16. června 2014

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo - Radiožurnál byl ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

 


Pavel POLÁK, moderátor:

Schodek státního rozpočtu na příští rok bude 100 miliard korun. Na svém dnešním zasedání se na tom dohodla vláda. Přidáno mají dostat hasiči, učitelé, policisté. A počítá se i s růstem důchodů. Kabinet zároveň schválil předběžné návrhy výdajů a příjmů jednotlivých ministerstev. Podle ministra financí Andreje Babiše teď bude vláda mluvit o rozpočtu prakticky až do září, kdy ho musí schválit a předložit sněmovně. Já už po telefonu vítám místopředsedu rozpočtového výboru sněmovny Jana Volného z hnutí ANO. A taky ekonomického experta ODS Jana Skopečka. Dobrý večer, pánové. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Dobrý podvečer. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert ODS:

Dobrý podvečer. Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

Dobrý podvečer vám i posluchačům. 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Děkuji. Pane Volný, schodek ve výši 100 miliard korun je tedy konečný, nebude se měnit. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Předpokládám, že ano, je to o 20 miliard méně, než byl střednědobý výhled. Myslím si, že těch 100 miliard je dobrý kompromis, a je to dobrý start do roku 2015. 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Ani o miliardu více nebude ten schodek vypadat? 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Budeme dělat všechno pro to, a pan ministr financí jistě bude dělat všechno pro to, aby to tak zůstalo. 

 


Pavel POLÁK, moderátor:


Já se ptám hlavně z toho důvodu, že sociální demokracie měla s tou přesnou hranicí 100 miliard trochu problém, že by ten schodek mohl podle nich být třeba o 1, 2 nebo i 3 miliardy vyšší. I premiér Sobotka mluví o tom, že podstatnější je pro něj fakt, aby se celkový deficit udržel pod těmi 3 procenty HDP. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Jistě, ta 3 procenta jsou pro nás dogma. Víte co, ono nejde až úplně o ten schodek, jde o ty příjmy a výdaje, pokud se předpokládá, že ty příjmy státního rozpočtu budou vyšší, lepší vybírání stávajících daní a stoupajícím ekonomickým trendem, proto se může případně uvažovat o malinkým zvýšení výdajové stránky ve věci a přesto těch 100 miliard by mělo být reálný. 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Pane Skopečku, jak se vám líbí ty parametry státního rozpočtu, jak je představený? 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert ODS:

 

Já si nemyslím, na rozdíl od kolegy, že tleskat nad částkou 100 miliard si současná fiskální situace a ekonomická situace v České republice zaslouží. Pro mě 100 miliard schodek rozpočtu v době, kdy čekáme ekonomický růst kolem 2 procent, je prostě strašlivě velká částka a uvědomíme-li si, že podobné schodky rozpočtu byly generovány v období ekonomické recese, tak tato vláda ukazuje, že konsolidací veřejných financí to vůbec nemyslí vážně a že se chystá pouze rozhazovat. Připomeňme si, že za rok 2013, kdy byl ještě ekonomický růst negativní, tak schodek rozpočtu byl 80 miliard. Na rok 2015, kdy čekáme 2procentní ekonomický růst, který přinese dodatečné daňové příjmy do rozpočtu, tak čekáme schodek 100 miliard. To si myslím, že lze nazvat /nesrozumitelné/ jiným, než dobrým rozpočtem a odpovědným hospodařením. 

 


Pavel POLÁK, moderátor:


Pane Volný, vy souhlasíte s tím, že je to trochu rozhazovačný rozpočet, já to tedy asi nepředpokládám. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Určitě to není rozhodující rozpočet. Pan kolega dobře ví a zapomněl říci, že tato ekonomika je dlouhá léta minulými vládami totálně podhodnocena, poddimenzována, ví, že výsledek roku 2013 nebylo úspěšným hospodařením minulých vlád, ale prostě se neprofinancovaly, neschopností se neprofinancovaly prostředky, které byly připraveny na infrastrukturu, my jsme zdědili naprosto zanedbanou infrastrukturu, v troskách sociální hodnoty. To znamená, důchody zmražené, jsou to další a další věci, které my musíme nějak sanovat a musíme je postavit do evropské úrovně. To znamená, my ty peníze budeme investovat především do sociální sféry a do infrastruktury, která je neskutečně zanedbatelná a vidí to každý občan kolem sebe dnes a denně. 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Nicméně je to zatím předběžný návrh rozpočtu. Kde čekáte podle vás ty největší třecí plochy při vyjednávání s koaličními partnery nebo jsou někde jinde? 

 


Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Já si myslím, že to jednání s koaličními partnery bude nějakým způsobem se vyvíjet, nemyslím si, že to bude nějaký fatální, opozice bude rétorikou říkat, co říká pan kolega. Já si myslím, že pokud se ty prostředky, které se za to vynakládají, budou nakládat účelně, nebudou se rozkrádat a bude se opravdu budovat infrastruktura a bude se tady budovat prosperující stát, tak to jsou dobře vynaložené prostředky. 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Pane Skopečku, podle Andreje Babiše je ministerstvo financí i přes plánované schodky schopné zajistit, aby se ten státní dluh nezvyšoval, věříte tomu. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert ODS:


Já bych chtěl především reagovat na předchozí slova. My jsme určitě nepředávali tuto zemi v tak dramatickém... 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Pane Skopečku, ale já jsem se vás ptal na něco jiného, jestli vám mohu položit tu otázku ještě jednou, jestli věříte tomu, že ten státní dluh se nebude zvyšovat. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert ODS:


Bude záležet na tom tempu ekonomického růstu, pokud bereme dluh jako poměr dluhu vůči HDP, tak se může stát, že ten hospodářský růst bude generovat to, že ten podíl zůstane stejný, možná dojde i k tomu, že ve struktuře dluhopisů některé budou splaceny, čili nominálně se ten dluh nezmění. Nicméně je to dalších 100 miliard korun, nejenom v roce 2015, ale uvědomme si, že vláda schválila rozpočtové výdaje nebo rozpočtové rámce i na roky následující a i v roce 2016 čekáme 100miliardový růst, v miliardový schodek, v roce 2017 čekáme schodek 95 miliard. To všechno při období zhruba 2procentního ekonomického růstu. A musím se ohradit proti slovům svého kolegy, protože kdybychom předávali zemi v tak špatném stavu, v jakém pan kolega popisuje, pak by asi česká ekonomika v následujících letech, tak takovýto růst nevykazovala, je to samozřejmě pouze rétorika. 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Mám na vás ještě jednu otázku, pane Skopečku, vy jste přišel překvapivě s jinou věcí, v případě zrušení druhého pilíře navrhujete snížení DPH, přitom to byla právě ODS, která spolu s TOP 09 prosadila zvýšení DPH z 15 na 21 procent. Co vás k tomu vede? 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert ODS:


Vede mě k tomu ten důvod, kvůli kterému vlastně Nečasova vláda k růstu DPH přistoupila. My jsme na ten růst DPH přistoupili pouze z toho důvodu, že měl vykrývat výpadek v průběžném systému při vzniku takzvaného druhého pilíře v rámci důchodové reformy. Jestliže je současnou vládou deklarováno, že zrušení či zakonzervování druhého pilíře je pro ni jednou z hlavních vládních priorit, potom není důvod, aby zůstaly ty sazby DPH na tak vysoké úrovni, protože zkrátka ztrácí se ten důvod sanace výpadku v průběžném systému. Myslím si, že vláda, pokud je odpovědná, by současně spolu s tím, jak přijde se zrušením druhého pilíře, měla přijít i s poklesem daně z přidané hodnoty... 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Rozumím, rozumím tomu... 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert ODS:


...na tu ucházející úroveň. 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Pane Volný, pro vás je návrh ODS přijatelný? 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Pro mě bylo především zarážející, že v době krize se zvyšovalo DPH, tím se vlastně zabrzdila, zabrzdila spotřeba domácností a tím se tato země dostala ještě do větší krize. Já chci jenom podotknout, že jsme poslední stát v Evropě, který se dostává ze záporné ekonomiky, kde Polsko, Maďarsko, Německo... 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Pane Volný, já bych se vás jenom zeptal, jestli návrh ODS, jak byl teďka představen, je pro vás přijatelný. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Co se týče spojování DPH s druhým pilířem, tomu nerozumím, nicméně ano, DPH, snížit a zvýšit spotřebu obyvatel /nesrozumitelné/ do budoucna. 

 Pavel POLÁK, moderátor:


Tolik místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Jan Volný z hnutí ANO. Tak ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Díky vám, pánové, na slyšenou. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert ODS:


Krásný den. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Já děkuji a hezký večer. Na shledanou. 

Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady