Události, komentáře
14. května 2014

Jan Skopeček: Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Hovořil o fiskálním paktu.


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Fiskální pakt. Tedy evropská dohoda, která má vyjádřit ochotu jednotlivých zemí zbytečně tyto země nezadlužovat. Dnes se o ní začalo debatovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a rozhodovat tedy o tom, jestli se k této dohodě Česká republika připojí nebo nepřipojí. Vláda by tu dohodu chtěla, ale ne úplně celou. Požaduje, aby byly některé výjimky z této mezinárodní evropské, chcete-li dohody. Další téma pro Události, komentáře a ekonomického experta Občanské demokratické strany Jana Skopečka. Dobrý den, pane Skopečku. 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Dobrý večer. 

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:


A taky pro místopředsedu rozpočtového výboru Jana Volného. Pane poslanče, dobrý večer, zdravím do Poslanecké sněmovny. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
Krásný hezký večer. 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane poslanče Volný, proč přijímat fiskální pakt, když ho nechcete dodržovat? 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


To se takhle nedá říct. Fiskální pakt je v podstatě smlouva, která je postavená pro účastníky měnové unie, to znamená ty, kteří platí eurem. Je to taková přípravná smlouva a ten atribut toho, že my přistoupíme, podepíšeme, vstoupíme do té první ligy, protože my chceme jednou možná za 5, za 6 let přijmout euro, umožňuje nám zřeknout se nebo respektive odmítnout třetí a čtvrtý a pátý bod, které právě svazuje státům a vládám ruce při tvorbě vlastního rozpočtu. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ano, to popisujete podstatu toho, co jsem před chvílí říkal. Vy chcete fiskální pakt, ale dodržovat ho nechcete, protože tyto body se vám teď tak úplně nehodí. Tak proč to vůbec přijímat? Proč to nepřijmout až těsně před tím, než přijmeme euro? Sám říkáte 5, 6, možná 8, 12 let, to dnes nikdo neví. 

 


Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Tento atribut využilo Švédsko, Polsko, Maďarsko, Litva například a v podstatě se začleníme do té skupiny evropských zemí, které vážně uvažují o euru a nebudeme na okraji. Budeme se moct zúčastňovat evropských summitů eurozóny a budeme moct být u jednání, která se jedná o Evropské unii a o její ekonomice. To je hlavní důvod. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane poslanče, tedy pane Skopečku, promiňte, proč nedat jasně najevo, že tak, jak říká tady pan poslanec Volný, chceme u toho být, my budeme ti, kteří budou šetřit a vyjádřit jasný směr České republiky. Vy odmítáte ten fiskální pakt, proč to ale nedat najevo? 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


První věta - je potřeba říct, že ten fiskální pakt je jenom jednou součástí celé smlouvy, ke které se máme případně připojit. Ta smlouva se jmenuje O stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Ta smlouva posunuje evropskou integraci dále k politické unii. Je to další krok prohlubování evropské integrace... 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Posunuje jí v čem? 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Přesouvá kompetence národních států ve fiskální politice směrem na Brusel. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Konkrétně v čem ale, kdybyste mohl být, jestli jsou tam účasti na různých zasedáních a tak dále a tak dále. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


To je jeden aspekt... 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Vyložené rozhodování z Bruselu tak zakotveno není. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Pokud ty státy neplní strukturální deficit, který je tím hlavním fiskálním cílem, tak tam nastupuje poměrně silná role Evropské komise, která může zažalovat takové státy u Soudního dvora Evropské unie a v tom případě... 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Když neplní to pravidlo dané tou smlouvou. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Když neplní to pravidlo. A je trochu zvláštní, ale to pravidlo plní dneska v eurozóně málokterá země a Česká republika rovněž neplní to požadované pravidlo 0,5 % HDP maximum strukturálního deficitu. My máme strukturální deficit dlouhodobě mnohem vyšší. Navíc současná vláda chce tento pakt, tuto smlouvu přijmout, ale nechce samozřejmě dodržovat to hlavní, tedy právě ta fiskální pravidla. V tomto ohledu je to pouze symbolický krok a lze to přirovnat k něčemu, jako když Miloš Zeman vyvěsil evropskou vlajku na Pražském hradě. Nic víc to není. Bohužel tady je ještě ten aspekt, že se vzdáváme další suverenity ve fiskální oblasti. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane poslanče Volný, chcete dodržovat ta pravidla tam stanovená, anebo nechcete? 

 


Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Určitě chceme dodržovat tyto pravidla... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Tak proč říkáte, že chcete výjimku? 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Pan kolega to řekl velice dobře. Oni nedávají nějaké přesné čísla, ale udávají nějaký rámec a my se v tom rámci taky chceme pohybovat, ale musí se dostat země do kondice, musí se dostat do situace, kde nebude takto tvrdě poddimenzovaná a ekonomicky podhodnocená, jak způsobila v podstatě vláda předcházející nesmyslným šetřením a nesmyslným zvyšování daní, čímž zastavila prodeje a zastavila obrat a tím se dostala naše republika do situace, která by nebyla schopná ano... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Promiňte, teď se mi trošku ztrácí odpověď na otázku, jestli chcete šetřit nebo ne? 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Určitě chceme šetřit... 

 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ano, takže ta pravidla tam stanovená budete dodržovat. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:

 
Data stanovené budeme dodržovat, až k tomu přijde čas, proto jsme požádali nebo vstupujeme bez těchto dvou bodů a počítáme, až se stát dostane do té kondice, naše ekonomika, určitě to jsou velice rozumná a velice cílevědomá pravidla hry. 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Stručná stanoviska vládních představitelů teď můžeme nabídnout v Událostech, komentářích. 

 


Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/ (záznam): 

Přistoupení k fiskálnímu paktu pro nás, bysem řekl, že spíš záležitost nějakého signálu o změně evropské politiky naší koaliční vlády. 

 Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/ (záznam): 

To není tak, že fiskální pakt už dnes není téma v Evropě. Je to stálé téma, je to něco, co se osvědčilo, dokonce bych si dovolil říci, že on má i svou růstovou roli, protože ve chvíli, kdy Česká republika přijme fiskální pakt, tak tím dává investorům najevo, že ta země se hodlá vyvíjet stabilně, předvídatelně. 

 Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/ (záznam): 

TOP 09 si vždy přála, přeje a přáti bude být v hlavním evropském proudu. To je tedy důvod, který je pro nás velmi vážný a akcentujeme ho při každé příležitosti, i při této. Ten druhý důvod pro nás není o nic méně vážný a to je důvod, který bychom mohli označit pojmem rozpočtová odpovědnost. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Vládních i opozičních představitelů musím doplnit ještě. Miroslav Kalousek je samozřejmě představitel opozice. Pane Skopečku, to nemůže české ekonomice pomoci to zařazení se do toho, jak o tom mluvil Lubomír Zaorálek, do toho proudu? Všichni budou vědět, kam směřujeme a pomůže to české ekonomice a možná i snižování deficitu? 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Já si nemyslím, že se zařadit dnes po bok toho hlavního integračního centra v rámci Evropské unie těch zemí, které zažívají stagnaci a dlouhodobě hospodaří se schodky na veřejných financí, připomeňme, že už tu byl pakt stability a růstu, který evropským ekonomikám a zemí eurozóny diktoval, aby jejich schodky nepřevyšovaly 3 %. V okamžiku, kdy to převýšily Francie a Německo, tak se z toho stal cár papíru. Takže tady skutečně nejde o žádné šetření. Tady jde pouze o demonstraci toho, že chceme patřit do evropského jádra, což my odmítáme, my si nemyslíme, že je dneska dobré pro Českou republiku směřovat do eurozóny, která se stává dluhovou transferovou unií a bude pro nás znamenat případné riziko sanovat státy a banky ve Španělsku, v Řecku a v ostatních státech. Já si myslím, že samozřejmě, a to chci zdůraznit, rozpočtová odpovědnost, rozpočtové šetření, vyrovnané veřejné finance jsou základním předpokladem zdravého ekonomického rozvoje každé země a pro to my jednoznačně budeme hlasovat... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


No a vidíte... 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


... ale to je přece národní úkol. Pokud chtějí jednotlivé země a i Česká republika šetřit a uvést veřejné finance do pořádku, tak to mohou dělat přece na národní úrovni už dnes... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ale když nebudete mít tuhletu smlouvu... 

 


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


... aniž by přijímaly fiskální pakt. Ještě mě nechte, ještě mě nechte... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


/Souzvuk hlasů/, promiňte, pak to případně nebudete dodržovat ta pravidla, která teď říkáte rozpočtová odpovědnost a tak dále, tak nebude žádná sankce, nebude žádná evropská sankce, no tak ono se to nepovedlo. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Ne. Já připomínám, že Občanská... 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Jestli to není ten důvod, proč nechcete fiskální pakt. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


...já připomenu, že Nečasova vláda přišla s finanční ústavou, která měla podobné dluhové brzdy a podobné dluhové mechanismy, které... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ale tu nemáme, ta není. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


No dobře, ale tehdy sociální demokracie tuto rozpočtovou ústavu, tuto fiskální ústavu odmítla a v tento okamžik přijímá podobné mechanismy na evropské úrovni. To je vidět jasná disproporce. Tady je jasně vidět, že sociálním demokratům a současné vládě nejde o vyrovnané rozpočty, jde jí pouze o to, aby jí pochválil Brusel, že se rovněž přidala k tomu paktu jako ostatní státy. 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Což, pane Volný, ostatně říkal nedávno i Miroslav Kalousek. Vy rozhodně nehodláte snižovat strukturální deficit, což je jedna z podmínek nebo jedno z těch důležitých kritérií fiskálního patku. Kalousek tvrdí, že za jeho vlády se tento deficit podařilo snížit až na 0,3 % HDP, za vlády Jiřího Rusnoka to vystoupalo skoro na 1,5 %. Za vás to půjde ještě víc a zpátky dolů nikam nejdete. Není to doklad toho, že moc šetřit nechcete? 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Jak už jsem řekl, to 0,3 v roce 2013 všichni víme, že to bylo jenom tím, že se 550 miliard neproinvestovalo v dopravní infrastruktuře. Tato ekonomika je neskutečně poddimenzovaná. Ano, další 2, 3 roky poroste mírně tento deficit, nicméně pan Kalousek ve výhledu loni vykazoval daleko větší růst do roku 2015, než vykazuje dnes naše ministerstvo financí. Ano, chceme, jakmile se zastabilizuje ekonomický růst České republiky, tento schodek snižovat k úrovni, která je právě obsažená ve fiskálním paktu, nehledě, že bysme rádi vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet do budoucna. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane Volný, pane Skopečku, děkuju za rozhovor v Událostech, komentářích. Na shledanou. 

 Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:


Děkuji a hezký večer. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:


Hezký večer. 

Jan Skopeček
ekonomický expert ODS
člen výkonné rady
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi