18. března 2014

Deset otázek

 
1) Co právě děláte? Na čem právě pracujete?
 
Intenzivně pracuji na přípravě informací, které by měl občan mít k dispozici, aby věděl, co by pro nás aktuálně znamenal vstup ČR do eurozóny. Není to úplně triviální – jako ekonomovi je mi spousta věcí naprosto jasných, ale převést informace do stravitelné formy pro běžného občana a přitom se nedopouštět příliš velkých zjednodušení je docela oříšek.
 
2) Oblíbená politická postava a proč?
 
Sáhnu dál do historie – je to anglická královna Alžběta I. Historický paradox zvěrstev, kterých se dopouštěl její otec Jindřich VIII, aby měl mužského dědice, a její přínos jakožto panovnice a političky pro Anglii mě dlouhodobě fascinuje. Alžběta I. přinesla zemi náboženskou toleranci, v době Evropy zmítané konflikty mezi katolíky a protestanty ojedinělou, dlouhodobé období stability a hospodářské stability, rozvoj obchodu a kultury. Její podpora zámořským objevům dala základy pozdější velmocenské pozici britského impéria.
A v novodobé historii opět Angličanka – Baronka Thatcherová – její výrok „The lady is not for turning“ je nesmrtelný.
 
3) Kdy skončí ekonomická krize?
 
Krize skončí, až se všeobecně navrátí důvěra v udržitelnost hospodářského vývoje. Mám strach z toho, že neustálý aktivismus hospodářských politik jen zametá skutečné problémy pod koberec a odkládá skutečné řešení makroekonomických nerovnováh, kterých se v nejvyspělejších zemích a globální ekonomice nahromadilo velké množství. V eurozóně bude hodně záležet na výsledku tzv. Asset Quality Review, tedy jakési prověrce kvality aktiv velkých bank eurozóny. Celkově zase hrozí turbulence na finančním trhu, informace mohou navíc unikat v průběhu akce před listopadovým oznámením oficiálních výsledků.
 
4) Rozpadne se Evropská unie?
 
Pevně doufám, že ne. Ačkoli mám nálepku euroskeptika, projektu EU si hluboce vážím, protože po dvou válkách v minulém století, kdy Evropa skoro zničila samu sebe, vnesl mezi evropské země vizi přátelské a všeobecně přínosné spolupráce. Ale bojím se, že cesta, kterou evropští politici nyní volí, je nebezpečná, protože není založena na zdravém hospodářském základě, ale na politických heslech a vynucené solidaritě. Solidarita je správná věc, ale patří tam, kde lidi postihne neštěstí, a ne tam, kde jen neumí hospodařit.
 
5) Kým byste chtěla v historii být a proč?
 
Nemám ambici se zapsat do historie, jediné co si skutečně přeji je, aby na mne moje děti a jejich potomci vzpomínali jako na někoho, kdo jim dal dobrý základ do života.
 
6) Váš největší úspěch ve veřejném životě.
 
Určitě šest let v bankovní radě ČNB. A v rámci tamního působení účast na vybudování agendy ochrany spotřebitele, kterou se myslím podařilo dobře nastavit. Jako liberální ekonom nemám moc chuť někoho „chránit“, ale chtěla jsem dát lidem zbraně, kterými se mohou bránit sami. A těmi jsou informace a finanční vzdělávání. Pokud se mi podařilo někoho odvrátit od nerozumného rozhodnutí nebo od pádu do dluhové pasti, cítila bych to jako úspěch.
 
7) Jaký titulek byste si ráda přečetla na první straně novin?
 
Cokoli pozitivního, co by občanům po ránu trochu zvedlo náladu, místo deprimujících katastrof, skandálů a dalších negativních novinek.
 
8) Věříte v člověkem způsobené globální otepleni?
 
V žádném případě.
 
9) Co právě čtete?
 
Všechny možné starší i aktuální knihy a články o euru, momentálně pročítám znovu knihy Davida Marshe The EURO: The Battle for the New Global currency a Europe’s Deadlock: How the Euro Crisis Could be Solved – And Why It Won’t Happen.
 
10) V co věříte?
 
Obecně věřím ve svobodu a demokracii, snažím se ctít zásadu, že moje práva končí tam, kde začínají práva druhého, jednoduše neškodit. Věřím také v určitou vyšší spravedlnost, tedy to, že pozitivní i negativní aktivity vůči druhým se lidem v nějaké podobě vrátí.
 
 
Eva Zamrazilová se narodila 8. května 1961 v Praze. Absolvovala Národohospodářskou fakultu VŠE. Po studiu vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na VŠE, pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Hlavními tématy zájmu byly mezinárodní srovnávání ekonomické úrovně, problémy trhu práce a hospodářská politika. V letech 2008 – 2014 byla členkou bankovní rady ČNB. Dlouhodobě publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku na řadu makroekonomických témat, rovněž přednáší na domácích i zahraničních odborných konferencích. V současné době kandiduje do Evropského parlamentu za ODS.
Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

kandidátka ODS pro volby do EP