Koalice nerespektuje menšinu a porušuje pravidla hry

25. července 2014
Koalice nerespektuje menšinu a porušuje pravidla hry

Projev na 12. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Dámy a pánové, vážený pane předsedo, 
 
já se pokusím uposlechnout doporučení pana kolegy Kováčika a budu přistupovat k těm věcem s chladnou hlavou, i když musím konstatovat, že to pro mě není úplně snadné. A chtěl bych vám připomenout, že demokracie není založena jenom na většinovém rozhodování a na většinovém mechanismu. Tak demokracie nefunguje. Ale k charakteristikám demokracie patří respektování pravidel hry, důsledné respektování pravidel hry a práv menšiny. A to, co vy tady teď děláte, není ani jedno z toho. Práva menšiny nerespektujete a porušujete pravidla hry. A ten, kdo na to doplatí, je demokratická politická kultura, obecně občané, ale v důsledku na to časem doplatíte vy sami, kteří teď ta pravidla porušujete.
 
Já se chci zeptat pana předsedy Sněmovny, kde teď vlastně jsme, co projednáváme a co probíhá. Na stránkách Poslanecké sněmovny je napsáno: Sněmovní tisk 215, novela zákona o spotřebních daních, třetí čtení proběhlo 23. 7. 2014.
 
Proběhlo! Minulý čas! Takže neprobíhá. Na tabuli nic nesvítí. Pokud nejsme ve třetím čtení tohoto zákona, pak podle § 95 jednacího řádu nemůžeme hlasovat o ničem! Tak tady vedeme nějakou diskusi, která není rozpravou, není ničím, ale nejsme ve třetím čtení, kdy bychom mohli hlasovat o sněmovním tisku číslo 215. Pokud jsme ve třetím čtení, tak musí něco svítit na tabuli, mělo by to být na stránkách Poslanecké sněmovny uvedeno správně. To je samozřejmě něco, co není závazné, to co visí na internetu, ale o něčem to svědčí.
 
A pak, pane předsedo Poslanecké sněmovny, bych vám chtěl také říct, že k úloze politika a k vykonávání funkce patří přejímání odpovědnosti a rozhodování. Vy jste ve středu, když jsme odsud odcházeli, tak jste předtím otevřel rozpravu nebo rozprava byla otevřena vystoupením ministrů, my jsme se chovali jako bychom byli v rozpravě. Vy jste se choval jako že jsme v rozpravě. Udělil jste slovo, umožnil jste přestávku poslaneckému klubu, prostě všechny důkazy mluví o tom, že jsme odcházeli uprostřed rozpravy.
 
Dnes sem přijdeme, my všichni poslanci jsme přišli na úvod tohoto dne do rozpravy a vy nám řeknete, že rozprava není, protože máte nějaký papír od legislativců Sněmovny, že se o rozpravu nejedná. Ale legislativa vám má sloužit jenom jako hlas poradní a ne abyste to použil jako rozhodující důkaz, že v rozpravě nejsme, když jste sám rozpravu otevřel. Takže já vás prosím, abyste mně vysvětlil, ale hlavně nad tím sám přemýšlel, kde tedy jsme. Jsme ve třetím čtení? Je rozprava nebo není? Pokud není a není třetí čtení, tak nebudeme hlasovat a můžeme se věnovat jiným bodům, které nás dnes čekají.
 
Dámy a pánové, na začátku jsem mluvil o obecných věcech. Já se k nim znovu vrátím. Vládní většina je velká. Občas je větší, než kolik má vládní koalice poslanců, jak jsme to před chvílí viděli na příkladu pana předsedy poslaneckého klubu Komunistické strany Kováčika. Máte spousty možností, jak dosáhnout toho, čeho chcete dosáhnout, aniž byste museli ohýbat pravidla, měnit zvyklosti, porušovat řád. Já vás opravdu vyzývám i prosím, abyste ještě jednou zvážili svůj postup, postupovali nadále legálně a respektovali pravidla hry, která musejí platit pro všechny.