27. června 2014

Události, komentáře

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jakou volbou je nominace Junckera na post šéfa Evropské komise? Je tenhle den špatným, nebo dobrým dnem pro Evropu? V debatě pokračujeme s europoslancem Janem Zahradilem, dobrý večer.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Také s Michaelou Šojdrovou, europoslankyní za KDU-ČSL. Ta otázka padla, když se zeptám, pane Zahradile, jako první vás, vy asi z té volby nejste příliš nadšený. Proč?

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Naše frakce evropských konzervativců, dnes třetí nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, pana Junckera nepodpoří při hlasování v Evropském parlamentu. My jsme to říkali už před volbami. Jednak nesouhlasíme s tím principem, aby v podstatě Evropský parlament a evropské politické strany vnutily Evropské radě, tedy šéfům vlád, svého kandidáta. To, že ho nakonec evropské vlády akceptovaly, to je buďto příznakem jejich slabosti nebo lenosti, ale dobře to není. Zadruhé nám vadí pan Juncker jako osoba. To je prostě starý evropský aparátčík a skutečně se od něj žádné reformy, žádné novoty, nějaký svěží přístup čekat nedají. No, a třetí věc je nabíledni. Je to ve skutečnosti jakýsi mocenský handl mezi evropskými lidovci a evropskými socialisty, tedy pan Juncker bude předsedou Evropské komise a německý socialista Schulz se stane předsedou Evropského parlamentu. Ani pro toho hlasovat nebudeme a na tomto mocenském handlu se samozřejmě podílet nehodláme. Naopak mu hodláme být důslednou opozicí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. Kdo by byl lepší, máte nějakou alternativu?

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Já si myslím, že by měl přijít někdo zvenku. Hovořilo se třeba o předsedkyni Mezinárodního měnového fondu paní Lagardeové z Francie. Já bych teď nerad říkal nějaké jméno, protože teď už to není aktuální...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A to jméno důležité, protože pakliže chceme ukázat, jakou alternativu nabízíte, tak možná ta jména jsou důležitá.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Nemůžeme tahat králíka z klobouku. A my jsme jako frakce nepostavili žádného vlastního kandidáta, protože jsme chtěli, aby si ho...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Mě zajímá, jestli jste o tom přemýšlel, a to jedno jméno jste řekl.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Aby si ho vybrali skutečně šéfové států a vlád a ne aby jim ho naordinoval Evropský parlament. Bohužel vlády členských států se nechaly tuto pravomoc vydrápnout Evropským parlamentem a už ji nikdy nedostanou zpátky. Tím jsem si jist.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Paní europoslankyně, řekněme nám, co podle vás může přinést nového Evropě muž, který skutečně bývá označován za symbol, který je srostlý s Bruselem příliš?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Tak především pěkný večer vám i divákům zde ze Zlína. Já bych se chtěla výrazně ohradit proti tomu, jak je Jean-Claude Juncker tady nazýván. Já ho natolik osobně neznám, abych mohla dát ruku do ohně za něj jako za člověka, tak jak se o něm tady hovoří. Ale rozhodně je to člověk, který prošel významnými politickými funkcemi a také funkcemi, které ho kvalifikují jako člověka, který rozumí evropské politice. Byl u toho, když se připravovala Maastrichtská smlouva v roce 91, byl premiérem, to už zde řečeno bylo, ale byl také ministrem financí. Jean-Claude Juncker rozhodně není nějaký aparátčík srostlý s Evropskou unií. Určitě je zkušený a rozumí mechanismům.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. A těch nových směrů, kdybyste měla pojmenovat to, co od něj čekáte pro budoucnost Evropské unie?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Já především ho respektuji jako navrženého kandidáta Evropskou lidovou stranou, tedy těmi, kteří ho znají dlouho. Moje předchůdkyně Zuzana Roithová pro něj hlasovala na summitu Evropské lidové strany a takto respektuji tuto kandidaturu. Lídrům evropských zemí nikdo nevnutil tuto kandidaturu. Je předložena. Oni o ní hlasovali svobodně. A my jsme také hlasovali pro Lisabonskou smlouvu, která právě zavádí tento způsob. Je to vlastně poprvé, kdy nemůže jedna země na Evropské radě vetovat tento návrh. Může se svobodně vyjádřit a kriticky vyjádřit, což David Cameron udělal. Ale nemůže zablokovat velkou většinovou vůli Evropské rady. A je to jejich vůle. Evropský parlament v tuto chvíli vůbec nevnucuje tento návrh Evropské radě. Mohli navrhnout někoho jiného. Mohl někdo jiný navrhnout někoho jiného. Čili je to svobodné rozhodnutí Evropské rady. A musí dojít to ano podle...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. Teď nám řekněte, promiňte, paní europoslankyně, to už jste nám vysvětlila.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
...podle Lisabonské smlouvy bude hlasovat Evropský parlament...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Co od něj čekáte do budoucna, když říkáte, že není srostlý s Bruselem a může přinést něco nového a může Evropu posunout.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Já očekávám, že bude vést Evropskou komisi směrem, který Evropská unie má vytyčený do roku 2020. Já myslím, že všichni známe i cíle evropské agendy, které se vztahují především ke snížení nezaměstnanosti, ke zlepšení životního prostředí, ke zlepšení vzdělanosti a výzkumu, podpoře výzkumu a ke snížení chudoby. Samozřejmě jsou nové výzvy, a to je především bezpečnost a energetická bezpečnost. Čili těch konkrétních úkolů má před sebou Evropská komise i Evropský parlament velké množství. Nemají to být znovu reformy institucí, ale mají to být, má to být skutečná práce, kterou má Evropská komise odvést společně s dalšími institucemi.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Podle vás asi není tedy zárukou, teď se obracím na pana europoslance, pan Juncker nějakého nového směru. Řekněte nám, jaký směr vy v tom novém období budete prosazovat, co se týče například nastolené integrace. Čekají na přístup do Evropské unie v podstatě balkánské země, tento přístup si myslíte, že bude s panem Junckerem pokračovat a jaký přístup k integraci budete prosazovat vy.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Tak pokud jde o budoucí rozšíření Evropské unie, máme tady čekatelské země, máme tady dokonce země, se kterými byla podepsána asociační dohoda. Takže tenhle proces určitě bude pokračovat. Al já ho nevidím jako rychlý ani snadný. Myslím si, že je to proces na léta. Takže tohle já nevidím jako něco akutního, co by se mělo vyřešit během jednoho nebo dvou let. Co vidím jako akutní, je třeba energetická bezpečnost Evropské unie. Tady Evropská unie zaspala posledních 10 let a ukazuje se to teď na našem vztahu k Rusku, protože najednou zjišťujeme, že jsme závislí na dodávkách fosilních paliv z Ruska a že to Rusko politicky využívá. No, a další věc, která se musí udělat, je prosekání té houštiny unijní legislativy, která opravdu začíná dusit evropskou ekonomiku, a také...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jak byste ji prosekával, pane europoslanče.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Je zapotřebí, aby pan Juncker, pokud toho vůbec bude schopen, ale já si myslím, že on toho schopen právě nebude, aby přišel jako předseda komise s nějakým radikálním plánem, že se prostě podívá na celý ten balík evropské legislativy a že ho nějakým způsobem omezí, že ho zredukuje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, a má skutečně šéf Evropské komise takovýto vliv, nebude přeci jen hrát větší roli, význam a postoj těch národních států, pakliže to budeme chtít po Jeana-Claudu Junckerovi, když říkáte, že ten vliv v podstatě takový nemá.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Pokud bude, pokud bude pan Juncker, pokud bude pan Juncker schválen, což se ještě uvidí, tak by mohl navázat na práci svého předchůdce pana Barrosa, který tu revizi toho komunitárního práva slíbil, ale nikdy ji neudělal. Já se obávám, že pan Juncker ji bohužel ani neslíbí, pokud se budu mýlit, tak se budu mýlit rád.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A z čeho vycházíte?

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Právě z toho, co jsme tady řekli. Pan Juncker je, a já na tom termínu trvám, to je dlouholetý bruselský aparátčík, který tento systém vymýšlel. To je člověk, který vždycky postupoval v tom federalistickém duchu, vždycky byl příznivcem přenášení dalších a dalších pravomocí na evropské instituce. Já si nedovedu představit, že teď na pětníku otočí a že bude prosazovat nějakou jinou agendu. Pro mě jeho nominace je zklamáním.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Pojďme se podívat na to, co musí Česko nabídnout Evropě. Řekněte nám, paní europoslankyně, vy víte, proč se koalice není stále schopna domluvit na jménu českého eurokomisaře?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Tak já myslím, že tam zaznívají tři jasné nominace. A myslím si, že se do...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, já vám do toho jenom vstoupím. Nominace Zuzany Roithové z vaší strany je tedy jasná.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Ano. Tato nominace tady zazněla a zazněly taky...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ona s tím souhlasila.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Ano, souhlasila s tím, že bude uvedena jako ten, kdo může být navržen.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. A proč to tedy nejde?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Já předpokládám, že i premiér a koaliční předsedové čekali, jak dopadne summit, vlastně kdo bude tím předsedou komise, který nakonec předkládá návrhy, vybírá komisaře a stanovuje jim portfolio, to je jeho veliká zodpovědnost. Čili myslím, že k takovému intenzivnějšímu vyjednávání dojde právě ve chvíli, kdy byl Jean-Claude Juncker navržen.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jaké jsou šance podle vás Zuzany Roithové v těchto chvílích?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Já myslím, že šance Zuzany Roithové jsou velké, protože je zkušená evropská politička a má prestiž.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Víte o tom například, že by v koalici byly rozpory mezi sociální demokracií a hnutím ANO tak zásadní, že by skutečně Zuzana Roithová mohla být tou favoritkou?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Já si myslím, že to je velká zodpovědnost vlády. Já bych si moc přála, aby se tři předsedové koaličních stran, kteří tuto odpovědnost mají, prostě sešli a rozhodli se, že se dohodnou na jménu, které bude pro předsedu komise přijatelné, který pro ni bude mít, pro toho navrženého komisaře bude mít dobrou agendu, která bude významná.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. Ještě se zeptám pana europoslance. Andrej Babiš přišel možná v nadsázce s návrhem, že by si českého eurokomisaře mohl dokonce vybrat sám šéf Evropské komise. Je vůbec možné brát tento nápad vážně a je podle vás ještě dost času na to, aby se koalice na jednom jménu prostě shodla?

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Tak pan Babiš zjevně evropské politice nerozumí, protože takhle se to nikdy nedělalo a tím bychom se opravdu před ostatními evropskými státy úplně zesměšnili. Koalici si bude muset poradit sama. Bude se muset dohodnout. Ne přehazovat tu odpovědnost někam do Bruselu. A já jsem nespokojen s tím a je mi líto, že z toho dělají politické závody. Že pan Babiš chce dokázat, že tedy on je v té vládě nejsilnější, pan Sobotka chce zase dokázat, že on je tím premiérem a že tedy musí protlačit svého kandidáta.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Řekněte nám, z těch tří jmen je pro vás některé to jméno schůdné?

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Já se k těm jménům vyjadřovat nebudu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Proč ne?

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Ani jeden z nich není mým kandidátem. My jsme...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. Ale bude kandidátem České republiky.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
My jsme opoziční strana a nebudeme do toho procesu výběru zasahovat. Ale pokud mám mluvit za sebe.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ale předpokládám, že vám na tom záleží.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Pokud mám mluvit za sebe, tak já si klidně dovedu představit ještě nějaké jiné jméno mimo těchto třech jmen. Někoho, kdo přijde třeba z kariérní diplomacie, někoho, kdo přijde z ekonomické sféry. Toto všechno tato tři jména. To jsou politici. A já nevidím rád, když se z toho dělají politické závody, protože ten člověk tam bude muset prokázat také nějakou odbornost, bude muset řídit nějakou agendu. Mně se ten přístup vládní koalice nelíbí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Říká europoslanec Jan Zahradil. Já děkuji také za rozhovor europoslankyni Michaele Šojdrové. Díky a na shledanou.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Děkuji také a na shledanou.

Jan ZAHRADIL, europoslanec; 1 místopředseda strany /ODS/:
Na shledanou.

Ing. Jan Zahradil

1. místopředseda strany
poslanec Evropského parlamentu