25. února 2014

Proč ODS požaduje trvalou výjimku z eura

Přístupová smlouva z roku 2004, schválená referendem a právně závazná, obsahuje i povinnost ČR přijmout společnou měnu euro. Eurozóna se ale za posledních deset let dramaticky proměnila.

 
  
Vzdát se nyní koruny by znamenalo mimo jiné: 
 
  • Okamžitě vyčlenit 350 miliard korun ze státního rozpočtu do nových "záchranných mechanismů", neboli na splátky a záruky dluhů jihu Evropy. 
  • Přijmout pravidla vznikající bankovní unie a tedy ohrozit vklady českých střadatelů. Bankovní unie znamená oslabení národního bankovního dohledu a podřízení českých bank celoevropskému bankovnímu dohledu. Zvyšuje to riziko pro české dcery, které jsou většinou v dobré kondici a jsou zdravé a ziskové. Hrozí, že by jejich kapitál mohl být používán na zalepování pomyslných děr v jiných zemích.
  • Připojit se k fiskální unii ("fiskálnímu paktu"), což znamená nechat si vnucovat parametry státního rozpočtu z nadnárodní úrovně. 
 
Současná eurozóna vykazuje také jasné tendence k zavádění nových celoevropských daní, k daňové harmonizaci nebo zasahování do sociální politiky, která je ovšem mimo kompetence EU.
 
Euro znamená také ztrátu vlastní měnové politiky, tedy konec možnosti citlivě vyrovnávat globální výkyvy. Jak ukázala nedávná krize, postižené země bez měnové politiky mají jedinou možnost - tzv. vnitřní devalvaci. Například v Lotyšsku to vedlo ke skokovému pádu mezd o desítky procent, vyšší nezaměstnanosti a k emigraci desetiny populace. Nemluvě o děsivé ekonomické situaci v Řecku.
Nelze ovšem opomenout ani možné výhody vstupu ČR do eurozóny: odstranění kurzového rizika, snížení transakčních nákladů pro podniky a snadnější přeshraniční obchodování, pohodlnější cestování.
Zastánci eura o rizicích zarytě mlčí. 
 
ODS naopak považuje výše pojmenované proměny eurozóny za zásadní a tvrdí, že dnešní eurozóna je zcela jiná, než jakou schválili čeští občané v referendu o přistoupení k EU.
 
Proto požadujeme, aby vláda vyjednala trvalou výjimku z přístupové smlouvy, tedy abychom se z dosud právně závazné povinnosti přijmout euro vyvázali.
 
Výjimku má dnes Velká Británie a Dánsko. (Švédové euro odmítli v referendu v roce 2003, všechny následující vlády toto respektovaly a záměrně neplní technické podmínky vstupu do eurozóny. V jejich případě tedy nejde o výjimku.)
 
Takovému vyjednávání by mělo předcházet referendum, které by ukázalo, jestli si občané vůbec euro přejí.
 
Výjimka by nám nevzala možnost kdykoli v budoucnosti euro přijmout.