si tu věc zjednodušila, nedokazuje a neurčuje pomocí těch daňových pomůcek ten pravděpodobný příjem, který musel ten člověk mít na pořízení toho majetku, který má a ten potom nezdaňuje, ale soustředí se na konkrétní věci, které souvisí s tím takzvaným blahobytem. To znamená, pokud někdo má jachtu, tak se stanoví paušálem základ daně, který se poté vyměří... 

 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To znamená i třeba podle značky automobilů? Zatímco octavie by byla něco, tak mercedes už by byl něco? 

 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Tak asi zřejmě podle ceny toho konkrétního automobilu. Ale, jak říkám, netýká se to těch, kteří mají legální příjmy. Tady se nebavíme o podnikatelích, kteří uléhají večer s tím, aby měli peníze pro své zaměstnance, tady se bavíme o těch, kteří podvádí na daních, kteří podvádí s DPH a já si myslím, že... 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Ty můžeme postihnout i podle jiných zákonů. 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Ty nemůžeme postihnout, protože vaše ODS zrušila finanční policii, vaše ODS neustále kritizuje to, že tady narůstá počet odposlechů. Takže vy jste proti té represivní cestě a teď chcete bránit i té preventivní. Takže já si myslím, že je potřeba... 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


To není pravda. 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


...je potřeba se na to dívat... 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


K soudům přišla celá řada vážných případů a já pevně věřím, že se je podaří teď opravdu dotáhnout do konce. Ale to období, kdy se daleko víc začalo projednávat takové legální činnosti, tak to spadá mimochodem do období předchozích vlád. Takže to není pravda, co říkáte. 

 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já dám krátký prostor panu Tejcovi na reakci, jestli chcete. 

 

 


Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Ne. Já myslím, že není důvod být jedinou zemí v Evropě, která se nezabývá zdaňováním nelegálních příjmů. 

 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Vaše poslední slova na toto téma? Jenom, pardon, bez tabulek, jenom... 

 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


My zdaleka nejsme poslední zemí. Naopak, ze zemí Evropské unie, kde je taková daň, o které mluvíte, je jenom Francie, ostatní státy většinou tuto daň pozastavily, nebo prostě v tuto chvíli... 

 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Ne, není to pravda. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


...v jejich právních řádech neexistuje. 

 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Tak je mi to bohužel líto... 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


A znovu se domnívám, že je potřeba postihovat, a proto říkám, to rozhodně není zelená neilegální činnosti, naopak. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To tady zaznělo, ano. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


K příčinám té nelegální činnosti a tam zaměřit co největší přísnost. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím. Tak, ano, rozumím. Pánové, bohužel nás čas tlačí. Děkuju vám za vaši návštěvu, mějte se hezky, na shledanou. 

 

 Jeroným TEJC, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:


Děkuji pěkně, na shledanou. 

 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Na shledanou. 

 

Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
starosta
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení