7. března 2014

ODS reagovala na krizi na Ukrajině včas

Celý svět sleduje dění na Ukrajině, jeho jednotlivé dramaticky se proměňující fáze. Občané, politici, diplomaté, novináři. Každý dle míry informací a znalostí si vytváří svůj názor na to, co je příčinou této krize, kdo nese vinu, co má (měl) kdo udělat.

 
Ve svém článku Kde nechala ODS Reagana? (LN 4. 3.) se Kateřina Šafaříková zaměřila na aktuální postoje ODS. Protože paní redaktorka některé věci zkreslila, v některých poskytuje nepravdivé informace a v jiné části si protiřečí, chci na její text reagovat. 
 
Dne 4. února jsem navrhla jednání o Ukrajině ve sněmovně. Nepřišla s tím ani vláda, ani jiné politické strany. ODS žádala, aby Česká republika měla parlamentní usnesení k této situaci. Bohužel přes slib ministra zahraničí nebylo jednání dokončeno. Paní redaktorka postrádá v mém vystoupení jasný postoj vůči "říši zla" – Rusku. Musím připomenout, že 13. února (v den projednávání) Rusko Ukrajinu neokupovalo, proto se tato dnešní realita nemohla objevit v tehdejším návrhu usnesení. Ale před mocenskými zájmy Ruska na Ukrajině jsem ve své řeči varovala. Bez ohledu na to, že prezident Putin v té době operoval pod olympijskými kruhy v Soči, nikoli na Krymu. 
 
Pro lepší porozumění dodám, že za "říši zla" jsem vždy považovala komunistický režim. I proto jsem byla na Staroměstském náměstí 25. února. Z ODS nás tam bylo hodně. Paní redaktorce se nelíbily naše "útrpné výrazy". Lepší by bylo, kdyby napsala, o čem jsme mluvili. Protože do smíchu tam nebylo nikomu. Jsem ráda, že paní Marie Prokopjuková, Ukrajinka a účastnice tohoto setkání, mou iniciativu ocenila. 
 
Okupace části Ukrajiny nastala v uplynulých dnech. Vyjádřila jsem se k ní ihned, a to na serveru Lidovky cz: "Stav na Ukrajině je velmi vážný. Země je okupována ruskou armádou a je i vnitřně rozdělena na západ a východ. Pokud se Rusko nestáhne, obávám se občanské války. Postup Ruska mi připomíná okupaci naší země v roce 1968. (…) Ruská armáda Krym-Ukrajinu přepadla a obsadila. Takže vyvolává mezinárodní konflikt neboli válku." 
 
Také povzdech nad neúčastí politiků ODS na Majdanu se míjí s pravdou. Opakovaně tam byl pan poslanec Radim Holeček. Není to z jeho strany mediálně přitažlivá póza. Jezdí tam bez kamer a mikrofonů. 
Paní redaktorka si v něčem protiřečí. Na jedné straně postrádá aktivitu ODS (žádá po ODS, aby "vyzývala vládu" k vyřazení Ruska z tendru na dostavbu Temelína) a na druhé straně kritizuje požadavek ODS na výjimku z eura (s tím, že tuto výjimku může získat pouze vláda). Buď tedy platí, že do toho, co je "dílem vlády", se nemluví, nebo platí, že ODS jako politická strana má formulovat svůj dlouhodobý program. K Temelínu nutno dodat, že je fatální, jak rozdílně k ruské účasti přistupují členové vlády. Jak se liší postoj ministrů Dienstbiera a Stropnického od postoje premiéra. 
 
K paní Ashtonové: na komisařku ji navrhla Británie. Paní Ashtonová je členkou Labour Party. Premiérem v té době byl Gordon Brown.
 
Jsem přesvědčena, že ODS reagovala na krizi v Ukrajině včas, dříve než jiní. Své názory budeme obhajovat i nadále.