22. října 2011

Projev předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděždy Kavalírové

Vážený pane premiére, vážení delegáti a delegátky, vážení hosté a přátelé ODS,

dovolte, abych vás pozdravila jménem Konfederace politických vězňů.

S radostí jsem přijala pozvání na vaše již 22. sněmování, díky, pane předsedo, a tak jsme tady, zástupci KPV ČR, na chvilku mezi vámi.

Co říci ve zkratce? Jistě očekáváte naši reakci na nedávno přijatý zákon č. 262/2011 Sb., zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Ano, zákon je na světě po více jak 20letém úsilí KPV ČR. Není podle našich představ, ale byl schválen, a to je podstatné. Pokud jsou zde mezi vámi ti, kteří ve Sněmovně a Senátu zvedli ruku v pravou chvíli, a vy tu jste, přijměte poděkování politických vězňů, tlumočené námi. Teď čeká Ministerstvo obrany ČR, ale i nás, rozuzlení některých paragrafových znění, aby se zákon co nejdříve realizoval. Když říkám co nejdříve, vím, proč to říkám, při vysokém průměrném věku politických vězňů časovou rezervu nemáme. To mají ti, kteří se budou chtít podílet na pomyslných výhodách pro veterány a finančním prospěchu. Zákon č. 255/46 Sb. také dal prostor pro nové uvědomělé odpůrce proti nacismu. Mám obavu, že zákonem č. 262/2011 Sb. dáme podobný prostor pro uvědomělé odpůrce proti komunismu. Ale to už záleží na institucích, které se na naplnění zákona budou podílet, kromě Ministerstva obrany ČR je to Národní archiv, Ústav pro studium totalitních režimů a ABS a vojenské historické ústavy a jiné instituce. A hlavně tým čestných, pracovitých a pro věc zapálených pracovníků.

Politické zvraty, které provázejí veškeré dění v této zemi po celou dobu od listopadu 1989, ohrožují křehkou demokracii a svobodu a samozřejmě ovlivňují náš život, dotýkají se i takových institucí, jako je ÚSTR, zmíněný v souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb.

Právě Ústav pro studium totalitních režimů, který prokázal tříletou životaschopnost a jehož dosavadní činnost byla nedávno schválena Senátem ČR, bude jedním z klíčových institucí.

Tímto schváleným zákonem, který má mimořádný politický dopad, se otevřou archivy a ve známost vejdou některé dosud utajované likvidační procesy 50. let a dalších. O době, kdy jste vy, přítomní, ještě nebyli na světě a tyto věci se děly. A ti, kteří to zlo způsobili, někteří ještě žijí, řada z nich dokonce působí v justici.

A to je zlé a zlo se přece musí trestat a hlavně odstranit, minimálně pozastavením činnosti KSČM, aby jako rakovina nezasahovala zdravou tkáň. Zdravou generaci. A to jste přece také vy.

Je tu ještě jedna rakovina, se kterou si nevíme rady a kterou musíme, respektive musíte odstranit. Neboť jsou to plíce, a to je život této země. Je to kůrovec, kvůli němu umírá Šumava. Před několika dny jsem podepsala přihlášku – za člena „Zachraňme Šumavu“, o. s., a se mnou řada členů Konfederace. A bude nás více.

Také naše současné reformy mohou být ohroženy citlivou sociální politikou. Svědčí o tom rostoucí preference komunistů, které nesmíme přehlížet. Věříme, že na to budete brát zřetel a k této činnosti vám přejeme hodně zdaru.

Proč jsem dala do souvislosti komunisty a kůrovce? Oni mají přece mnoho společného, vždyť jde o stejnou zákeřnost a bezohlednost a ničí vše živé, co se jim postaví do cesty, a bylo by dalších jiných negativních věcí a vy to víte.

Závěr: Nikdy nepřestane boj politických vězňů proti komunistům, ale v boji proti kůrovci musí povstat celá naše země. A k tomu, abychom vám dodali literatury faktu, jsme si dovolili vám poslat asi 100 výtisků z literatury faktu mukla 50. let vysokoškolského kantora Mgr. Zdeňka Křivku, ta kniha se jmenuje „Komunismus 20. století očima jeho obětí“. Doporučuji tuto literaturu, stojí to za přečtení a hlavně sdělujte to dál.

A nakonec vašemu sněmování přejeme mnoho zdaru a prosím, nezklamte politické vězně.

Děkuji vám.

Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů