26. února 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS Martin Kupka.Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A ve studiu Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny. Dobrý večer. 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A také Martin Kupka, místopředseda ODS. Dobrý večer i vám. 

 


Martin KUPKA, místopředseda ODS:

Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Kupko, začnu u vás. Jak se vám ten projev líbil? Martin KUPKA, místopředseda ODS:

Já myslím, že jsme byli od obou předchozích prezidentů České republiky zvyklí, že vystupovali před podobnými fóry s obsažnějšími projevy, že toho, jinými slovy, řekli více. Očekávalo se, že ten projev bude proevropský, on skutečně proevropský byl, ale zahrnoval i celou řadu protimluvů, protože na jedné straně podporovat posilování Evropské unie a na druhé straně hovořit o zmenšování byrokracie a kritizovat rozsáhlou evropskou byrokracii jde proti sobě ve skutečnosti. Tohle byl jeden z konkrétních bodů, které je asi možné při analýze toho projevu určitě vytýkat. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane Hamáčku, souhlasil byste s tím italským novinářem, a koneckonců i s panem Kupkou, který řekl, že ten projev byl o malých věcech místo velkých problémů? 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

Byl to typický projev pro Miloše Zemana, který byl z mého pohledu velmi vyvážený, byl proevropský a myslím si, že vyslal do světa jasný signál minimálně v tom, že Česká republika za prvé má jednotnou zahraniční politiku a mluví jedním hlasem. A za druhé, že Česká republika se vrací do Evropy, že končí taková ta dobrovolná izolace, do které nás zavedly minulé vlády pravicových koalic, a že Česká republika se vrátí do toho hlavního proudu evropské politiky a evropské integrace, kde je logicky naše místo. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Vy jste řekl, by to typický projev, co to znamená typický projev pro Miloše Zemana? 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

Ta jeho stavba, struktura, bonmoty, témata a druh témat a typ témat, jakým se věnoval, to je typický Miloš Zeman. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane Kupko, pojďme k tomu obsahu. To, že ten projev bude proevropský, s tím se počítalo, Miloš Zeman tam jaksi jasně zmínil potřebu hlubší integrace. Je podle vás věc nebo je to věc, která je podle vás v tuto chvíli na stole? 


Martin KUPKA, místopředseda ODS:

Pan prezident tam řekl, že je to vlastně sen, že to, o čem bude mluvit, je jeho sen o Evropě. Já si myslím, že tomu slovu zůstal hodně věrný. V některých případech ten sen možná hraničí dokonce s chimérou, což je případ představy jakési společné armády. Ale bavíme-li se o integraci, tak on se sice vymezil negativně vůči jednotnému jakémusi unitárnímu státu, vyslovil se spíše pro federaci, ale to, kam by Evropská unie měla podle názoru občanských demokratů směřovat, je opravdu spíše efektivní spolupráce suverénních států. A to není tak, že bychom se vydávali mimo ten hlavní proud. Já jsem se díval dneska večer na vystoupení a diskusi v České televizi čtyř českých europoslanců, mimochodem i za sociální demokracii, i za komunistickou stranu a samozřejmě i za KDU-ČSL a samozřejmě za občanské demokraty, a ten závěr byl v podstatě jednotný, a to je nespokojenost se současnou Evropskou unií, s celou řadou problémů, které Evropská unie má. Ten hlavní proud, který mimochodem vycházel i z téhle diskuse, byl v tom, že je třeba zachovat kritický pohled na to, co se v Evropské unii děje a naopak nastolit opravdu jakýsi pohled realistický, pohled úsporný, kdy opravdu místo toho, aby Evropská unie přibírala a přibírala své další kompetence, tak aby se spíše dívala na věci střídmě a aby členské státy dokázaly udržet jednotlivé evropské instituce na uzdě finančně, i co se týče kompetencí. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Hamáčku, je podle vás, jak říká pan Kupka, potřeba zůstat kritickými, zůstat nějakým způsobem vně, sledovat to zvenku, s jakým odstupem, nebo realizovat ten sen o větší integraci? 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:


My obtížně můžeme sledovat něco zvenčí, když jsme uvnitř. My jsme součástí Evropské unie a zaplaťpánbůh za to. Já jenom říkám, že bylo chybou minulých vlád se dobrovolně vyčlenit z toho rozhodovacího procesu, uzavírat jakési podivné spojenectví s Velkou Británií, která samozřejmě není naším přirozeným partnerem a zapomínat na ty partnery přirozené, jako jsou naši sousedé Německo, Rakousko, státy V4. Ale samozřejmě pokud pan Kupka vzpomíná tu debatu, která předcházela víceméně tomuto pořadu, tak máme pár měsíců do voleb a samozřejmě každý se bude snažit vymezovat vůči Evropské unii a tvrdit, že on bude ten hlavní zastánce národních zájmů v Unii. Ale já bych oddělil předvolební rétoriku od nějaké věcné debaty o tom, kam má Unie směřovat. A tam já souhlasím s prezidentem republiky, že jakkoliv to možná je sen, ale myslím si, že i okolnosti nás časem donutí v delším časovém horizontu mluvit o věcech, jako je federální Evropa, o věcech, jako je například harmonizace daní, harmonizace sociálních systémů, abychom mezi sebou vzájemně nesoutěžili, kdo má levnější pracovní sílu a kdo má horší podmínky pro práci, to není cesta, kterou by Evropa měla jít. A koneckonců i ta globální konkurence nás k tomu donutí, protože pokud chceme obstát v globální konkurenci, tak stát, který má 10 milionů, což je s nadsázkou okresní město v Číně, velmi obtížně bude v takovéto konkurenci působit. Jako jednotná Evropa, jednotný trh jsme schopni obstát. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pojďme tedy konkrétně, když říkáte věcná debata, tak k těm jednotlivým tématům. Jedno z těch témat, které tam bylo jasně zmíněno, byla zahraniční politika. Když použiju příklad, tak krize na Ukrajině, kde samozřejmě ta dohoda už neplatí, ale to je dohoda, která byla podepsaná s prezidentem Janukovyčem, tak byla podepsaná třemi ministry zahraničních věcí, Německa, Francie a Polska. Nebyl tam jeden ministr zahraničních věcí Evropské unie, neukazuje tohle to, že ta zahraniční politika prostě nemůže fungovat? 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

Za prvé, ta iniciativa tří ministrů nebo dvou ministrů a jednoho náměstka nebo vysokého úředníka, protože z Francie tam nebyl ministr. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ano, ale byl tam zastoupen za ministra, tak byl i ten /nesrozumitelné/. 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:


To byla iniciativa, která byla velmi úzce koordinována s Catherine Ashton a dalšími činiteli. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, ale proč tam tedy nebyl podpis jaksi evropského, řekněme v uvozovkách, ministra zahraničí, proč stále ještě vystupují jednotlivé země? 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:


Protože i ta koordinace zahraniční politiky je běh na dlouhou trať. Ale já bych v tom nehledal nic, nic víc než to, že prostě by byla vytvořena nějaká task force nebo úkolové uskupení tří evropských ministrů zahraničí a ti to jeli vyřešit.,Aale samozřejmě ty postoje byly velmi úzce koordinovány i s vysokou představitelkou Evropské unie. Možná kdyby tam byla podepsána ona, tak by tento argument odpadl, ale já v tom nevidím zásadní problém. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Vy v tom taky nevidíte problém nebo neukazuje to naopak to, o čem hovořím? 

 Martin KUPKA, místopředseda ODS:


Já myslím, že tady opravdu, a teď to přiznává celá řada politiků napříč Evropou, že v tomhle případě zahraniční politika Evropské unie prostě selhala a že je dobré to takhle pojmenovat a že způsob, jakým se nakonec některé evropské státy a konkrétní politici na Ukrajinu vydali, tak to vyjadřovalo spíše opravdu jejich schopnost se domluvit na nějakém postupu. A to, o čem jsem hovořil, o spolupráci, která samozřejmě se bude uplatňovat v mnoha rovinách, kde je možná specializace, ale pokud tu zaznělo, že má mít Evropa šanci jen v okamžiku, kdy bude konkurenceschopná, ale ona bude mít šanci v okamžiku, kdy navzájem jednotlivé státy budou konkurovat sobě, protože samozřejmě že v tomto směru je konkurence přirozeným motorem a je to jedna z věcí, jeden z pilířů evropské civilizace, což je to, kde my opravdu jako Česká republika stojíme, vždycky jsme stáli a stát snad budeme. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já bych se ještě vrátil k té zahraniční politice. Vy jste sám zmínil, řekl jste, že to byla schopnost těch jedinců, těch jednotlivců, kteří tam jeli, co to znamená? Že Evropská unie nebude schopná vygenerovat tak silné osobnosti, které by dokázaly jí zastoupit jako celek? 

