18. února 2014

Dvacet minut Radiožurnálu

Hostem diskusního pořadu ČRo byl předseda ODS Petr Fiala.


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Hezké odpoledne. Jak víte ze zpráv, poslanci stále jednají o vyslovení důvěry vládě a zdá se, že zákonodárci společně stráví i celý večer. Stále se totiž debatuje. A o čem budeme debatovat my? O tom, co vadí občanským demokratům na slibech vlády a také o to, proč ostře kritizují státního zástupce Ivo Ištvana. Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, jsem Helena Šulcová a přeji dobrý poslech. A hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Zdravím vás do Poslanecké sněmovny. Dobrý den. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Dobrý den přeji. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Pane předsedo, kritizovat umí každý, souhlasíte? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:
To nevím, jestli každý umí kritizovat, možná každý umí kritizovat, ale ne každý umí kritizovat kompetentně. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A můžete nám říct, jak vy jste přišel na myšlenku, že nelze slíbit snížení nezaměstnanosti a zároveň slíbit zvýšení minimální mzdy, za což jste dnes ve sněmovně kritizoval vládu? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Ano, tak já myslím, že na tu myšlenku nemusíme nijak zvlášť přicházet, to je známá zkušenost a potvrdí vám to každý zaměstnavatel. Prostě tím, že zvyšujete minimální mzdu, dokonce takovým způsobem, jak to navrhuje sociální demokracie, tak samozřejmě způsobujete, nebo můžete vyvolat nezaměstnanost především u lidí, kteří mají tu nejnižší kvalifikaci. A samozřejmě vytváříte také podmínky pro šedou ekonomiku, protože firmy si nemohou dovolit zaměstnávat lidi, kteří firmě nevydělají tolik peněz, kolik musí dát na jejich mzdu. 

 

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ale jak vysvětlíte ale fakt, že za dobu, kdy vládla Občanská demokratická strana, se minimální mzda nezvyšovala, konkrétně, když se podívám na stránky ministerstva práce a sociálních věcí, tak od ledna 2007 do srpna 2013 se tady nezvyšovala minimální mzda, ale ve stejném období se tady zvýšila nezaměstnanost, tak čím nám to vysvětlíte, pane předsedo? Není to náhodou tak, že zvýšení minimální mzdy nemá na nezaměstnanost vůbec žádný vliv, alespoň to dokazují ta data v době, kdy vládla ODS? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


V letech 2010 a 2013, tedy v době ekonomické recese se podařilo vládě, ve které byla Občanská demokratická strana, udržet nezaměstnanost na stabilních hodnotách okolo 7 %, což řadilo Českou republiku na páté místo v rámci Evropské unie. Takže já nevím, jestli se ta vaše otázka zakládá skutečně na faktech. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Já mám fakta v ruce, takže, když se podíváme na leden 2007, tak nezaměstnanost byla 465 tisíc, v srpnu 2013 551 tisíc, tak to jsou čísla, která mluví jasně. Byla to doba, kdy se nezvyšovala minimální mzda, proto se ptám na to, jestli to má opravdu nějaký vliv? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ale to číslo, které vám říkám já, je taky skutečné. A to, že jsme dokázali držet v době ekonomické recese a ve velmi složité situaci ekonomické nezaměstnanost ve výši okolo 7 % a že jsme v rámci Evropské unie byli v tomto ukazateli na pátém místě, to je přece fakt, který mně i vy můžete potvrdit. A myslím si, že tady je jasně vidět, že v tomto směru byla politika vlád, na kterých se podílela Občanská demokratická strana, úspěšná. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A jak vysvětlíte lidem, kteří dnes pracují za minimální mzdu, což je 8,5 tisíce korun, že se jim ta mzda nemá zvýšit? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ale vždyť ta minimální mzda se zvýšila, zvýšila se z 8 tisíc na 8,5 tisíc poměrně nedávno. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ano, říkám 8,5 tisíc v srpnu 2013. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Ale to další zvýšení je už nebezpečné z hlediska toho, že to začne ohrožovat i zaměstnanost. On je tady totiž jeden faktor, o kterém jsme ještě nemluvili. Další velkou skupinou jsou lidé, kteří mají mzdu někde zhruba ve výši mezi 10 a 12 tisíci korun měsíčně, a takových lidí je tu asi 350 tisíc.
A zvýšení minimální mzdy bude znamenat tlak i na navýšení těchto mezd, a to jsme samozřejmě u otázky, na kterou my také poukazujeme, a to je to, že vlastně vláda slibuje řadu věcí, na které prostě nebude mít a zvýšení minimální mzdy je jednou z nich. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ale jak vysvětlíte lidem, kteří opravdu pracují za minimální mzdu, znovu opakuji tu otázku, kteří berou 8,5 tisíce korun měsíčně, že se jim ta minimální mzda nezvýší? Jak z toho mají vyžít? Máte nějakou radu konkrétní pro ně? 

 Petr FIALA, předseda ODS:
Tady samozřejmě stojíme před několika spojenými otázkami a ta podstatná otázka je, jak zajistit těm lidem vůbec práci. Vidíte, že čelíme v této chvíli rekordní nezaměstnanosti a já tedy opravdu nevím, jestli recept na rekordní nezaměstnanost je místo vytváření podmínek pro zaměstnavatele, aby mohli vytvářet pracovní místa, tak hledání takových cest jako je zvyšování minimální mzdy. To je přece recept, který nefunguje. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


640 tisíc lidí v Česku nemá práci, máme tady velmi problematické regiony, třeba na Jesenicku, tam bojuje o jedno pracovní místo 85 lidí, nezaměstnanost je patrně problém, který budete muset asi řešit společně s vládou, který by měli teď v tuto chvíli řešit všichni, je to tak? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Nezaměstnanost je určitě problém a nemůžeme ho podceňovat. To, že jsem mluvil o úspěšnosti politiky vlád, ve kterých byla Občanská demokratická strana při boji proti nezaměstnanosti, to samozřejmě nijak nemění tu situaci, před kterou nyní stojíme. My bychom rádi vládě v této věci pomáhali, ale domníváme se, že cesta, kterou zatím vláda nabízí ve svém velmi vágně formulovaném vládním prohlášení, žádná nová pracovní místa nezavede. Pro nás je spolehlivým receptem naopak to, když se vytvářejí úlevy pro zaměstnavatele, když nabízíme větší množství částečných úvazků, když dokážeme vytvořit takové daňové pobídky pro zaměstnavatele, aby mohli dát práci třeba lidem dlouhodobě nezaměstnaným, to jsou všechno nástroje, které by fungovaly mnohem spolehlivěji, než to, co vláda zatím nabízí. Ale to, co je na tom nejsmutnější, je to, že vláda ve svém programovém prohlášení je velmi nekonkrétní. To prohlášení je vágní a částečně rozporuplné. Opravdu se nedá z tohoto prohlášení ani odvodit, co přesně má vláda na mysli. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Co vám tam konkrétně chybí, že tam nejsou žádné, vy jste třeba kritizoval dnes ve svém projevu ve sněmovně, že tam nejsou žádná data, do kdy, co chtějí splnit, ale není to lepší, než si klást nějaké termíny, které by potom třeba nebylo možné splnit? Tak není to naopak lepší, než lhát? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Paní redaktorko, nejde o data a určitě nejde o lhaní, ale jestliže chci převzít odpovědnost za něco, tak přece musím vědět, jak toho dosáhnu, jakými nástroji toho dosáhnu a také, v jakých termínech, jinak to programové prohlášení je cár papíru, který nemůže nikdo zkontrolovat. My nechceme po vládě, aby tam byla, aby to bylo plné dat, tabulek a konkrétních čísel, ale musí tam být přece konkrétní věci. Vždyť se podívejme na některé kapitoly, třeba oblast vzdělávání nebo výzkumu, tam je řada frází, se kterými nelze nesouhlasit, jsou tam připomenuty věci, které jsem třeba v resortu školství realizoval já. Ale není tam žádná další cesta. Není tam vůbec řečeno, čeho a jak chce vláda dosáhnout. A to mně připadá... Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Třeba překvapí vláda, třeba to nakonec splní a budete překvapen, pane předsedo. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Nevím, co splní, když tam nic konkrétního není. Ale v těch věcech, kde vláda konkrétní je, pokud to splní a pokud se některé věci podaří realizovat, my budeme první, kdo vládu na to pochválí a v některých věcech budeme určitě připraveni spolupracovat. Ale problém toho programového prohlášení není přece jenom v obecnosti, ale je také v určitých vnitřních rozporech a ten největší rozpor, na ten jsme poukazovali dnes ve sněmovně, to je přece nesoulad mezi očekávanými příjmy a plánovanými výdaji, a to je problém, se kterým se vláda bude muset potýkat, a mně to bohužel připomíná... 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A my se teď podíváme, pane předsedo, na problémy, které zase naopak sužují vaši Občanskou demokratickou stranu, předseda Občanské demokratické strany... 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já bych ještě ale přece jenom dopověděl jednu věc. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


...Petr Fiala je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, pokračujeme dál. Pane předsedo, minulý týden obvinila policie bývalého předsedu ODS Petra Nečase z podplácení v kauze tří bývalých poslanců ODS. Občanská demokratická strana poté označila olomouckého státního zástupce Ivo Ištvana za škůdce demokracie, dokonce někteří vaši poslanci vyzývali ministryni spravedlnosti, aby jej odvolala. Není to přes čáru? Nezasahujete vy politici přímo do vyšetřování? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já vám rád odpovím, ale přece jenom dopovím tu větu, protože nesedíme spolu ve studiu, tak jsme měli problém s technikou, takže já bych jenom, paní redaktorko... 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Neměli jsme žádný problém s technikou, já si myslím, že už jste to dopověděl, pane předsedo. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Nedopověděl jsem tu větu, když jsem chtěl říct, že se nám tady opakuje situace z roku 2002, kdy vláda sociální demokracie také slibovala spoustu věcí, které slibuje dnes, a pak sama musela už po roce přiznat, že zdroje opravdu nejsou. Myslím, že je důležité...

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Takže teď jste dopověděl tu větu a teď, pane předsedo, k té mé odpovědi, k té mé otázce, která byla naprosto jasná, má ODS velký problém, ODS označuje olomouckého státního zástupce Ivo Ištvana za škůdce demokracie a vyzýváte ministryni spravedlnosti k odvolání. Ptám se jasně, jestli tak vy, politici z ODS, nezasahujete do vyšetřování? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


My nemáme žádnou možnost zasahovat do vyšetřování, do vyšetřování nezasahujeme, nezasahovali jsme, nemáme to ani v úmyslu. My jsme velmi jasně vysvětlili, co nám vadilo na postupu pana vrchního státního zástupce Ištvana v této konkrétní kauze. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ale víte, nesnažíte se tak vyvolávat strach ve státních zástupcích, že nemají něco vyšetřovat? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ne, my se nesnažíme vyvolávat strach, naopak se snažíme čelit tomu, aby někdo nevyvolával strach v politicích a vůbec v lidech, kteří rozhodují, protože to, co je podstatou toho obvinění expremiéra Nečase ve věci těch takzvaných trafik, to je součást standardních politických procesů a pro nás je tento způsob kriminalizace politiky nepřijatelný, navíc s odůvodněním, které pan Ištvan pro média poskytl, a to je to, že si tím obviněním chce odpovědět na celospolečensky závažné otázky. To bylo něco, proti čemu jsme se ohradili my, ale nijak do vyšetřování nezasahujeme a ani samozřejmě nemůžeme. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ale jak vy můžete vědět, co je a co není trestný čin? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


My nezkoumáme, co je a co není trestný čin, ale můžeme vědět, co je politické jednání a co není. A kriminalizace politiky je něco, co netrápí Občanskou demokratickou stranu, to by mělo trápit každého občana, který chce žít v demokracii, která opravdu funguje a to, co se odehrálo v případě, v případě odstoupení tří poslanců a jejich následných umístění do dozorčích rad, to se nám každému podle vkusu může líbit nebo nelíbit, ale rozhodně je to něco, co k politice standardně patří a je docela zvláštní, že najednou by to mělo být předmětem nějakého zkoumání orgánů činných v trestním řízení. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A není to náhodou tak, že dosud tady takové politické zvyklosti byly a že se teď mění například politická kultura a že tady jasně státní zástupce Ištvan upozornil na něco, co není úplně v pořádku? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Není to tak, protože politickou kulturu nemění a nemohou měnit nejenom státní zástupci, kteří jsou součástí výkonné moci, ale politickou kulturu nemění ani nezávislé soudy, politická kultura je něco úplně jiného. A nastavovat základní pravidla hry v demokracii musí občané prostřednictvím svých zvolených zástupců, jinak to není a jinak to nemůže být, ale to vůbec nic... 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Ne, já jsem to myslela trochu jinak, já jsem to myslela tak, jestli vy jste si dosud nemysleli, že si toto můžete dovolit a teď jste dostali přes prsty, a ať už posoudí soud, jestli oprávněně nebo ne? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Paní redaktorko, to nemohou posuzovat soudy. Ale já jsem šel... 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Počkejte, tady se vyšetřuje nějaký čin, co musí posoudit soud, nebo, pokud to samozřejmě až ..., pokud samozřejmě až to... 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ne, standardní politické jednání... 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Pokud to dospěje až k soudu, to samozřejmě nevíme v tuto chvíli, ale kdo jiný by to měl posuzovat potom? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


To nevíme, ale standardní politické jednání není tématem pro nezávislou soudní moc, jakkoliv samozřejmě, jakýkoliv trestný čin nebo třeba korupční jednání takovým tématem určitě je a my jsme ti, kteří přejí tomu, aby všechno toto bylo vyšetřeno. A mimochodem já jsem šel nedávno do politiky právě proto, že jsem byl nespokojen s jejím stavem, a to je správná cesta, občané se mají angažovat a snažit se zlepšit politickou kulturu, a to je jediná cesta, kterou může demokracie fungovat. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A co udělá ODS, pokud se skutečně prokáže vina v případě Petra Nečase? Co podle vás bude následovat? Budete zpochybňovat v tu chvíli práci soudu, anebo donutíte Petra Nečase, aby se vzdal členství v ODS? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem si naprosto jist, že v tomto případě a teď nemluvíme o jiných případech, které s touto kauzou jsou v médiích dávány do souvislosti, že v tomto případě se žádná vina nemůže prokázat, protože to, co se odehrálo, to znamená odstoupení poslanců, vzdání se poslaneckého mandátu, není určitě nic, co by mohlo být předmětem jakéhokoliv trestného činu a tato kriminalizace politiky je něco, co je v zahraničí naprosto nepochopitelného a těžko srovnatelného, takže já se tady neobávám, že by v tomto případě k této situaci vůbec mohlo dojít. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A kdyby k tomu došlo, tak, jaký by to byl jasný signál, pro koho by to byl signál, že politici se mají změnit a nemají dělat takové handly? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já nevím, jestli jako by to byl, pro koho by to byl signál. Možná by to byl vážný signál pro naši demokracii. To nejsou jenom politické handly. Přestože to je dneska nepopulární, tak budu a musím obhajovat demokratickou politiku a její pravidly hry, protože nic lepšího nemáme a bylo mnohokrát řečeno, že demokracie je mnohdy nepěkná, ale je to ten nejlepší systém, jaký máme. A k demokracii patří určité fungování politických stran jako klíčových institucí demokracie a k základním funkcím politických stran mimo jiné patří také to, co se nazývá rekrutování politického personálu. To znamená dosazování politických osob do určitých veřejných funkcí a toto nemůžete prostě změnit, taková je demokratická politika, a to nezmění ani žádný výrok z nejvyššího nebo vrchního státního zástupce. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala je stále hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Pane předsedo, vzalo vám státní zastupitelství vítr z plachet, když obvinilo lobbistu Ivo Rittiga, není to přesně ta velká ryba, po které se volalo, aby se právě soustředila pozornost policie a státních zástupců na ni? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Proč by nám bralo vrchní státní zastupitelství vítr z plachet, tohle bylo mimochodem pražské vrchní státní zastupitelství. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


No, ne, jestli to není... 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem rád, že se ty případy vyšetřují a nemám s tím vůbec žádný problém. A mám plnou důvěru v postup vrchní státní zástupkyně Bradáčové. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


No, jestli není pravda, že jste kritizovali, že policie slibovala rozkrýt napojení takzvaných kmotrů na politiky a že velké ryby zatím policie nemá, tak jestli tohle není ta první velká ryba? 

 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem se ptal, protože mě to jako občana zajímá, kde jsou nebo komu patřily to zabavené zlato a miliony, kvůli kterým v souvislosti s nimi mimo jiné také padla vláda, ta otázka je pořád na stole, ale to, že policie nebo vrchní státní zastupitelství se zabývá některými případy korupce, to je naprosto v pořádku. Mimochodem, pokud mluvíme o té kauze jízdenek v Praze, tak to byl, pokud vím, politik Občanské demokratické strany Bohuslav Svoboda, který jako první začal tento případ rozkrývat. Takže nám tady nikdo nebere vítr z plachet, naopak je v našem zájmu, aby se všechny tyto vazby ukázaly a pokud tam je něco špatného, tak aby to bylo potrestáno. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A jak hodnotíte zjištění, o kterých minulý týden psala Mladá fronta DNES, že Ivo Rittig mohl stát i za odvoláním Jiřího Pospíšila z postu ministra spravedlnosti? Návrh na jeho odvolání přišel v létě 2012 v době, kdy chtěl do čela vrchního státního zastupitelství právě dosadit Lenku Bradáčovou tady v Praze. Vy jste v té době už byl v Nečasově vládě, pokud se nepletu, na postu ministra školství, takže myslíte, že tam mohl Ivo Rittig sehrát důležitou roli v jeho odvolání, jak to popisovala Mladá fronta? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Já si to vůbec nedovedu představit, ale především o tom nic nevím. Já jsem se nestýkal nikdy ani s Ivo Rittigem, ani s jinými aktéry té kauzy, takže opravdu k tomu vám nemohu nic říct. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Podle Mladé fronty DNES totiž dokazují policejní záznamy, že probíhala komunikace na lince Rittig - Nagyová, aby se nedostala do křesla vrchní státní žalobkyně Lenka Bradáčová, ona dokonce sama to potvrzovala v tom článku, tak jenom se ptám, jak třeba nepříjemné je pro vás toto zjištění, že vlastně lidé blízcí k premiérovi mohli mít tyto kontakty s panem Rittigem a mohlo se tady ovlivňovat, kdo bude na jakém postu. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem byl ve vládě ve chvíli, kdy vrchní státní zástupkyni jmenoval do funkce a obhajoval ji velmi ministr spravedlnosti Pavel Blažek z Občanské demokratické strany, takže si myslím, že tady Občanská demokratická strana proti jmenování paní Bradáčové nic neměla, naopak byli to naši ministři nebo náš ministr Blažek, který ji do té funkce jmenoval. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


A nebylo to náhodou tak, že právě na paní Bradáčové velmi trval nejvyšší státní zástupce, pan Zeman, a dokonce připomínala Mladá fronta, že pan Blažek se prý v ODS téměř omlouval za to, že ji do funkce zkrátka dosadit musel. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem v té době nebyl členem ani Občanské demokratické strany, tudíž jsem nebyl ani při žádném jednání v rámci ODS. Ale při jednání ve vládě se pan ministr Blažek ani v žádném soukromém rozhovoru rozhodně neomlouval. Jak znám Pavla Blažka, tak on je přesvědčen o tom, že Lenka Bradáčovou je tou správnou volbou a dodnes si velmi cení její práce. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Pane předsedo, jak velkým problémem je pro vás, že z vaší strany odešel Jiří Pospíšil? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já z toho nemám žádnou velkou radost. Jiří Pospíšil se tak rozhodl poté, co neuspěl ve volbách do vedení Občanské demokratické strany a tím pro mě celý případ končí. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Nicméně Jiří Pospíšil je nepochybně velmi populárním politikem, to dokázaly mnohokrát průzkumy různé, navíc za Plzeňský kraj třeba udělal ve volbách do sněmovny hned druhý nejlepší výsledek po Praze. Takže to, že nyní dostal nabídku od TOP 09, aby za ně kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu, vám také asi nemůže dělat nějakou velkou radost? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ono to, pokud to skutečně tak je a pokud bude Jiří Pospíšil kandidovat, tak to především něco vypovídá o Jiřím Pospíšilovi. Vždyť si uvědomme, že pokud existuje opravdu významný rozdíl, ono jich je víc, ale v jedné oblasti mezi Občanskou demokratickou stranou a TOP 09, tak je to právě evropská politika. A jestliže ještě před měsícem patřil Jiří Pospíšil k čelným představitelům Občanské demokratické strany a sdílel její představy o dalším vývoji Evropské unie, a nyní by kandidoval za stranu, která je významně proevropská, má zcela jiné postoje, tak by mi to připadalo přinejmenším zvláštní, ale je to věc Jiřího Pospíšila a on se z ní bude zodpovídat před veřejností. 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


I vy máte u vás ve straně nepochybně politiky, ne všichni v ODS mají stejný názor na Evropskou unii, předpokládám? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


To je pravda, ale ne všichni byli také v nejužším vedení Občanské demokratické strany, ne všichni byli místopředsedové a ne všichni se tak významně podíleli na formulování politiky ODS jako právě Jiří Pospíšil. 

 


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Právě volby do Evropského parlamentu budou vaše první v pozici předsedy ODS. Poprosím o jedno konkrétní číslo, jaký výsledek čekáte, že ODS získá? Dostane se vůbec do Evropského parlamentu? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Já předpokládám, že se Občanská demokratická strana do Evropského parlamentu dostane, ale žádné konkrétní číslo vám teď neřeknu. Ty volby jsou příliš brzo poté, co jsem převzal vedení Občanské demokratické strany. My jsme ve velmi složité situaci a já opakovaně říkám, že bude trvat nejenom několik měsíců, ale i několik let, než se dostaneme zpátky na pozice, které bychom chtěli a měli v našem politickém systému zastávat. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:


Předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala byl hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Děkuju za to, hezký večer. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Děkuji za pozvání. Na shledanou.