25. července 2014

Nemůžeme za to, že premiér Sobotka neřídí ani vládu, ani svůj klub

Projev na 12. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Vážený pane předsedající, dámy a pánové.
 
Já bych se rád ještě dvěma poznámkami vyjádřil k postoji Občanské demokratické strany jak k obsahu toho zákona, tak bych rád oznámil to, jak se zachováme při hlasování, které bohužel asi nastane. Pokud jde o obsah zákona, je pravda, že Občanská demokratická strana hlasovala pro pozměňující návrh pana kolegy Urbana, ale hlasovala taky proti celkovému znění sněmovního tisku 215. Není v tom žádný rozpor a není v tom žádná naše snaha zkomplikovat situaci vládní koalici, zasít rozpor do řad sociální demokracie nebo něco takového. My jsme tak rozhodovali proto, že jsme přesvědčeni, že takový postup je věcně správně. Zelená nafta a myslím, že přesvědčivě to tady vyjádřili moji kolegové, je neoprávněná výhoda pro některé. A když se podíváte, jak byla zelená nafta čerpána, tak to uvidíte jednoznačně. Zaklínáte se tady zemědělci, ale 42 % zemědělců, především ti drobní, nedokázali, nemohli, nechtěli této údajné výhody vůbec využívat, takže je to výhoda pro některé zemědělce a především pro velké zemědělské podniky. A proto Občanská demokratická strana nemůže pro něco takového hlasovat.
 
Jiná věc je návrh pana poslance Urbana na snížení spotřební daně pohonných hmot. Já na rozdíl od pana premiéra Sobotky si myslím, že pan poslanec Urban ví o čem mluví a ví co navrhuje. Vždyť byl, to bych si jenom dovolil připomenout, za sociální demokracii také ministrem průmyslu a obchodu. Ten návrh není neuvážený, ten návrh je velmi rozumný a je věcně správný. A mimochodem, pokud byste nás chtěli obviňovat z účelovosti našeho jednání, tak vám připomenu, že jsem to byl já, kdo jako alternativu k zelené naftě hned, když jsme to začali projednávat, navrhoval jako lepší řešení snížení spotřební daně u pohonných hmot.
 
Takže my jednáme v této věci naprosto konzistentně.
 
Mimochodem, já jsem také zaznamenal ten výrok pana předsedy vlády Sobotky, že poslanci sociální demokracie nerozuměli té věci, nevěděli, o čem hlasují. Tak mi dovolte, abych těm poslancům sociální demokracie, ale i všem ostatním, kteří to nevědí, něco ke spotřební dani u pohonných hmot řekl:
 
Cena pohonných hmot na čerpací stanici v sobě zahrnuje jak cenu produktu, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, tak samozřejmě také distribuční marži. A teď - a to doufám zpozorní ti poslanci levicové vládní koalice, kteří se prohlašují za pravicové - ta spotřební daň hraje následující roli: Jestliže mám konečnou cenu benzinu 36 korun, tak spotřební daň tvoří zhruba 13 korun, daň z přidané hodnoty něco přes 6 korun, daň celkem 19 korun a cena bez daně z těch 36 korun je 17 korun. Takže když si to spočítáte, tak daň z ceny benzinu tvoří více než polovinu, tedy zhruba 53 %. A to snad uznáte, že není až takový problém a že je vlastně správně udělat to, co navrhl pan poslanec Urban, a tu spotřební daň snížit.
 
Není ani pravda, že když to provedeme - a tím zase argumentoval pan ministr financí - tak se nesníží koncová cena. Podle všech výpočtů se koncová cena sníží a to z mnoha důvodů.
 
Současně také není pravda, že dopad na státní rozpočet by byl nějakých 14 mld. nebo kolik tady říkal pan ministr financí, když současně přiznal, že není žádná analýza. Tak jestli jsme schopni uvažovat jako ekonomové jenom tak, že si uděláme prostý propočet, nemáme ale analýzy, nejsme schopni zohlednit další faktory, tak to se na mě nezlobte, to pak opravdu nejste na svých místech. My přece musíme zohlednit další faktory, které ta snížená cena vyvolá. Uvědomme si, že Česká republika má např. poměrně značně hustou síť čerpacích stanic, takže bude existovat nebo existuje konkurence, která povede k tomu, že se ta koncová cena bude tlačit dolů. Výpadek z příjmů státního rozpočtu se nedá prostě takto jednoduše odhadnout, protože nižší náklady na pohonné hmoty se mohou projevit v ceně dalších produktů, které jsou třeba ovlivněny vysokými náklady na dopravu. Některé argumenty, které musíme zohlednit, tu také zazněly: nižší výdaje státu, nižší výdaje dopravců, nižší výdaje Českých drah. To všechno bude hrát roli.
 
A např. podle studií, které máme k dispozici, třeba studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické říká, že procentní snížení ceny pohonných hmot jako důsledek zvýší spotřebu o více než jedno procento. Takže vůbec není pravda, že by ten přímý dopad snížené spotřební daně u pohonných hmot byl 14 mld. korun, jak se nám tady snažil rychle říct pan ministr financí.
 
Tolik k obsahu toho zákona. Já doufám, že teď už i poslanci sociální demokracie rozumí tomu, o čem budou hlasovat. Že ví, jakou roli hrají daně u ceny benzinu a ceny nafty a že už je nebude pan premiér podezřívat z toho, že by nebyli na svých místech.
 
Dovolte mi ještě, abych objasnil následující jednání členů poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Dámy a pánové, my jsme tuto situaci nezavinili. My tady neobstruujeme, my neděláme komplikace. Ty komplikace děláte porušováním pravidel jednání vy. To je strašně důležité, abyste si uvědomili. Jestli tu někdo obstruuje, tak je to vládní koalice svým porušováním pravidel hry a jednacího řádu této sněmovny.
 
My nemůžeme za to, že pan premiér Sobotka neřídí ani vládu ani svůj poslanecký klub. To je jeho problém, ze kterého nás neobviňujte. A protože my nesouhlasíme s tím, aby probíhalo další hlasování, my jsme přesvědčeni, že se další hlasování prostě konat nemá, tak z tohoto důvodu se poslanci Občanské demokratické strany nezúčastní hlasování ani o pozměňovacím návrhu ani o zákonu jako celku.