15. dubna 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 k tématu služebního zákona byl místopředseda ODS Martin Kupka.


David BOREK, moderátor:


Ve studiu je s námi také místopředseda ODS Martin Kupka. Já vás vítám, hezký večer. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Hezký večer. 

 


David BOREK, moderátor:


ODS je jenom přihlížející, teď nemyslím vy, teď jste přihlížel několik minut, ale vaše strana. Nebo máte svůj názor a i svůj postup při případném hlasování o služebním zákoně? 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Nepochybně jej budeme mít. My v tuhle chvíli nemáme k dispozici oficiální verzi toho návrhu, protože jak konečně vidíme, tak i v téhle chvíli se koalice vlastně trochu pře, hádá o to, jak by ten zákon měl vypadat. 

 


David BOREK, moderátor:


No ale tak abychom to zase nenafukovali, v tuto chvíli alespoň na některých principech zásadních, například jmenování a způsob výběru těch úředníků už dohoda, se zdá, je. Tak prosím toto okomentujte. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


To okomentuju, protože mně se na tom nelíbí jedna věc. Mám pocit, že to, že se to opravdu rodí v těchto bolestech, souvisí s tím, že aby vláda vůbec vznikla, tak musela slíbit tato koalice, že tento zákon prosadí. Chce po úřednících... 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


To s tím vůbec nesouvisí. 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


...promiňte, chce po úřednících, aby respektovali pravidla. A první, co dělá, tak pravidla porušuje, protože abychom se v České republice vyhnuli legislativním zmetkům, tak standardní proces probíhá tak, že každý zákon v meziresortním řízení je připomínkován tak, aby se opravdu předešlo celé řadě problémů. To se v tomhle případě neděje. A je to nepochybně chyba a hrozí to, co koneckonců všechny strany vyčítaly... 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


To se v tomhle případě děje. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


...tomu předchozímu období, to znamená, že některé zákony neprošly tak, jak měly. To je škoda. 

 David BOREK, moderátor:


To byla spíše procedurální námitka. Teď faktická, obsahová k tomu, co známe. A zdůrazněme, opravdu není to tak, že by teď to byla absolutní nedohoda. Je tady už něco přece dojednáno. Názor ODS - služební zákon v této podobě polotovaru, ale přece jenom po pro nebo proti? 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


My přece víme, že většina lidí se potkává se státní správou dnes a denně a to právě na městských úřadech v první instanci, na obecních úřadech a také na krajských úřadech. A to je naprostá majorita těch případů. Tam se potkávají, tam určuje jejich život v případě řidičáků, v případě občanek, v případě stavebních řízení, to co reálně si budou moci ve svém životě udělat, jak budou stavět dům a podobně. Tam už platí zákon. Pokud vím, tak nikdo ze starostů za sociální demokracii, z hejtmanů za sociální demokracii nevyslovil žádnou zásadní pochybnost o fungování tohoto zákona. Myslím si, že je na místě, aby ten zákon, který se teď rodí, aby v principech se co nejvíc blížil tomuto zákonu o úřednících samosprávních územních celků. A je to podstatné. Je to nepochybně podstatné, protože ten zákon dokáže jednak zajistit fungování těch úřadů, aby běžely, aby byly efektivní, neodděloval úředníky od ostatního světa, od světa soukromého sektoru, byl řízen efektivně a zároveň měl nezbytnou míru politické nezávislosti. 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


Částečně je to jinak a částečně samozřejmě ta inspirace zákonem, který vy zmiňujete, tam je. Ale já bych přece jenom se ještě ohradil proti postupu, jakým je ten zákon projednáván. My jsme na to vyčlenili mnohem větší kapacity z řad legislativců, než jako zpravidla bývají vyčleněny na přípravu jiných zákonů. Při Úřadu vlády jsme vytvořili komisi z legislativců jednak Úřadu vlády, ministerstva vnitra, ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou tam zastoupena v těch jednáních další ministerstva. Například ministerstvo financí. Takže my jsme vytvořili doopravdy velmi silnou skupinu legislativců, která to ze všech hledisek sleduje tak, aby to bylo doopravdy provázané, aby to bylo funkční řešení tak, abychom tu státní službu byli schopni co nejméně implementovat. 

 David BOREK, moderátor:


Pane místopředsedo. 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


Nestandardní tam byl ten poslanecký návrh na začátku, ale to, jak k tomu přistupuje vláda, tak to je velmi důkladný způsob přípravy toho komplexního pozměňovacího návrhu. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


A výsledkem toho je, že i teď se přete fakticky o to, jakou bude mít ten zákon... 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


Ale ta debata je složitá, to je složitá matérie a... 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


To nepochybně, ale... 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


... my to musíme všechno projednat. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


... vyžaduje určitě mnohem delší čas, vyžaduje to, aby to opravdu nebyl legislativní zmetek, aby tady nedocházelo k rozdělení úřednického světa od toho ostatního světa, protože ta prostupnost je nezbytně nutná. Koneckonců všichni, kteří jsou na úřadech a snaží se je řídit co nejefektivněji, tak se samozřejmě snaží přizvat odborníky ze soukromého sektoru a musí je zaplatit. Ono čekatelství tak, jak je popsáno v té verzi, kterou mám k dispozici, by znamenalo opravdu téměř neprodyšné uzavření toho světa státní správy, úředníků a toho soukromého světa. A to je samozřejmě špatně. A je nepochybně na místě, aby v tomhle ten zákon doznal maximální možné změny. 

 David BOREK, moderátor:


Ano, na to se zeptejme paní Jourové, protože jestli se nepletu, tak tam dohoda ještě není. Čekatelství, způsob zkoušek oněch adeptů na posty ve vysokých státních úřednických funkcích není. Jak to bude vypadat? 

 


Věra JOUROVÁ, ministryně pro místní rozvoj /ANO/:


Je to jedno z těch témat, kde nemáme shodu a kde to budeme ještě řešit. 

 David BOREK, moderátor:


Co chcete vy? 

 


Věra JOUROVÁ, ministryně pro místní rozvoj /ANO/:


My nechceme tu čekatelskou lhůtu, my chceme, aby ti úředníci měli rychleji větší jistotu. Například ani nechceme ty úřednické zkoušky, chceme to řešit výběrovými řízeními. Taky hledíme na hledisko nebo na kritérium určité stability té státní správy a jistoty, kterou ti lidé budou mít a hledíme i na rozpočtové nároky. 

 


David BOREK, moderátor:


Je správné, když lidé, kteří jsou placeni z našich daní, i z vašich daní, mají až příliš jistoty? 

 Věra JOUROVÁ, ministryně pro místní rozvoj /ANO/:


Hledáme tu vhodnou míru. Jako je to u všeho. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Dienstbiere? 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

 

No já bych jenom chtěl reagovat na pana místopředsedu. 

 David BOREK, moderátor:


Ne, nereagujte na čekatelství. 

 


Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


Ne, já vzápětí, no to souvisí na to čekatelství. To vůbec nesouvisí s omezením přístupu ke státní službě čekatelství. To je právě pro ty, kteří přišli zvenčí a mají mít v tom podle toho návrhu půlroční čekatelskou lhůtu zakončenou úřednickou zkouškou, takže o omezení přístupu ta debata o čekatelství vůbec není. 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, ale bude se vůbec lidem do toho chtít, když budou muset půlroku, tam je i platové omezení, nebo není tam platové omezení? 

 

 Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


Víte, to je debata, kterou jsme i dnes také vedli a nemusí tam nutně být platové omezení. To je věc, kde jsme posunuli, že by být nemuselo, ale já bych chtěl říct, že ta zkouška, mimo jiné tam je určitá analogie s těmi úředníky samosprávy, kteří také zkoušku, byť trošku jiného typu a v jiném čase také skládají. Ale právě ta úřednická zkouška je větší míra jistoty pro toho čekatele, pro toho, kdo usiluje o tu služební pozici, protože na ní má nárok a když tu zkoušku složí, tak má nárok na vstup do služebního poměru. Zatímco v momentě, kdy bylo jenom výběrové řízení a zkušební lhůta a pak by někdo zcela libovolně posoudil, jestli se ten člověk v té roční lhůtě osvědčil nebo ne, tak to je právě pro toho člověka velká nejistota. 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Myslím, že má smysl směřovat ke vzdělanému a kvalitnímu úředníkovi. V samosprávných celcích, na obcích, městech takoví úředníci... 

 David BOREK, moderátor:


A počkejte, zase, to zní obecně, ono se k tomu směřuje už víc než 10 let. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


A já to hned doplním, protože tady máme případ, kde to funguje, kde se úředníci musejí vzdělávat, kde procházejí naprosto jasně určenou kvalifikací a tady mám pocit, že se vytváří jakýsi jiná skupina úředníků, dokonce třeba jakási diskriminace, proč? Proč tady nemůže vzniknout zákon, který a tady asi opravdu pro úředníky ve státní správě vzniknout musí, ale záměr je, aby se co nejvíc v principech blížil tomu, který platí na všech ostatních úřadech, na hejtmanstvích, na jednotlivých městech a obcích, protože to jsou fakticky stejní úředníci a měli by plnit stejné nároky. 

 David BOREK, moderátor:


Poslední slovo, vlastně poslední slovo mám já. Já se ještě rozloučím s našimi, s našimi hosty. Martin Kupka z ODS, Věra Jourová hnutí ANO a Jiří Dienstbier ČSSD. Děkujeme, hezký večer.

 

 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:


Hezký večer. 

 


Věra JOUROVÁ, ministryně pro místní rozvoj /ANO/:


Hezký večer. 

 Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Na slyšenou. 

Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
starosta
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení