22. října 2011

Pozdrav prezidenta republiky Václava Klause 22. kongresu ODS

Vážení delegáti kongresu,

dovolte mi, abych prostřednictvím Vašeho předsedy Petra Nečase pozdravil 22. kongres Občanské demokratické strany a jeho jednání popřál úspěch.

Scházíte se v situaci, kterou ODS za dvacet let své existence dobře zná: V obtížné době nesete rozhodující vládní odpovědnost ve složité koalici. Na něco takového si sám dobře vzpomínám z dob, kdy jsem byl Vaším předsedou a kdy jsme společně prosazovali radikální společenskou a ekonomickou transformaci naší země. Je mezi Vámi stále ještě řada těch, jako Váš současný předseda Petr Nečas, kteří na tyto doby s oprávněnou hrdostí jistě mohou vzpomínat se mnou.

Je ale také mnoho těch, kteří přišli do ODS později, a pro které je tato situace možná v něčem nová. Těm bych chtěl říci: ODS vždycky zvládla složité společenské situace, pokud měla pevnou ideovou kotvu a z ní vyplývající jasný směr své politiky. V tomto slova smyslu Vám přeji, aby Vás na této cestě Váš Kongres posunul správným směrem. Je to důležité nejen pro ODS samotnou, ale pro celou naši společnost.

Přeji Vám mnoho úspěchů a hodně síly, odvahy a inspirace ve složitých úkolech, které před Vámi stojí.

Václav Klaus, prezident republiky