13. května 2014

Nejlepší, nebo nejlepší mimo Prahu?

Pokud bude pražským vysokým školám i v příštích letech odepírán přístup k prostředkům z evropských strukturálních fondů, musíme se smířit s tím, že v mezinárodním srovnání našich univerzit k pozitivnímu posunu velmi pravděpodobně nedojde.

Při zveřejnění mezinárodních žebříčků vysokých škol si většinou politici stýskají, že v těchto srovnáních se pravidelně objevuje jen Univerzita Karlova a je – podle zvoleného žebříčku  - až ve třetí či čtvrté stovce hodnocených institucí. Uvážíme-li, že na celém světě existuje téměř dvacet tisíc vysokých škol, je umístění mezi nejlepšími 2 % univerzit výsledkem velmi dobrým. A vezmeme-li v úvahu, že špičkový Harvard má zhruba poloviční počet studentů, ale každoročně hospodaří s desetkrát větším rozpočtem, umístění naší nejstarší univerzity je téměř pozoruhodné. Rozdíl v dostupných prostředcích je skutečně propastný a nelze očekávat, že se situace v nejbližších letech zlepší. Navíc je velkou chybou, že přístup ke štědrým evropským zdrojům byl nejen Univerzitě Karlově, ale i a všem dalším školám působícím v Praze, administrativním rozhodnutím odepřen. 

Praha představuje v naší zemi jediný region, který je považován dle měřítek Evropské unie za bohatý, a proto je zde omezena i možnost čerpat prostředky z operačních programů. Praha bohatá možná je, ale pražské vysoké školy určitě bohaté nejsou. Pokud nebudou mít odpovídající možnosti investovat do oprav svých budov, inovovat své přístroje a laboratorní zázemí, jejich kvalita může být ohrožena. A nejde zdaleka jen o materiální vybavení, protože všichni víme, že kvalitu vytvářejí především lidé, které je třeba přilákat a udržet. K tomu všemu potřebujete peníze.

Jako rektor mimopražské univerzity si přeji, aby i v regionálních centrech byly kvalitní, slušně vybavené a konkurenceschopné vysoké školy. Ne všichni mohou či chtějí studovat v Praze, požadavky na spolupráci s místními podniky a institucemi mnohem lépe uspokojí škola, která je v místě samém, a hlubší vliv kvalitní vysoké školy na rozvoj regionu je nezpochybnitelný. Ale budeme-li rozvoj pražských vysokých škol brzdit přikyvováním našich vyjednávačů na podobná administrativní omezení, pozici českého vysokého školství ve světovém srovnání tím nezlepšíme.

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA Ph.D.

kandidát ODS pro volby do EP
zastupitel