Začaly prázdniny
5. července 2014

Václav Klaus ml.: Začaly prázdniny

...a u nás jsou skoro nejdelší na světě. Komu za to vděčíme?

 
Jako dítě školou povinné pamatuji už jen nepravidelné pracovní soboty. Většinou se pořádalo nějaké cvičení branné výchovy – kdy jsme si měřili brady a nosy na plynové masky a pak tyto ajatinem umývali. Někdy se pracovní sobota řešila jakousi brigádou či pochoďákem. Málokdy se normálně učilo.
 
Ale starší lidé jistě dobře pamatují pracovní soboty zcela normální. Nebyly žádné podzimní prázdniny a jarní prázdniny (jen jeden den pololetky), nebylo volno na Václava ani na 17. listopadu. Nebyly další 3 dny ředitelského volna. Když to sečteme, školní rok měl pár stovek hodin navíc.
 
Ale dva měsíce prázdnin tady byly odjakživa (a pochopitelně se nepracovalo ani nechodilo do školy v neděli). Tyto dva měsíce jsou stálicí našeho vzdělávacího systému. Systému, který se jinak reformuje a „reformuje“ neustále a čím dál podivněji. Ale červenec a srpen – měsíce, kdy žactvo má/musí pomáhat při sklizni :-) – odolávají zubu času fantasticky.
 
Jsou na to různé názory. Hodně zemí má hlavní letní prázdniny jen pětitýdenní a uvádí se, že naše devítitýdenní prázdniny způsobují naprosté zapomenutí probraného učiva a celé září se jenom opakuje, aby se žactvo vrátilo se znalostmi tam, kde bylo začátkem června. Ano – začátkem června, neboť v druhé půlce června se u nás také neučí, jezdí se do zoo a na školní výlety a 15. se uzavírá klasifikace.
 
Na těchto myšlenkách (že děti vše zapomenou nebo že když pracují oba rodiče – dvouměsíční prázdniny se stávají logistickým oříškem) možná něco je, ale žádný školní činitel není takový blázen, aby do tohoto systému rejpal, protože neexistuje učitel (a ani žák), který by se na dlouhé prázdniny netěšil.
 
Navíc jedna země má stejné dvouměsíční školní volno. Rakousko. Osvícenský panovník Josef II. vydal v říjnu 1781 Toleranční patent, kdy zrovnoprávnil jiná náboženství a také zavřel skoro třetinu klášterů a dalšího církevního majetku, který se pak vesele rozprodal v dražbách. Pozemky vlastněné církví klesly z 10 % na 3 %. Ale to jsme odbočili a navíc nejsem expertem na restituce církevního majetku, protože celou konstrukci nechápu.
 
Za 14 dní po Tolerančním patentu Josef II. zrušil nevolnictví. A tři roky před smrtí (1787) stanovil letní prázdniny Rakouska-Uherska na červenec a srpen. Byl to osvícený panovník. Věnujte mu žáci i kantoři tichou vzpomínku!!
 
Mgr. Václav Klaus

Mgr. Václav Klaus
expert ODS pro oblast školství