19. června 2014

ODS chce napravit nešťastné opatření Nečasovy vlády

Občanská demokratická strana předložila novelu zákona, která umožní pracujícím důchodcům znovu využívat slevu na dani za poplatníka.

Někdo se tomu diví s poukazem na skutečnost, že to byla právě vláda premiéra Nečase, která tuto slevu důchodcům odebrala. Minulá rozhodnutí, na nichž jsme se podíleli, pro nás nejsou důvod, proč bychom neměli prosazovat věci, které považujeme za správné.

Náš návrh zákona o dani z příjmu by lidem, kteří jsou zaměstnaní a současně pobírají starobní důchod, přinesl možnost uplatnit slevu na poplatníka, jako je tomu u ostatních pracujících. Není žádný důvod, proč by právě aktivní senioři měli být znevýhodněni.

Naopak. Společnost, která čelí problémům se zajištěním důstojného života seniorů, by měla tyto lidi podporovat, a ne jim komplikovat život.

Opatření, s nímž přicházíme, je velmi konkrétní a mělo by rychlý dopad: zaměstnaní důchodci by zlepšení o asi dva tisíce Kč měsíčně poznali už na výplatě za leden 2015. Týkalo by se to přibližně 140 tisíc lidí, kteří by mohli získat až 2,5 miliardy Kč ročně.

Samozřejmě, že takové rozhodnutí bude něco stát. Ale není to nic, s čím bychom si neporadili a co by se státu dlouhodobě nevyplatilo. Tento výpadek příjmů veřejných rozpočtů by byl snadno vyrovnán jednak očekávaným vyšším růstem HDP, ale také mnohem vyšším ziskem z daně z přidané hodnoty, než se původně předpokládalo (za rok 2013 je výběr DPH vyšší o 30 miliard Kč).

Možná někoho překvapí, že s touto novelou přichází právě ODS. Neměli bychom ale přemýšlet nad tím, kdo co navrhuje, ale zda je to návrh správný. Navíc není nijak v rozporu s tím, co dlouhodobě prosazujeme.

Připomeňme si, že slevu ve výši 24 840 Kč ročně mohli pracující důchodci využívat od roku 2008. V rámci přechodných opatření v souvislosti s ekonomickou krizí vláda Petra Nečase tuto možnost aktivním seniorům na tři roky odebrala. Nebylo to šťastné rozhodnutí, byť bylo v kontextu hospodářského vývoje a ekonomických obtíží pochopitelné.

Sleva měla být podle plánu tehdejší vlády obnovena od ledna 2016. Ekonomika ale roste, prognózy jsou příznivé, není žádný důvod tuto nespravedlnost vůči pracujícím důchodcům prodlužovat.
Stát má vytvářet občanům podmínky pro jejich činnost a aktivitu. Musíme podporovat všechny, kteří se nechtějí ani ve vyšším věku spoléhat jen na stát.

Svou prací, svými zkušenostmi, svou aktivitou pomáhají nejen sobě, ale i společnosti. A také proto mají mít pracující senioři stejné podmínky jako ostatní. Stát nemá nikoho zvýhodňovat ani znevýhodňovat. Důstojný život seniorů považujeme za důležité společenské téma a jeho zajištění za jeden z klíčových úkolů politiky.

Proto podporujeme i zvýšení důchodů. Navrhujeme ale jiný způsob mimořádné kompenzace než levicová vláda. Místo plošného procentuálního zvyšování chceme zvýšit důchody zhruba o 250 Kč měsíčně všem seniorům stejně.

Je to podle nás za dané situace spravedlivější a více to pomůže těm, kteří si sami pomoci nemohou. Naše návrhy ve prospěch seniorů podporují jejich aktivitu, vytvářejí jim spravedlivé podmínky a nabízejí jim důstojnější život, který si zaslouží.