25. února 2014

Úspěchy ODS v Evropském parlamentu

 
 • Poprvé v historii jsme prosadili úspornější rozpočet EU, který ale zároveň nepřinesl krácení v oblasti fondů na regionální rozvoj.
 
 • I přes odpor z některých starých členských států jsme prosadili zrovnoprávnění plateb pro zemědělce v ČR. Podařilo se nám zamítnout zastropování těchto plateb podle velikosti farmy, což by české zemědělce poškodilo. Prosadili jsme i postupné rušení výrobních kvót na cukr a na mléko, které deformovaly trh, zdražovaly potraviny a poškozovaly české zemědělství a potravinářství.
 
 • Občanští demokraté stojí i za uzavíráním dohod o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi (Jižní Korea, Vietnam), které pomáhají zlevňovat výrobky a odstraňovat bariéry pro české exportéry.
 
 • Vedli jsme a dále vedeme kampaň proti nesmyslnému plýtvání v rozpočtu Evropského parlamentu. Dokázali jsme zrušit jedno stěhování mezi Bruselem a Štrasburkem, což má obrovskou symbolickou hodnotu. Poprvé v historii jsme totiž většinu poslanců přesvědčili o nutnosti tento "stěhovací cirkus" ukončit.
 
 • Usnadnili jsme uznávání profesních kvalifikací ve členských státech, což umožňuje volnější pohyb pracovníků v EU.
 
 • Zabránili jsme zavádění nových celoevropských daní, které by šly na účet Evropské komise a tedy mimo kontrolu voličů. Úspěšně také bráníme přenosu klíčových pravomocí např. v oblasti fiskální a daňové politiky do Bruselu.
 
 • Podařilo se nám zastavit legislativu zavádějící celoevropskou mateřskou dovolenou, která by ovšem matkám naopak uškodila.
 
 • Dokázali jsme prosadit zrušení některých zbytečných předpisů, jako např. legislativy bránící dovozu některých textilních výrobků. Ukázalo se, že pro rušení zastaralých a nesmyslných regulací dokážeme sehnat podporu.
 
 • Usnadnili jsme proceduru uvádění nových léků na trh, aby pacienti nemuseli zbytečně čekat.
 
 • Aktivně se podílíme na diskusi o rovném postavení mužů a žen na pracovním trhu. Prosazujeme rovné podmínky, ale nikoli nadiktované kvóty. Hájíme tak zájmy a důstojné postavení podnikatelek.
 
 • Zastavili jsme socialistické pokusy o námluvy s totalitním režimem na Kubě. Zvítězil náš názor, že s komunistickými diktátory se nevyjednává. Prosadili jsme také udělení prestižní Sacharovovy ceny přednímu kubánskému disidentovi Guillermu Fariñasovi.
 
 • Jsme podepsáni pod novým systémem vzniku technických norem, který je navržen tak, aby minimalizoval byrokracii a podpořil inovace.
 
 • Prosadili jsme zjednodušení pravidel pro přeshraniční nakupování na internetu.
 
 • Prosadili jsme jednodušší pravidla pro darování orgánů určených k transplantaci. 
 
 • Prosadili jsme realistické hlukové limity u nových automobilů, které nepoškodí automobilový průmysl a zároveň pomohou chránit lidské zdraví.
 
 • Jsme podepsáni pod architekturou evropského navigačního systému Galileo včetně jeho pražského sídla. Zasazujeme se o to, aby se na projektu podíleli čeští výzkumníci.
 
 • Uhájili jsme právo členských států, aby si mohly samy určit, z jakých zdrojů včetně jádra chtějí vyrábět energii. 
 
 • Prosadili jsme jednodušší čerpání evropských peněz určených na regionální rozvoj. Mnohem větší vliv na jejich využívání budou mít přímo města a obce. Přesvědčili jsme také Evropský parlament, že prostředky musejí být i nadále rozdělovány podle ekonomické výkonnosti regionů, bez zavádění ekologických či sociálních kritérií, která by celý systém postavila na hlavu a způsobila ČR značné ztráty.
 
 • Prosadili jsme do plánu hlavních celoevropských dopravních sítí i důležité stavby v České republice.
 
 • Dlouhodobě podporujeme liberalizaci železniční dopravy, která by zákazníkům přinesla lepší služby a levnější jízdenky. I díky našemu úsilí je Česká republika na konkurenci na železnici dobře připravena.