 Martin KUPKA, místopředseda ODS:


Já nevím, jestli si můžu dovolit takhle odvážně hovořit o tom, že třeba za 5 nebo za 10 let... 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dovolte. 

 Martin KUPKA, místopředseda ODS:


...toho nebude schopná, protože v politice vždycky záleží také na konkrétních osobnostech, které se v té politice objeví. Pokud tam bude někdo opravdu silný, kdo by byl schopen spojovat jednotlivé národy, jednotlivé státy, tak třeba bude mít větší šanci na to. Ale já bych viděl to východisko opravdu ve větší spolupráci, ve schopnosti jednotlivých národních států postupovat společně, což mimochodem je životaschopná politika Evropské unie a není třeba ji podle mého názoru nahrazovat nějakou jednotnou hlavou, jednou institucí, protože se ukazuje, že s tím okamžitě jde ruku v ruce také rozsáhlá byrokracie. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Hamáčku, vy jste to tady zmínil, a to je jednotná fiskální politika, ekonomická politika, jasně zaznělo dnes euro. Je pro vás toto téma, to znamená euro je náš cíl, věc, kam máme mířit? 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:


Já si myslím, že je v zájmu České republiky, aby v nějakou dobu euro přijala. Jde pouze o to, abychom euro přijímali v době, která bude pro Českou republiku výhodná. Samozřejmě předtím, než vůbec euro můžeme přijmout, tak musíme splnit jistá kritéria, která nyní, aspoň některá z nich nyní neplníme. Takže my se nemůžeme rozhodnout přes noc, navíc předtím než by došlo k přijetí eura, tak minimálně dva roky musí česká koruna se pohybovat v tom daném pásmu kurzovém, takže jaksi času je dost a my bychom měli velmi pečlivě debatovat o tom a důkladně debatovat o tom, kdy tedy to euro přijmout, a nicméně do té doby dělat všechno pro to, abychom splnili všechna ta kritéria, protože mimochodem ta kritéria, která jsou dána pro euro, pokud jsou plněna, tak je to dobré i pro českou ekonomiku. Ale z dlouhodobého hlediska, kdybychom měli zůstat jakýmsi ostrůvkem ve střední Evropě bez eura, tak se obávám, že by to mělo devastující dopady na českou ekonomiku a například na ochotu zahraničních investorů v České republice investovat. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá. Říkáte dělat všechno pro to, abychom se k tomu euru přiblížili, znamená to také přesvědčit veřejnost? Protože podle posledního průzkumu CVVM tři čtvrtiny lidí prostě euro nechce. 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

Určitě. Já si myslím, že to je velký úkol, ale nejen pro politiky, ale já bych očekával, že se do té debaty zapojí i ti, kteří na tom mají bytostný zájem, a to jsou podnikatelé. Minimálně velké firmy, které závisí na dobrých kontaktech a obchodních kontaktech se zeměmi eurozóny, by se do té debaty měly vložit a měly by třeba i svým zaměstnancům vysvětlovat, kde jsou ty přínosy přijetí eura a tedy i následné stability české ekonomiky a atraktivity České republiky pro zahraniční investory. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Vaše stanovisko k euru je známé, dokážete si představit, že byste se jako strana proměnili ve svém názoru a řekli, nakonec euro vlastně není tak špatná věc? 

 


Martin KUPKA, místopředseda ODS:


Já myslím, že to se určitě od nás v tenhle okamžik čekat nedá. To, co my říkáme, je, že samozřejmě existují velmi vážná rizika a upozorňují na ně ekonomové. Ta rizika opravdu představují pro současnou situaci, a to nakonec vyplývá i z té předchozí odpovědi, jasné vysvětlení, že v tenhle okamžik na to připraveni nejsme. Mě trochu mrzí, že česká vláda na jedné straně symbolicky se aspoň slovy premiéra připojila k fiskálnímu paktu a na druhé straně nebyla ochotná přijmout finanční ústavu, tedy naprosto zjevnou dluhovou brzdu. Mimochodem ten fiskální pakt říká, že do roka by tak stejně měla učinit a měla by najít nějaký způsob, jak do legislativy dluhovou brzdu promítnout. Tak je škoda, že vlastně na jedné straně říká A a dělá něco úplně jiného. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Jen velmi stručně, prosím. 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:
 

My jsme neodmítli přijmout finanční ústavu, my jsme odmítli přijmout Kalouskův, Kalouskovu past na sociálnědemokratickou vládu. My jsme připraveni se k té věci vrátit a debatovat o tom, ale to, co navrhl pan ministr, tehdejší ministr financí, exministr financí, nynější předseda klubu TOP 09 Kalousek, byla past na sociálnědemokratickou vládu. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Prezident republiky zmínil ještě jeden moment evropského soužití a tím je celoevropská obrana. 

