11. března 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS Martin Kupka.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A my v debatě pokračujeme, a to s Janem Mládkem, ministrem průmyslu a obchodu. Dobrý večer, pane ministře. 


Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Dobrý večer. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dále také Jiřím Dolejšem, místopředsedou KSČM. Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:

Dobrý večer. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A Martinem Kupkou, místopředsedou ODS. Dobrý večer i vám. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Dobrý večer. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pánové, začnu u vás, pane ministře. Bavili jsme se tady o tom se zpravodajem České televize v Berlíně, o tom, že Německo vyzývá jaksi k další fázi opatření. Řekněte mi ale, má smysl v tuto chvíli pouštět se do nějakých dalekosáhlých opatření proti Rusku, k různým sankcím ve chvíli, kdy to může poškodit nejenom ekonomiku jaksi nás, ale celé Evropy? Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Podívejte, já si myslím, že ta situace je poměrně dost dramatická a pro nás krajně nepříjemná, protože na jedné straně jako Česká republika musíme respektovat teritoriální integritu Ukrajiny. To je jedno tvrzení. Druhá věc, ta věc je velmi nešťastná, že se proti sobě dostává ukrajinský a ruský národ, protože ta situace zejména v oblastech východní Ukrajiny, ale i západní Ukrajiny je velmi, velmi napjatá a jsou tam vyvoláváni někteří duchové 20. století, kteří negativně poznamenali Evropu, které už jsme se domnívali, že budou spát, jako třeba antisemitismus. A třetí věc je ta, že naším zájmem, a já jsem ministr průmyslu a obchodu, je udržení maximálních ekonomických vztahů jak s Ukrajinou, tak s Ruskem. V případě Ukrajiny ten problém je v tom, že pokud se něco rychle nestane, tak ta země se blíží k defaultu neboli, česky řečeno, ke státnímu bankrotu. A v případě Ruska, pokud by byly nějaké dramatické sankce, tak nás to poškodí, nejenom německou ekonomiku, ale i, ale i českou, protože ty dramatické sankce by poškodily především evropské země, které obchodují s Ruskem, což je především Německo, ale také Česká republika. Takže bychom k těm věcem měli přistupovat poměrně rozvážně. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Vy jste zmínil tři sektory nebo tři oblasti, které jsou poměrně dost problematické. Která z těch, samozřejmě, že se nemůžu zeptat na to, která z těch je nejhorší, nicméně ta ekonomická rovina, není to věc, ze které má Evropa v zásadě v tuto chvíli největší strach? Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Samozřejmě, protože Evropa poté, co je postaven takzvaný "Northstream", celkem dobře ustojí, když nebude žádný transfer plynu i ropy přes Ukrajinu, ale kdyby došlo k nějakému výraznějšímu výpadku v zásobování Evropy plynem z Ruska, tak je to poměrně velký problém pro evropskou ekonomiku, pro evropské domácnosti. Nemluvím už o těch ztrátách na pracovních místech, pokud by se omezila ona obchodní výměna. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane místopředsedo Kupko, slyšeli jsme tady, že sankce jsou velmi ošemetná záležitost. Má podle vás ale smysl přistupovat, řekněme, k měkčím sankcím? Například mluví se o tom, že by se zakázal vstup vysokým činitelům Ruska na západ Evropy. Je podle vás toto třeba nějaký kompromis? Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Já myslím, že omezení víz je jedna z variant, která může mít ten psychologický efekt. O dalším psychologickém efektu už také byla zmínka, a to je vážná diskuse o nějaké výraznější obraně celého toho euroatlantického prostoru, protože to není jenom obrana toho území, ale přirozeně i euroatlantických hodnot. A to je věc, o které je možné diskutovat a o které zatím toho tolik neslyšíme a možná je to další posílení i v tom vztahu vůči současné situaci. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já se tady zastavím, protože tomu se určitě budeme věnovat. Ještě dám prostor vám. Psychologické sankce nebo sankce vůbec žádné? Jak to vidíte vy? Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:

Já se obávám, že zatím sankce, o kterých se hovoří, budou mít minimální efekt. Každá sankce je dvojsečná. Tady hrozí, že na tom prodělá víc ta Evropa než ten sankcionovaný. Zkrátka v podstatě Spojené státy rozjely určitou geopolitickou hru vůči Rusku a Evropa to má zaplatit a prebendy nebo benefity zinkasuje třeba Čína, protože Rusko se může přeorientovat s obchody na země BRICSu. Takže Česká republika, která je součástí těch evropských sankcí, na tom rozhodně nevydělá a já si myslím, že tudy, tudy cesta nevede. Pokud by to mělo jít cestou, o které hovořil kolega z ODS, to znamená, řekněme to jednoduše, nastartování nových závodů ve zbrojení, tak to si myslím, že by bylo také velmi zhoubné, protože růst vojenských rozpočtů může udělat radost některým vybraným oborům, ale ekonomice jako celku a speciálně české by to nepomohlo. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Budu se opakovat, ještě se k tomu dostaneme. Jak dopadne to referendum, je víceméně asi, pánové, jasné. Dá se předpokládat, že, že prostě se země vysloví jednoznačně směrem k Rusku. Co by podle vás měla Evropská unie, potažmo my, bychom měli udělat po tomto víkendu? Pane místopředsedo? Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:

Nepochybně by se mělo začít intenzivně jednat, jak vážně brát mezinárodní právní normy, smlouvy, protože to je negativní precedens. Jestliže jsme my například, KSČM, kritizovali Kosovo, tak těžko slyšet argument, že tohle je Kosovo s opačným znamínkem. Mezinárodní právo by mělo být respektováno a tudíž, pokud by Krym skutečně toužil po tom stát se součástí Ruska, tak by se o tom mělo jednat a ne to brát jako hotovou věc po nedělním výsledku, který samozřejmě ještě nevíme, jaký bude. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane místopředsedo? Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Ano, to jednoznačně musí být výzva zahájit intenzivní jednání, protože není moc jiné cesty. Ta jednání musejí být oboustranná, musí Ukrajina jednat s Ruskem. To je otázka, jestli Rusko tomu bude nakloněno. Nicméně ze strany Evropské unie a ze strany všech ostatních zemí tu musí zaznít jasné "ne" té ruské agresi, která předchází i tomu samotnému referendu. A to pojmenování, že se jedná o porušení mezinárodních práv, mezinárodních smluv, že se jedná o agresi, tak to musí zaznívat společně ode všech. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane ministře, bude stačit říct "ne"? Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Já s panem místopředsedou souhlasím, ale pouze s jedním dovětkem, že bohužel tuto situaci usnadňuje a pozici Západu oslabuje precedens Kosova, kde s jiným znaménkem bylo argumentováno, že se má odtrhovat ... od srbského území, aniž by s tím vláda v Bělehradě souhlasila. Tak jako to je těžké mít dvojí standard potom. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

To znamená, že podle vás to dopadne tak, že se budou vydávat stanoviska, ale v zásadě s tím nebude už moc co dělat? Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ne, ono je to ...Ne, pozor, to je velmi, velmi důležité, protože na to, aby nějaká země mohla fungovat, potřebuje mít nejenom vnitřní vůli o svoji existenci, ale měla by mít mezinárodně uznané hranice. A tímto pravděpodobně vznikne problém, že pokud se, by se Krym připojil k Rusku, tak to svět nemusí vůbec uznat. Nebylo by to poprvé. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já navážu na to, o čem jste hovořil vy, pane místopředsedo Kupko, o tom závody zbrojení a tak dále. Já jsem to koneckonců zmínil na začátku té reportáže, že ze Spojených států, zejména z té Republikánské strany se začínají ozývat hlasy o tom, že byla chyba, že se v roce 2009 odstoupilo od toho deštníku, pro diváky, od toho radaru v Brdech. Byla to podle vás chyba? Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Především já slyším, a je to dáno samozřejmě naší historickou neblahou zkušeností, kde se Vladimir Putin chce zastavit? Bude to jenom Kreml, nebo bude postupovat dále na Západ? A v takové chvíli říci symbolické jasné psychologické "ne" nepochybně má svoji hodnotu. A v takové chvíli je naprosto namístě začít vážně debatovat o tom, jakou podobu by měla mít obrana celého toho euroatlantického prostoru a například ta zmíněná protiraketová obrana v Polsku a v České republice je téma, které může i teď hrát významnou roli právě v tom psychologickém tlaku vůči Rusku. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Takže byla to chyba, že se od toho projektu ustoupilo? Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Já myslím, že i teď  ta situace ukazuje, že to byla chyba, protože bychom přinejmenším psychologicky měli významnější pozici. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane místopředsedo? Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:

Já asi nepřekvapím, že budu mít přesně opačný názor. My jsme tehdy v roce 2009 velmi bojovail s umístěním radaru v Brdech, a to nejenom proto, že se to nelíbilo občanům žijícím v té oblasti, a bylo jim nabízeno ledacos, tam byly nabízeny různé prebendy, ale i v celé republice. Lidé měli prostě pocit za prvé, že se staneme cílem. Za druhé, že tou hrozbou, vůči které to mělo být zaměřeno, že nebyla Korea nebo Írán, že to bylo Rusko, což mimochodem bezděčně pan senátor McCaine potvrdil tím, že to vlastně řekl otevřeně. A pokud tedy budeme ukazovat svaly na Rusko, tak skutečně rozjíždíme závody ve zbrojení a závody ve zbrojení, to není psychologický moment, to je silný ekonomický moment a ten už jednou velmi značně devastoval naše ekonomiky. Takže s tím prostě nemohu souhlasit a myslí si to většina obyvatel. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Jenom stručně poprosím. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Jedno zásadní, není to konflikt Ruska a Spojených států. Evropská unie a evropský prostor je daleko víc blíž Ukrajině a tomu současnému konfliktu a je to především téma pro evropské státy, stejně jako pro Spojené státy. A tady se domnívám, že prostě je potřeba i tu rovinu obrannou otevřít jako relevantní téma řešení toho konfliktu. Koneckonců v případě Ruska je to vojenská agrese. Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:

Já doufám jenom, že proškolíte v tomto duchu i pana amerického senátora. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Proti té možnosti obnovit tento projekt se dnes také vyslovil prezident Miloš Zeman, když prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka doslova prohlásil: "Pan prezident byl odpůrcem tohoto projektu, pokládal ho za neefektivní a na tomto stanovisku se nic nezměnilo." Pane ministře, kdyby existovala ta možnost na ten projekt navázat nebo ho realizovat dnes, souhlasil byste s tím vy a vaše vláda? Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Podívejte, já bych především chtěl říct, že se domnívám to, co říkal pan Jonáš z Berlína, že je to součástí nějakých vnitropolitických amerických hrátek, a pokud bych měl brát vážně pana senátora McCaina, tak nám bylo sděleno, že jednu chvíli nám někdo lhal, buď teď anebo tehdy, protože tehdy se tvrdilo, že ten systém je namířený nikoli proti Rusku, ale proti Íránu a Severní Koreji. Tak to jenom na okraj. A já bych se tomu moc nevěnoval, ale radši bych se věnoval jiné věci, kterou tady říkal pan místopředseda Kupka o tom, jak musíme zastavovat Rusko a budeme zbrojit a spojovat se. Já si myslím, že ta historka je úplně jiná. To Rusko je dneska v zoufalé situaci a v podstatě neustále ustupuje. Ten skutečný problém je v tom, že na východní Ukrajině jsou klíčové závody pro ruský obranný průmysl. Mimo jiné jsou tam montována přepravní letadla Antonov, a pokud by se východní Ukrajina přímo nebo nepřímo stala součástí NATO, tak to velmi vážně poškodí obranyschopnost Ruska. Takže prezident Putin bojuje vlastně o poslední možnost udržet Rusko jako významného hráče. A to, co mě na té věci znepokojuje, je, že já nevím, jaký je konečný cíl politiky Spojených států, jestli je to získání Ukrajiny, anebo potom i rozdrobení Ruska nebo něco takového, což pro nás v Evropě znamená obrovské riziko, protože my bychom potřebovali tu situaci zastabilizovat. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Promiňte, vy jinými slovy říkáte, že Spojené státy v tuto chvíli mají za cíl rozdrobit Rusko, že to je to, o co v této krizi jde? Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ne, ne, ne. V této chvíli tím cílem je získat kontrolu nad Ukrajinou, to nepochybně tak, tak vypadá. A samozřejmě říkám, že to je dramatické ohrožení pro Rusko z těch i technických důvodů. Protože oni z nějakých, mně ne zcela pochopitelných důvodů nepřesunuli ten obranný průmysl z východní Ukrajiny do Ruska samotného, což v případě jiných postsovětských republik udělali, a proto je ta situace tak napjatá, a proto je tak dramatická, a proto panuje všeobecné znepokojení. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane místopředsedo Kupko? Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Já roli Spojených států tak rozhodně nevidím. My jsme součástí euroatlantických obranných vazeb, my jako Česká republika a většina států Evropské unie. Je to společný zájem a samozřejmě, že to je i debata o tom efektivně bránit naše euroatlantické hodnoty, protože nepochybně Rusko představuje v tomto konfliktu ten druhý pól. A myslím si, že tohle v té debatě musí zaznívat rovněž a zdaleka to není zanedbatelné. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane místopředsedo, vy vidíte snahu Spojených států rozdrobit nějakým způsobem Rusko, jak o tom mluvil pan ministr? Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:
Já si myslím, že ten strategický souboj tady nepochybně je a rozhodně bych odmítal konflikt Východ versus Západ. Právě naopak, já si myslím, že komunikace Východu se Západem je řešení a součástí toho by mělo být jasné sdělení, že není ambice, aby Ukrajina vstoupila do NATO. Myslím si, že ten tlak by logicky poté velmi polevil. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pánové, já vám zatím děkuju, ale, prosím, ještě neodcházejte, protože my budeme v debatě pokračovat a to na ekonomické téma. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A my v debatě pokračujeme s Janem Mládkem, ministrem průmyslu a obchodu, Jiřím Dolejšem, místopředsedou KSČM a také Martinem Kupkou, místopředsedou ODS. Pane ministře, vysvětlete mi, prosím, jednu věc. Ekonomika pozvolna stoupá, jak jsme to viděli v příspěvku, firmám se daří, přebytek zahraničního obchodu přesahuje všechny odhady. Jak je přesto možné, že ta průměrná mzda klesá? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Já bych to trošku poopravil. Ono tedy nebylo pozitivní číslo za poslední čtvrtletí. Ty firmy to nějak, se to nějak příliš neodrazilo v těch odměnách, protože já se domnívám, že ten pokles je daný především tím, že nevyplatily prémie na konci roku a chtěl bych doufat, že zase to změní v tomto roce. 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Takže podle vás to je jenom účetní číslo nebo ..., nebo tady hrozí určitá spirála, že lidé dostávají méně peněz, méně utrácejí? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Není to jenom účetní číslo. Analýza statistického úřadu říká, že sice zaměstnanost roste obecně, ale bohužel v takových jaksi okrajových, ne u těch hlavních zaměstnavatelů, v takových těch různých okrajových profesích a bohužel se také zkracují úvazky u těch zaměstnanců, že nemají už třeba celý úvazek, ale mají 0,9, 0,8, což potom vede k nižším výdělkům. A jsou to ty poměrně velké, velké tlaky na trhu práce, které vedou k vytváření stále většího množství neplnohodnotných pracovních míst. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pánové, nemělo by naopak ta pozitivní čísla, to znamená rostoucí ekonomika o tom, o čem jsme tady všechno mluvili, vést k tomu, že se nebudeme ptát potom, jak je možné, že nám statisticky prostě klesá reálná mzda, pane Kupko? 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Na jednu stranu je to nepochybně špatná zpráva. Je možné to vidět i z druhého konce. Pokud v tuto chvíli zjišťujeme, že jsou nejdramatičtější špatná čísla nezaměstnanosti, možná by byla ještě horší, kdyby spolu s tím rostla i ta průměrná mzda, protože by to znamenalo, že se dále zvyšují náklady na pracovní sílu pro jednotlivé firmy. V tomhle případě je možné vnímat to číslo i ve vazbě na nezaměstnanost a je možné říct, pokud tady existuje tahle vazba, tak to do určité míry může být i jisté uklidnění. A já pevně doufám, že náznak toho, že budeme dělat i politiku zaměstnanosti lépe, že se to může změnit. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane předsedo, vy vidíte riziko v tom, že by lidem stouply platy, jak tady říká pan místopředseda? 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


To je standardní pravicový argument, že růst platů znamená snížení konkurenceschopnost a tudíž zhoršení ekonomické situace. Já si nemyslím, že by lidi měli být špatně placeni, pokud odvádějí pořádnou práci a to, že se v těžkých časech začíná jako první šetřit na lidech, je prostě reakce, která ukazuje i jistou vyjednávací pozici odborů, tedy tím chci naznačit ne silnou vyjednávací pozici. Je to o to větší apel na to, aby nová vláda dělala aktivnější prorůstovou politiku, protože pouhá politika zaměstnanosti, to znamená masírování úřadů práce a tak dále, ta nám asi sama o sobě příliš nepomůže. Ty statistické změny, pokud jde o průměrnou mzdu, mohou ukazovat například to, že se šetří na manažerech a na bankéřích, to myslím, že lidi rozchodí, ale problém je, že dvě třetiny lidí mají podprůměrnou mzdu a že s ní opravdu těžko vycházejí. A to je jak sociální problém, tak i motivační, protože samozřejmě lidi přemýšlí, jestli mají jít do práce anebo jestli nemají hledat nějaké různé jiné cesty, jak získat tu nejnutnější korunu, ať už je to stínová ekonomika, anebo dokonce černá. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane ministře, vy jste tady mluvil o devalvaci úvazků, zkracujících se úvazků. Ti lidé pak nebudou utrácet a nemohou nastartovat ekonomiku. Co s tím? 

 

 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


No, to je zřejmé. To základní řešení, o které se snaží nová vláda, je získávání investic, ať už těch zahraničních nebo těch domácích a ještě investic takových, aby tam byla co nejkvalitnější pracovní místa se slušnými, se slušnými platy, protože ta situace, kterou tady popsal pan místopředseda Kupka jako uspokojivou, já úplně uspokojivou nevidím. On vlastně potvrdil, že ta teze o nepružném trhu práce je nesmysl, protože v Čechách je velmi pružný trh práce, ceny klesají dolů, dokonce i ty reálné, jsou udržovány jednotkové náklady práce, tudíž firmy můžou výborně exportovat. V Německu to dělají jinak. Tam se snaží řešit problém jednotkových nákladů práce tím, že roste produktivita a mzdy, pokud nerostou, tak aspoň zůstávají stejné. V Čechách se to řeší tím nejjednodušším způsobem, že ty mzdy klesnou. A to z dlouhodobého hlediska je velmi špatné, protože my skutečně potřebujeme, aby významnou roli hrála i domácí poptávka, což se v poslední době moc nedaří. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já když se podívám do vašeho programového prohlášení, tak v zásadě navážu na to, o čem vy jste mluvil, to znamená, nějakým způsobem vytvářet prostředí, získávat ty firmy. Máte tam jaksi zvýšení role CzechTrade, CzechInvestu, pobídky a tak dále. Opravdu si myslíte, že pobídky v současné době je něco, co dokáže ten jaksi český ekonomický sektor zachránit a nastartovat firmy, aby k nám dál investovaly? 

 


Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


Ano, určitě nejenom pobídky, ale vůbec změna přístupu, protože po roce 2006 pan ministr Říman nastoupil zcela vědomou cestu k marginalizaci, případně až likvidaci CzechInvestu, protože viděl jeho činnost jako nežádoucí pro naši zemi. A nová vláda se přihlásila, že je potřeba dělat přesně opačně a že ta instituce se má starat o to, aby sem ti investoři přišli, a je toho mnohem víc, než ty pobídky. Ty pobídky, to je v zásadě jenom cena za nefungující právní stát a za správně nefungující administrativu, protože vy musíte dělat čím větší pobídky, čím méně to funguje. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Mluvíte o nefungující administrativě. Já možná navážu na jeden příklad, který, nevím, jestli je úplně správný, ale když se třeba podíváme na Amazon, tak pobídky na jedné straně tady mohou fungovat, ale pak prostě nastoupí jaksi lokální samospráva, popřípadě lokální referendum, které jaksi zamezí tomu, aby ta investice byla dokonána. Není to chyba? 

 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Já možná budu mluvit i o jiných případech, kdy české zákony, a nechci zmiňovat konkrétně tenhle případ, ale myslím si, že je rozhodně výzva vůči politikům, aby se snažili zjednodušit zákony, zjednodušit administrativu. Když se bavím se zaměstnavateli, tak toto zmiňují jako jednu ze zásadních překážek, to, že to je velmi komplikované, to, že narážejí na zákony, které jim zatěžují práci. Myslím si, že například i zjednodušení zákona o zadávání veřejných zakázek by například v oblasti stavebnictví mohlo uvolnit ruce, mohlo usnadnit mnoho investic. To je další konkrétní příklad. A to, co tady zmiňoval pan ministr, ona ta pružnost trhu práce mimochodem zaznívá ze strany konkrétních lidí, kteří mají zkušenost se zaměstnáváním, jako kritická s tím, že ten trh by mohl být ještě pružnější a že by to nepochybně prospělo tomu, aby dokázali rychleji reagovat na například získání konkrétní zakázky, dokázali by se vypořádat naopak také rychleji s tím, když třeba konkrétní příležitost ztratí a budou ji hledat jinde. Takže bych řekl, že to v tomto případě není tak docela pravda a České republice by tržnější, pružnější trh práce určitě prospěl. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane místopředsedo, neukazuje případ Amazonu to, že ty pobídky prostě nejsou všechno? 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Pobídky se začaly zavádět, jestli se dobře pamatuji, za vlády Miloše Zemana a od té doby je vidět znatelný nárůst přímých zahraničních investic. Problém je ale také na druhé straně. Když přijde zahraniční investor, tak s ním vytvoříte kontrakt, pokud ten kontrakt je děravý, to znamená, že nedá republice to, co očekávala, tak samozřejmě ten investor odchází, shrábne své zisky a nenechá dostatečný benefit tady. To si myslím, že bylo i riziko onoho Amazonu. Tam nebyly jenom územní zájmy, že budou mít za humny nějaký ošklivý barák, ale že skutečně ten kontrakt tak, jak byl připraven a to, co sledoval Amazon, takže nebyl dokonalý a toho se také lidé báli. Já si myslím, že pobídkový systém ano, ale věnovat péči kontraktům a samozřejmě si myslím, že vláda by měla být i aktivnější, pokud jde o přímou podporu růstu, to znamená vládní kapitálové výdaje, protože kdyby byla odvážnější, pokud jde o příjmy státního rozpočtu, výraznější progresi a tak dále, tak by si mohla víc dovolit a přitom by se vešla do maastrichtského kritéria, tedy tříprocentního deficitu. 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


