24. června 2014

Nesmí nás řídit klany

Straně nepomůže, když se budeme v médiích navzájem vylučovat a říkat ten ano, ten ne, míní šéf ODS Petr Fiala v rozhovoru pro Lidové noviny

- LN Členům včerejšího republikového sněmu jste oznámil, že nastává restart ODS číslo dvě. Co si pod tím má volič představit?

Byl to vzkaz dovnitř ODS. Nechci to podrobně představovat veřejnosti, protože špinavé prádlo se má prát doma. Ale přednesl jsem velmi kritický projev, kde jsem poukázal na nedostatky, které v ODS vidím. Snažil jsem se motivovat delegáty kongresu, abychom je co nejrychleji odstranili.

- LN Které to jsou?

Mluvil jsem jak o vyrovnání se s minulostí, o angažovanosti členů ODS, o problémech, které v ODS máme, tak i o tom, že je potřeba postupovat ještě rychleji a důrazněji ve změnách, které v ODS dělat chceme a musíme. A protože jsou před námi komunální volby, tak většinu těch radikálnějších změn, které ODS významným způsobem promění, můžeme dělat až po volbách, abychom zbytečně neohrozili výsledek.

- LN Do voleb to tedy bude nadále vypadat, že je ODS spící stranou?

Dnes jsem oznámil, že na pátého září svolávám mimořádný kongres ODS, který má ukázat naše priority a připravenost na komunální volby, kde se máme bavit o budoucnosti ODS. S tím, že po tomto kongresu bude v lednu příštího roku následovat řádný kongres, kde bychom provedli a zafixovali určité reformy, na kterých se v příštích měsících domluvíme.

- LN Jak vám má veřejnost uvěřit, že se chcete změnit, když ve výkonné radě sedí Martin Kuba, v republikovém sněmu bývalí pražští radní Milan Richter a Rudolf Blažek? Tedy lidé, již reprezentují politiku, od které se chcete tak vehementně odstřihnout?

Veřejnost může vidět, že celé vedení je nové a proti žádnému členu grémia nelze vznést nějaké pochybnosti z minulosti. To je důležitý signál. Stavíme se taky otevřeně ke všem věcem z minulosti, které nejsou dobré. Podívejte se, jak jsme se postavili k finančním darům, vrátili jsme, co bylo problematické. Zavádíme takový model financování, jaký nemá žádná politická strana, pokud jde o otevřenost a kontrolu. Chceme v těch krocích pokračovat, ale nechtěl bych dělat chybu, že oznámím do médií něco, o čem teprve budu mluvit se svými kolegy ve straně. Věřte mi nicméně, že další změny považujeme za nutné.

- LN Jak se tedy od těchto lidí chcete odstřihnout?

Především se to musí dít v procesech a systému. Uvnitř ODS musíme vytvořit takové volební mechanismy a pravidla hry, aby nevznikaly pochybnosti o tom, kdo se dostává do jednotlivých orgánů. Aby nám lidé nemohli vyčítat, že to v některých oblastech ovládají rodinné klany podporované několika podnikateli, kteří realizují své ekonomické zájmy. Opravdu nejsme hluší a slepí. Já vím, že nám lidé nevyčítají jen Janu Nagyovou s Petrem Nečasem, ale i to, jak se ODS chovala i v tom daném místě. Ty kroky děláme s logikou a rozvahou. Můj projekt vrácení ODS na výsluní opravdu není na týdny nebo měsíce, to bych nikdy nepřijal.

- LN Jedna věc je programová změna a druhá to, jací lidé je představují...

Jsme demokratická strana, nebudeme teď vylučovat někoho, kdo má důvěru lidí. Musíme vytvořit takový systém, kde ti, kteří nemají důvěru voličů, širší členské základny, nebudou mít šanci. Až tento systém postupně vytvoříme, tak tito lidé budou pryč. Nechci ale říkat konkrétní jména, nesdílím výhrady k některým konkrétním lidem, kteří nic neprovedli.

- LN Třeba Pavel Blažek, o kterém se říká, že vás v podstatě řídí?

No kdyby mě řídil, měl bych to mnohem jednodušší. Ale mě nikdo neřídí. Nad tím se jenom usmívám.

- LN Ani vy sám ale nemůžete být spokojen s tím, kdo všechno zasedá v nejvyšších orgánech strany.

Jsem poslední, kdo si myslí, že straně pomůže, když se budeme v médiích navzájem vylučovat a říkat ten ano, ten ne. Já nejsem spokojen s řadou věcí v ODS, říkám to svým spolustraníkům. Snažím se největší problémy odstraňovat a stranu dostat do kondice. Důvěra voličů je tak otřesena, že nestačí obměna vedení, slušný předseda, nestačí nové programové teze a pár kosmetických úprav. My musíme de facto přebudovat ODS. Aby byla důvěryhodnější a akceschopnější. Může se stát, že to bude znamenat větší odliv členů.

- LN Děláte kongres měsíc před volbami, vypadá to jako pragmatický krok, aby voliči nezapomněli, že vůbec existujete.

Ano, i tak se to dá říct. Chceme dát najevo, že tu jsme, jsme v dobré kondici a máme co nabídnout. A taky se chceme sejít, poslední kongres byl ve chvíli, kdy ODS ležela na zádech.

- LN Co bude pro vás testem, že se restart povedl?

Příští volby. Sněmovní i krajské.

- LN A co když se to nepovede? Skončí ODS?

Není žádná třetí cesta. Buď je to cesta změny, nebo padání do bezvýznamnosti. ODS se musí obnovit. A to neznamená jen kosmetickou úpravu vedení a stanov. Ale hluboké vnitřní změny, které nás oživí a budou srozumitelné pro veřejnost. To musíme udělat, jinak je cesta do bezvýznamnosti neodvratná. Že neuděláme nic a budeme spoléhat, že se voliči vrátí, až někdo jiný začne dělat chyby, není cesta kupředu.