 Miloš ZEMAN, prezident České republiky (záznam): 

Máme 28 armád, které nejsou plně kompatibilní. A společná evropská armáda, a to je dlouhodobý sen, by byla levnější a efektivnější. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Hamáčku, dovedete si představit země, jako je Francie, Německo, Polsko, že by s tou historickou zkušeností, kterou mají, sjednotily armádu do jednoho obranného celku? 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:


Jestli je něco sen, tak toto je sen, protože tam je obrovské množství problémů. A já nevylučuji, že někde na konci dlouhé cesty, ale velmi dlouhé cesty něco takového může být, ale ta doba by se nepočítala v letech, spíš desetiletích. Jenom jediný problém, velící jazyk. Jakým jazykem by se v takové armádě velelo? Já si nedokážu představit, že by francouzská armáda akceptovala velení v angličtině, německá ve francouzštině. To je jenom drobný detail, ale ukazuje to tu velkou složitost té věci. Já si dokážu představit, že půjdeme cestou vyšší spolupráce, v Alianci se tomu říká pooling & sharing, například společné nadzvukové letectvo se Slováky je dobrým příkladem, Francouzi staví společně s Brity letadlové lodě, Holanďané s Belgičany korvety. To se dá. Ale můžeme pokračovat v těchto společných projektech, ale že bychom teď stavěli na zelené louce nějakou společnou evropskou armádu, to musí být nějaký výsledek postupného procesu, ne nějaké převratné rozhodnutí. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Kupko, nebylo by to ale přece jenom nakonec levnější? 

 Martin KUPKA, místopředseda ODS:


To já se obávám, že by být nemuselo, protože máloco z toho, co Evropská unie sjednocovala, tak ve výsledku znamenalo nějakou reálnou úsporu. Ale já to tak pokládám za sen nebo dokonce skutečně chiméru, protože si taky nedovedu představit, že by například Britové nebo Francouzi umožnili kontrolu nad svými taktickými zbraněmi Němcům. To, myslím, že není reálné a že to není v dohledném horizontu. Myslím si ale, že tady efektivně funguje ona zmíněná spolupráce a dokonce i specializace, že to je cesta, kterou se Evropská unie má vydávat a že samozřejmě dnes asi není dokonce reálné, aby jednotlivé členské státy rozvíjely opravdu tu univerzální armádu ve všech směrech, ale je možné zejména pro menší státy zaměřit se na konkrétní oblast, například tak jako je to v případě České republiky protichemické obrany. Čili to je věc, kterou určitě je možné v Evropě prezentovat jako pozitivní počin. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pánové, já se ještě na závěr vrátím zpátky k tomu projevu. Pane Hamáčku, je tam něco, co vám chybělo, co tam prostě nezaznělo? 

 


Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

 
Mně tam chybělo, řekněme, chyběla mi tam vyšší míra detailů i těch vizí, které pan prezident přednesl. Přece jenom ten projev byl relativně krátký a možná některé ty oblasti by zasloužily vyšší míru detailů a více rozvést. Pan prezident zvolil kratší a velmi kondenzovanou formu projevu. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Příliš mnoho vizí? 

 
Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

Ne, vizí tam bylo akorát, ale dle mého názoru by stálo za to je... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Konkrétní recepty byste chtěl. 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

...více rozvést a možná zmínit i některé konkrétní recepty. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane Kupko. 

 Martin KUPKA, místopředseda ODS:

Já myslím, že je významný rozdíl mezi snem a vizí nebo snem a představou, protože myslím, že od politika evropského formátu se vždycky má očekávat to, že bude podrobněji popisovat, jaká je ta představa, jaká je ta vize, která už směřuje k nějakému konkrétnímu cíli a tady to opravdu byl místy vtipný popis snů, ale myslím si, že tady by i Evropané měli očekávat víc. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pánové, díky za váš čas, na shledanou. 

 Jan HAMÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/:

Děkuji, na shledanou. 

 

Videozáznam diskuse

Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
starosta
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení