16. června 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl ekonomický expert ODS Jan Skopeček.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ministr financí Andrej Babiš jednal večer s odboráři o tom, proč mají mít do budoucna daňovou úlevu, tedy že si mohou za peníze zaplacené za příspěvky odečíst z daní. Nakonec ustoupil. 

 


Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/ /Události, 16. 6. 2014/: 


Samozřejmě ta opatření z hlediska příjmů rozpočtu byly tak minimální, že jsme určitě, nebudeme chtít jako otravovat občany a zatěžovat nejenom administrativu občanů, firem a taky našich úřadů. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A to je téma pro mé další hosty, tím první je Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, dobrý večer. 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Dobrý večer vám i divákům. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A na straně druhé je Jan Skopeček, ekonomický expert ODS. Dobrý večer i vám. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Hezký dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Středulo, vy jste jednal s ministrem financí, čím jste ho přesvědčil? 

 


Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Ta první věc, která je nutná říct, je, že my jsme přivítali tu novelu zákona o dani z příjmu, protože ona je velmi zásadní, a to i z ohledu takového hezkého výročí, které máme dneska, první rok od pádu vlády Petra Nečase, a to byl velmi nepříjemný dar, který ta předminulá vláda způsobila, protože to by mohlo způsobit veřejným financím ztrátu více než 20 miliard korun. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Tak, teď vám skočím do řeči, pardon, přivítali jsme tu novelu, ale mě by zajímalo, čím jste přesvědčil pana ministra, že vám nakonec ustoupil? 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Já vám věřím, pane redaktore, že byste rád hned získal odpověď na tuto otázku. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Přesně to bych rád. 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Ale ta situace je taková, že to v žádném případě ta novela zákona není jen o odborových příspěvcích a my jsme nepožadovali jen odborové příspěvky, tam byla celá řada dalších věcí, které jsou velmi důležité. A to je ... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já vím, já jsem jí četl, takže... 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Ale to je minoritní, ale to je relativně minoritní záležitost. Ale když už se teda ptáte na to, čím to bylo... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, ptám na to. 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Je to tím, že zaměstnavatelé mají své příspěvky, které dávají do zaměstnavatelských subjektů, dány na stranu nákladů. To znamená, oni to neplatí ze zisku po zdanění. Zaměstnanec, to je nezaměstnavatelský subjekt, zaměstnanec do své organizace, která je tou protistranou té zaměstnavatelské, tak tento dávno tomu platil ze svého příjmu, který už je zdaněn, tudíž vlastně jako ze zisku po zdanění. A byla tam nerovnost a ta nerovnost se napravila i vlivem toho, že mezinárodní organizace práce doporučila, aby vlády vytvořily dostatečný prostor pro práci obou sociálních partnerů ve stejné podobě, to znamená i ve vztahu k těm daňovým předpisům, a ty daňové předpisy podle toho upravily. A tak se to také stalo a v České republice došlo k této úpravě. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím vašim argumentům. Zeptáme se pana Skopečka, vám to přijde jako logický argument, jako správná věc, že to tak zůstalo?

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Já si to nemyslím. Já považuji odbory za legitimní zájmovou parciální skupinu hájící zájmy určité skupiny, ale pouze jenom určité skupiny zaměstnanců. A nevidím důvod, aby tato parciální skupina měla nějaké výhody oproti jiným zájmovým skupinám, oproti jiným subjektům, oproti jiným zájmovým skupinám, které například mají také legitimní zájmy a vyjednávají s vládou stejně tak jako odbory. Tudíž máme tady rovnější mezi rovnými, máme tady 15 % zaměstnanců, kteří jsou dneska organizováni v odborech, ti si mohou od základu daně odečíst příspěvek, členský příspěvek odborů, nicméně máme tady další zaměstnavatele, zaměstnance, kteří takovou výhodu nemají, a to jsou často v jiných spolcích a v jiných zájmových skupinách, ale bohužel nejsou v odborech. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Středulo, proč zrovna odbory by měly mít tu výsadu? Lékařská komora nemá tu výsadu, Advokátní komora nemá tu výsadu. 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Víte co, zaprvé pan Skopeček by měl znát zákon v tomto případě, o němž mluvíme, protože odbory nezastupují jenom samy sebe a jenom členy odborů, zastupují všechny zaměstnance. Vidíte, vy neznáte ten zákon, a to je docela dobré ho znát, protože to je tak stejně jako zaměstnavatel. Zaměstnavatel také zastupuje celý ten subjekt a tam byla nevyrovnanost před rokem 1995, kdy jedni to měli, druzí to nemají. A teď dochází k tomu, že se má zrušit to, a to je, víte, kolik je to peněz? Je to 450 korun ročně přibližně. Je to otázka symboliky, ale protože odbory tím, že vyjednávají kolektivní smlouvu spolu se zaměstnavateli, tak mají velký národohospodářský přínos, protože když sjednáváte kolektivní smlouvu, dohadujete vyšší mzdy, když dohodnete vyšší mzdy, dohadujete vyšší zdravotní a sociální pojištění, platíte vyšší daně v nominální hodnotě, takže máte poměrně vysoký prospěch. A navíc když chcete se podívat na tvorbu hrubého domácího produktu, tak ze dvou třetin je tvořen spotřebou obyvatel, což v tomto případě znamená, a spotřebou vlády, což znamená, že to má obrovský národohospodářský význam, práce odborů, dohadování kolektivních smluv, navyšování mezd. A nevyjednávají jenom za všechny. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Skopečku, to je spoustu argumentů pro to, proč odbory jsou nejlepší na světě. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Já bych měl rovněž argumenty. Musíme si uvědomit, že skutečně jenom 15 % zaměstnanců je organizováno v odborech. Navíc za poslední 3 roky ten počet odborářů klesl o 100 tisíc, tudíž nemám pocit, že by zaměstnanci se cítili být tak dobře zastupováni... 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Je to několikanásobek počtu politických stran, jenom abyste to věděl. 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Ale politické strany a odbory nemají spolu vůbec nic společného a navíc ty členové politických stran rovněž nemohou své příspěvky členské, stranické si z daní odečíst, takže tady srovnání vůbec nepřipadá v úvahu. Ale já myslím, že to je trošičku nadnesená argumentace. Pan předseda tady argumentuje, že snad tlak odborů na zvýšení mezd má nějaký národohospodářský efekt, stejně opačnou demagogickou argumentací bych mohl říkat to, že pokud... 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Počkejte, v čem je to demagogie? Já tomu vůbec nerozumím. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Necháme pana Skopečka domluvit, ano, prosím. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Nechte mě domluvit. Pokud by zaměstnavatelé uchránili se od zvýšení mezd, tak takový zisk, takové prostředky navíc by mohly například investovat do strojů, do kapitálu, což by samozřejmě v následujících letech rovněž mohlo přinést vyšší hospodářský růst. Čili to je úplně stejná argumentace otočená na druhou stranu. To si myslím, že takto argumentovat skutečně nemůžeme. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Předpokládám, že na to asi budete chtít reagovat. 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Určitě. Pane Skopečku, to opravdu je úplně někde mimo. Jestliže v současných firmách je to zpravidla tak ten zisk, který se vytvoří, tak jde do rukou zpravidla jednoho či několika málo majitelů a zpravidla to nebývá dáno tak, že to je na rozvoj té firmy, ale skončí to, bavíme se o tom, co je ze zisku po zdanění, tak to zpravidla už neskončí ve firmě zpátky. Jsou výjimečné případy, které to udělají. Jiná věc je investice, které pořizuje firma z klasického hospodaření, to je jiná záležitost. Ale v tomto případě já vůbec nechápu, kde jste přišel na to, že otázka zvyšování mezd a toho přínosu pro národní hospodářství je demagogie. To je, zkuste to odideologizovat, možná že by to bylo dobré docela. 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Já neříkám, že to je demagogie. Já bych stejným způsobem, samozřejmě mzdové prostředky, mzdové náklady jsou součástí nákladů firmy, v okamžiku, kdy by ta firma měla menší mzdové náklady, má samozřejmě více prostředků na svůj rozvoj, například na investice, například třeba i na vyplacení dividend, ze kterých následně rovněž můžou být utraceny peníze v české ekonomice. Tudíž argumentovat tím způsobem, že zvyšování mezd a tlak odborů na zaměstnavatele přináší jakýsi hospodářský efekt, to si myslím, že stejnou argumentaci lze použít i na opačné straně. A jak  říkám, skutečně v rámci veřejných financí ten příspěvek členů odborů a odpočet je opravdu z hlediska veřejných financí zanedbatelný. Bavíme se o úspoře maximálně kolem 60 milionů korun. Mně jde o princip, mně jde o to, že tu jsou zájmové skupiny, jejíž členové nemají tu šanci si odečíst... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím, ano, to jste říkal, ano. 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


A jsou tu členové, kteří mohou. Jsou rovnější mezi rovnými, nic jiného. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Zajímá mě jedna věc, já se omlouvám. Já vám položím otázku, zaznělo to tady, neděláte to náhodou, tento lobbing za tu svojí daňovou výhodu mimo jiné i proto, protože vám prostě klesají členové? Ještě v roce 2007 vaše konfederace měla asi 600 tisíc členů, teď jich má přibližně 370 tisíc. 

 


Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Ne, opravdu ne, toto nemá ten charakter, že by díky této daňové výhodě jste získali větší množství členů. To je opravdu otázka postavení rovnosti mezi zaměstnavatelskými a zaměstnaneckými... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


No, ale nemůže to být tak, že ve chvíli, kdy o tu výhodu přijdete, tak přijdete o další členy? 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:
Ne, já si nemyslím, protože my jsme byli bez té výhody dlouhá léta, my jsme nic takového neměli a členové si to nemohli odepisovat. Ale většina členů vlastně nevyužije tu výhodu stejně až úplně do konce, ani těch 450 korun, protože takové příjmy nemají a ty členské příspěvky by v žádném případě těch 3 tisíce korun ani nepřekročí. Takže z tohoto pohledu to ani nebylo naplňováno bezezbytku a pro státní rozpočet to žádný velký efekt nemělo. Tady jde opravdu o ten celospolečenský význam, a to tady je naprosto jednoznačné. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím, to už opakujeme to, co jsme říkali. Mě by zajímala ještě jedna věc a koneckonců vy jste na úvodu nebo v úvodu té naší debaty zmínil, že se to netýká pouze odborů. Já když jsem ten zákon četl, tak jsem tam našel mimo jiné například snahu o zrušení režijních jízdenek. Je tohle to podle vás věc, kdy jde ministr financí správným směrem? 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Je to snaha očistit ten složitý daňový systém o bezpočet výjimek, tudíž já si myslím, že to je správná cesta je, protože jednoduchý daňový systém má zpětně i pro ty daňové poplatníky efekt v tom, že ty náklady na jeho čtení, na zpracování daňového přiznání jsou menší a často tak ušetří daleko více nákladů a prostředků, než když si uplatní nějakou slevu. Ale já ještě připomenu, že tou odečitatelnou položkou jsou v České republice a v českém daňovém systému takové věci, jako náklady na hypotéku, penzijní připojištění, životní pojištění, a v tomto smyslu u těchto položek skutečně vidím nějaký veřejný zájem. Asi je veřejným zájmem, aby mladí lidé si pořizovali bydlení, asi je veřejným zájmem, aby si lidé platili penzijní připojištění, ale skutečně nevidím žádný veřejný zájem v tom, že si platí určitý segment v zájmové skupině, odečítá členské příspěvky. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Skopečku, já vám rozumím, koneckonců to už jste tady řekl, rozumím, to už jste tady řekl a to jenom opakujete své argumenty. Já bych ještě zůstal u těch režijek. Předpokládám, že i o tom jste dnes s panem ministrem financí mluvili a proč podle vás je to věc, která by měla zůstat? 

 


Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Co se týká režijních jízdenek, ty se týkají zpravidla Českých drah a týkají se dopravců ty, kteří provozují městskou hromadnou dopravu. U těchto zaměstnanců je velmi nízká mzda. Ta mzda je hluboko pod průměrem České republiky a tento relativně neznatelný, co se týká fiskálních dopadů, tento neznatelný bonus velmi přispívá k určité stabilizaci zaměstnanců a ti zaměstnavatelé v tomto sektoru to rádi zaměstnancům dávají, protože si nemohou dovolit vyšší mzdy, nějaké enormní vyšší mzdy, a toto je symbol, určitý symbol toho stavovské, té stavovské cti zaměstnanců k tomu oboru, ve kterém pracují, takže oni tam mají nižší mzdu, ale ty režijní jízdenky, které tam jsou, tak pomáhají k určité stabilizaci a dobrému klimatu mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím, rozumím. Pánové, díky za váš čas, za vaši návštěvu. Na shledanou. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Děkujeme za pozvání, hezký večer, na shledanou. 

 Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS:


Na shledanou. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Díky. 

Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady