22. října 2011

Pozdrav předsedy strany Věci veřejné Radka Johna 22. kongresu ODS

Vážené delegátky a delegáti, vážení hosté, vážené dámy a pánové,

děkuji vám za pozvání na váš kongres. Protože však má jednodenní pracovní charakter a jistě jste si vytyčili řadu důležitých bodů programu a otázek k řešení, které bezesporu chcete během dne podrobit intenzivní vnitrostranické debatě, nechci zbytečně svým vystoupením ubírat prostor vaší diskusi a pracovnímu programu.

Vašemu dnešnímu jednání chci popřát zejména úspěch a nám všem přeji více dělného přístupu, chladné rozvahy a věcného tónu v koaliční spolupráci a plnění programového prohlášení vlády.

Ještě jednou vám děkuji za pozvání a přeji úspěšný den,

Radek John, předseda strany Věci veřejné