Já bych jenom, aby bylo zřejmé. Jako já jsem pevně přesvědčen, že obě dvě investice Amazonu budou realizovány, protože... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Tak to jsem se chtěl zeptat. Máte nějaké aktuální informace? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


... No, samozřejmě, zastupitelstvo v Dobrovízi to schválilo čtyřmi, čtyři byli pro, tři se zdrželi, v Brně tedy první kolo dopadlo špatně, tam jsem osobně byl v sedm hodin na zasedání zastupitelstva, které to v prvním kole odmítlo. V této chvíli je to v tom, že upravenou verzi schválila rada ..., Rada města Brna a předpokládám, že teď, až bude zastupitelstvo, takže dojde, dojde ke schválení. Takže tam, přestože to neprobíhá tak, jak jsme očekávali, i přestože jsou tam určitá rizika, je velká naděje, že se k těm 4 tisícům pracovních míst dopracujeme a to ještě nepočítám ty sezónní v předvánoční době. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, takže v tuto chvíli to vypadá, že Dobrovíz, tam už tomu nic nebrání? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


Tam ještě určitá rizika jsou. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Na to se právě ptám. 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


Ale ta nejsou daná zastupitelstvem, ta jsou daná různými občanskými sdruženími a nějakými riziky. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Takže máte informace o tom, že se tam objevuje nějaká iniciativa, která bude bránit stavbě té haly? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


Tam probíhají nějaká jednání a celé to samozřejmě je spojené s tím, že to ohrožení není jakoby absolutní, ale existuje riziko určitého zdržení samozřejmě, pokud... 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Jak dlouhého zdržení? 

 


Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


No zdržení tak dlouhého, že může vést k tomu, že ta investice může být převedena někam jinam, protože... 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Takže jinými slovy to ale ani jedno z těch lokací v tuto chvíli není stoprocentní? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


To jsem neřekl, ale řekl jsem pouze, že je to na dobré cestě a zastupitelstva obou dvou ..., jedno to schválilo a druhé, předpokládám, že to schválí, ty signály jsou poměrně velmi věrohodné, a pak samozřejmě vždycky mohou nastat nějaké obstrukce ve správním řízení, ale nepředpokládám, že ze strany zastupitelstev. Jinak já bych chtěl ještě říct jednu věc, tam se ukázalo to, že když to Brno odmítlo, tak se přihlásil asi tucet jiných lokalit v České republice, které projevily zájem a samozřejmě přihlásily se okamžitě slovenské Malacky, které mají podobně výhodnou polohu poblíž bratislavského letiště a tak dále. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Můžu ještě jednu otázku velmi stručně na vás jenom. Včera tady v Událostech, komentářích Jiří Dienstbier ve studiu opatrně připustil, že vláda možná sníží DPH na některé potraviny. V Událostech nebo respektive v Interview Daniely Drtinové to pak nevyloučil ani ministr zemědělství. Můžete říct, jestli vláda opravdu uvažuje o tom, že by některé potraviny se převáděly do té snížené pětiprocentní sazby? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


Já předpokládám, že to byla trošku širší interpretace. Pokud vím, v tom vládním prohlášení a v té koaliční smlouvě je tam omezené množství potravin pro děti, ale ne obecně potraviny, protože tam jsme nenašli alternativní daňové zdroje, protože...

 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Dobrá, takže v tuto chvíli to není tak, že by vláda uvažovala třeba o nějakých základních potravinách, které by se převedly do té pětiprocentní sazby? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


Pokud mluvíme o tom plošně, tak to není součástí koaliční smlouvy... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobře, ale u některých třeba dětských potravin by se to rozšiřovalo? 

 


Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ano, to tam je. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To tam je, tam jsou různé výživy dětské, ano, ale jinak, to znamená, řekněme, třeba pečivo nebo něco takového, to ne? 

 Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


To nepředpokládáme. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pánové, díky za vaši návštěvu. Mějte se hezky, na shledanou. 

 


Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:


Na shledanou. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Hezký večer. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:


Na shledanou. 

Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
starosta
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení