6. května 2014

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo - Radiožurnál byl předseda ODS Petr Fiala.


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Má Česká republika přistoupit k evropskému fiskálnímu paktu? Tak to je otázka, kterou budou řešit naši poslanci. Fiskální pakt je smlouva, která zavazuje státy Unie k odpovědné rozpočtové politice. Na země se její hlavní opatření vztahují až ve chvíli, kdy přijmou euro. Podle kritiků ale potom do finanční politiky jednotlivých států může Brusel zasahovat. Přistoupení Česka k fiskálnímu paktu musí sněmovna a poté Senát schválit ústavní většinou hlasů. Do našeho studia v Poslanecké sněmovně zdravím Petra Fialu, předsedu Občanské demokratické strany a místopředsedu sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Dobrý den, pane předsedo.

 Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


Dobrý den. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A zdravím také Václava Votavu, předsedu poslaneckého rozpočtového výboru za ČSSD. Dobrý den.

 

 

Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Dobrý den vám i posluchačům. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Pane Votavo, začnu rovnou u vás. Jaký význam podle vás vůbec pro nás přijetí fiskálního paktu? 

 Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Já si myslím, že je dobře, že vláda přistoupila k přijetí fiskálního paktu. My jako sociální demokracie jsme na to upozorňovali již Nečasovu vládu, která se k tomu v podstatě neměla. Myslím, že to byla velká chyba. My jednoznačně musíme jít s tím integračním proudem v Evropské unii, proto jsme i do Evropské unie vstoupili. Česká republika se hlásí, ano, k rozpočtové odpovědnosti samozřejmě, a prvním takovým krokem je přijetí fiskální ústavy. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Jak to vidí předseda Občanské demokratické strany pan Fiala? Už to zmiňoval ostatně pan Votava, že to byl premiér za ODS Petr Nečas, kdo odmítal k fiskálnímu paktu přistoupit. Pořád tento názor v ODS zastáváte nebo jste se někam posunuli, pane předsedo?

 Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


Tento názor zastáváme, protože vstupem do fiskálního paktu bychom se vzdávali fiskální suverenity ve prospěch Evropské komise a dalších orgánů a nevidíme pro to žádný důvod. My se tím přihlašujeme k nějaké rozpočtové odpovědnosti, ale vzdáváme se pouze pravomoci určovat kritéria, co je a co není odpovědné, a to je z našeho hlediska problematické. Ale abychom nemátli posluchače, vláda se tady přistoupení k fiskálnímu paktu nezavazuje k rozpočtové odpovědnosti, vždyť vláda nechce akceptovat hlavy 3 a 5, které mluví o uzákonění dluhové brzdy, a když se podíváme na konvergenční program, tak tam vláda plánuje strukturální schodek ve výši 1,8 %, přitom fiskální pakt zavazuje země k takovému schodku maximálně do hranice 1 %. Čili přistoupení naší republiky k fiskálnímu paktu tak, jak ho plánuje vláda, nemá žádný praktický význam a rozpočtovou kázeň tedy přinese. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Pane Votavo, co ta výhrada právě a která zazněla částečně také od šéfa ODS pana Fialy? Tady pokud my přistoupíme k fiskálnímu paktu, potom přijmeme euro, tak následně by už mohl jaksi do těch našich záležitostí, do našich rozpočtů mluvit Brusel. A teď si představte, že třeba bychom měli rozpočet v deficitu a potom by nás Unie mohla nutit třeba k reformám, které by pro nás v tu chvíli nemusely být úplně výhodné. To není obava, kterou vy sdílíte? 

 Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Já samozřejmě nemohu souhlasit s tím, co říkal pan předseda Fiala. My se žádné rozpočtové suverenity nevzdáváme. My jsme... 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ale co teda ta teze, že by potom jaksi nás Brusel mohl úkolovat, jaké máme dělat reformy, které by třeba vůbec nemusely být pro nás výhodné? 

 Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Samozřejmě, pokud zavedeme u nás euro, mluvíme někdy od roku 2020, 2022, pak samozřejmě pro nás začnou platit podmínky toho fiskálního paktu, především článek 3, článek 4, kterými se řídit budeme muset. Berte to tak, že v současné době je to určitý symbolický krok, ano, my se chystáme i k zavedení eura, chceme zavést euro, koneckonců proto jsme vstupovali i do Evropské unie, abychom zavedli euro a je to z řady důvodů prospěšné pro náš stát, pro naše podnikatele. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ale vy sám říkáte ten termín 2020, pane poslanče Votavo, to je doba, kdy už tady může být úplně jiná politická reprezentace. Proč to tedy schvalujete teď a rozhodujete o fiskálním paktu, proč to nenecháte až vlastně na tu politickou reprezentaci, která to euro zavede a které se vlastně potom fiskální pakt bude týkat? 

 Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Také jsme řekli, že to je první krok zavedení nebo přestoupení k fiskálnímu paktu. Samozřejmě je ještě otázka diskuse, bude se diskutovat na úrovni Poslanecké sněmovny, na úrovni Senátu, protože samozřejmě obě dvě komory musí ústavní většinou toto schválit, takže... 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ano. Já ještě dám slovo šéfovi ODS panu Fialovi. Podle vás by sněmovna to měla úplně vyškrtnout ze svého bodu schůze? Jak to vidíte vlastně? 


Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


Ale samozřejmě, ale vždyť to všichni posluchači musejí slyšet. Tady pan Votava sám přiznává, že to je jenom symbolický akt, který má vlastně posílit nezvratnost kroků, které vedou k přijetí eura. To, co je na tom fiskálním paktu vlastně pozitivní a co bychom mohli třeba u nás akceptovat přijetím finanční ústavy, to je ta rozpočtová kázeň, k tomu se vláda vedená sociální demokracií nechce zavázat. Takže je to symbolický krok, který nás zbavuje určité suverenity a který povede k tomu, že budeme stále více na cestě k přijetí eura, které je pro české občany a Českou republiku v této době jednoznačně nevýhodné. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Pane Votavo, co ta finanční ústava? Teda pardon, pane Votavo, jestli mě ještě slyšíte v Poslanecké sněmovně v našem studiu, ta výtka, že nechcete přistoupit na tu finanční ústavu? 

 Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Já musím samozřejmě zase odmítnout to, co říkal pan předseda Fiala. Nemůžu jinak. On si ten symbolický krok, jak já jsem řekl, který vyjadřujeme a budou následovat další kroky samozřejmě až k tomu, kdy začneme přistupovat k euru. On to obrací samozřejmě ve svojí argumentaci... 

 Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


Ne, já říkám, jak to je. 

 Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


...takže je to první krok, chceme se přihlásit i k přijetí eura. Samozřejmě, máme tady odloženou účinnost toho článku 3, článku 4, a poté co zavedeme euro, tak samozřejmě budeme muset plnit ty podmínky, co se týká strukturálního deficitu a tak dále, řady těch podmínek, takže vyjádřeno - symbolický krok ano v tom, že se hlásíme se k integraci. Koneckonců my nemůžeme být jednou ze dvou zemí, které nepřistoupily k tomu paktu, vždyť jsme pro Evropskou unii úplnými exoty, my a Velká Británie, i proto... 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Já ještě poprosím o poslední reakci pana předsedu ODS Fialu. Jsme úplnými exoty, když jsme v tom zůstali jaksi sami s Velkou Británií, kdo nepřistoupil k tomu fiskálnímu paktu? Poprosím stručně. 

 

 

 Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


Nejsme úplnými exoty, ale úplnými exoty budeme, když přistoupíme symbolicky k fiskálnímu paktu a nebudeme akceptovat tu podstatnou hlavu 3 a 4, a nic tím nezískáme. Dokonce se ani nebudeme účastnit nějakých zvláštních summitů, jak nám původně vláda slibovala, protože ty se dneska svolávají pouze ve formátu EU 28 nebo EU 18, ale nikdy ne ve formátu států, které podepsaly fiskální pakt. 

 


Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Ne, to není vůbec pravda. A my budeme mít možnost se samozřejmě účastnit všech jednání o otázkách eura, všech eurosummitů, budeme u jednoho stolu s ostatními, teď jsme byli mimo... 

 Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


To nebudeme, protože ty eurosummity se přestaly konat. 

 


Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/:

 
... teď jsme byli mimo a budeme moci... Nechte mě domluvit, pane předsedo, prosím...a teď jsme mohli a můžeme i rozhodovat, jakým směrem Evropa v tomto bude kráčet. Já si myslím, že to je velice důležité, abychom tu možnost měli, sedět u jednoho stolu. 

 Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


Ne, to je velký omyl. Jedině se vzdáváme fiskální suverenity a nebudeme sedět u jednoho stolu, protože ty formáty těch summitů se svolávají úplně jiným způsobem a prostě se přestaly eurosummity na tomto principu svolávat, tudíž tohle není pravda a nic tím nezískáme. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Dva muži, kteří se v našem poslaneckém studiu asi neshodnou. Petr Fiala... 

 Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Nemůžeme se shodnout. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


... předseda Občanské demokratické strany ... 

 Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


Určitě ne. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


... a Václav Votava, předseda poslaneckého rozpočtového výboru z České strany sociálně demokratické. Hezký den, pánové, na shledanou. 

 Václav VOTAVA, předseda rozpočtového výboru PS PČR /ČSSD/: 


Na slyšenou. 

 Petr FIALA, předseda strany a místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /ODS/:


Hezký den, na shledanou.