12. února 2014

Interview Daniely Drtinové

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl předseda ODS Petr Fiala.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Dobrý podvečer, sledujete Interview. Bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas byl obviněn, policie ho stíhá pro uplácení v kauze takzvaný trafik pro 3 exposlance. Jaký dopad to má na dnešní ODS? Skutečně olomoucké vrchní státní zastupitelství škodí demokracii, jak to komentují občanští demokraté? Kde je hranice mezi politickým obchodem a korupcí? A měla by se zrušit poslanecká imunita? Hostem Interview je předseda ODS Petr Fiala. Dobrý podvečer. 

 Petr FIALA, předseda ODS:

Dobrý večer přeji. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane předsedo, byl obviněn politik, to přece ještě neznamená rozsudek o vině toho politika. Proč by to mělo znamenat kriminalizaci politiky, jak to komentuje ODS? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Víte, já jsem proto, aby se rozkrývala korupce a opravdu jsem se těšil, že se třeba dozvíme, komu patřilo zlato, komu patřily peníze, o kterých se tak mluvilo před těmi měsíci v červnu, když byly zásahy. Nic z toho zatím nevíme, ale místo toho jsme se po tolika měsících dozvěděli, že je obviněn expremiér za to, co se v politice prostě běžně dělá, to mi připadá jako opravdu přinejmenším podivné. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Třeba se dozvíte ty podrobnosti během případného soudního procesu, pokud to dospěje až k němu. Nerozhoduje o vině v této zemi a tedy v každém právním státě soud? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Samozřejmě rozhoduje soud a my do těchto věcí nezasahujeme. Ale my jsme chtěli poukázat na to, že tady dochází ke kriminalizaci politiky, dochází ke kriminalizaci politického jednání, a to prostě není v pořádku. A moje reakce, která dnes zazněla veřejně, zazněla až ve chvíli, kdy jsem slyšel komentáře, které k tomu měl vrchní státní zástupce, vrchní státní zastupitelství, protože ty jsou podle mě také problematické. Jestli pan vrchní státní zástupce řekne, že to obvinění je proto, aby byla zodpovězena nějaká celospolečensky závažná otázka, tak mně to připadá jako jakýsi experiment na lidech. My tady nejsme v laboratoři a obvinění nemůže být vzneseno proto, aby byla odpovězena otázka, která trápí pana vrchního státního zástupce. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale na druhou stranu přece je povinnost každého státního zastupitelství zahájit úkony trestního stíhání, pokud ten či onen orgán činný v trestním řízení nabyl podezření nebo má podezření, že byl spáchán trestný čin, proč by z toho měl být vyňat Petr Nečas, pokud toto podezření státní zastupitelství mělo? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


V žádném případě nejde o vynětí Petra Nečase z čehokoliv a dokonce to, proč jsme dnes vystoupili, nebylo proto, že byl obviněn bývalý předseda Občanské demokratické strany. Tady jde přece o něco mnohem podstatnějšího, jde o to, zda budeme skutečně obviňovat lidi za politické jednání, za něco, co je součástí politického procesu a co je běžné a je to za běžné považováno ve všech demokraciích. A tady si myslím, že je ten problém. Nemůžeme dospět k tomu, že vrchní státní zástupce bude obviňováním klást určité otázky. To je, jako kdyby pan Ištvan měl dojem, že lidem škodí pití piva, a proto obvinil výrobce piva a čekal, jestli nezávislý soud rozhodne, že opravdu pivo škodí. Vždyť je to úplně absurdní. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No, ne, pan vrchní státní zástupce Ištvan došel k podezření z hlediska své profese, že byl spáchán trestný čin, a proto zahájil úkony v trestním stíhání, takto by vám on oponoval. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Já komentuji komentáře, které k tomu pan Ištvan dal a které jsem četl v médiích. Ale stejně si myslím, že nemůžeme dospět k tomu, že budeme kriminalizovat politické jednání a my jsme tady, my tímto směrem jdeme, ale to není správné. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže schvalujete dvojí metr na politiky a na běžné občany, protože já jsem skutečně u žádného obvinění neslyšela, že jde o poškození demokracie, až u Petra Nečase? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Naopak já chci, aby byl uplatňován stejný metr na politiky a na běžné občany i v těchto kauzách. Já vám řeknu jiný příklad, představme si, jsme v České televizi, je to hypotetický příklad, ale představme si, že by třeba nějaký moderátor nesouhlasil s koncepcí hlavní zpravodajské relace a měl pocit, že by to mělo být jinak a veřejně se ozýval a ředitel televize by mu řekl - dobře, nesouhlasíš s tím, tak moderuj jiný pořad a budeme všichni spokojeni a všichni by spokojeni byli a nikoho by nenapadlo podezřívat kohokoliv z nich z nějaké korupce nebo zištného jednání, tady je velmi obdobný příklad... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, ale tam přece...V tom případě nezaznělo to podstatné, co vám zakládá skutkovou podstatu toho či onoho trestného činu, toto byla běžná debata, co jste vy nastínil, nebyla tam žádná výhoda, která by mohla zakládat podezření ze spáchání trestného činu uplácení či korupce. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Ale tady taky ne, tady žádná výhoda tohoto typu nebyla. Ale budete se mnou určitě souhlasit, že ten příklad, který jsem uvedl a který je opravdu hypotetický a napadl mě teď, protože sedíme ve veřejnoprávní televizi, že je velmi obdobný a mohli bychom na něj taky takto pohlížet. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já tam nevidím žádnou podobnost. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Já tam vidím velmi jasnou podobu, nechme na divácích, jestli ji tam vidí také. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Kde je ta podobnost toho případného naplnění skutkové podstaty trestného činu, kde v tom vidíte, jakou výhodu či nevýhodu, která by mohla zakládat toto? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


A já teď nehodnotím skutkovou podstatu, ale hodnotím ten způsob toho jednání, a ten je velmi obdobný. Prostě něco se mně nelíbí, s něčím nesouhlasím, tak ustoupím a budu působit v nějaké jiné funkci. To je úplně normální. Vždyť máme případy třeba v západních demokraciích, že odstupují hlavy státu třeba na jeden den, aby mohl být schválen nějaký zákon. Máme případy standardních politických dohod. To, že se někomu nabízí nějaké politické místo za něco, je úplně běžné. Toto je normální praxe v demokratické politice a my tady najednou se ji pokoušíme měnit. Ale kdo ji mění? Ne my občané, kteří na to máme právo, ale pokoušejí se jí měnit represivní složky státu, a to je mimořádně nebezpečné. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Víte, exposlanec Tluchoř řekl, že Petr Nečas dělal tenkrát, když nabízel tedy třem exposlancům takzvané trafiky za odchod ze sněmovny, aby prošly daňové zákony, tak on řekl, že Petr Nečas dělal špatnou politiku, ale pořád to byla jen a jen politika. I podle vás je toto skutečně obvyklá politika, obvyklý politický obchod? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ano, je to obvyklá politika a na politice a na demokratické politice je jedna věc důležitá, dělá se tam spousta věcí, která se nám nelíbí, nebo která se někomu líbí a někomu se nelíbí a ten, kdo rozhoduje o tom, jestli ta politika je správná, nebo je špatná, jsou občané. To, že se politika Občanské demokratické strany občanům nebo našim voličům nelíbila, to jsme poznali, a dali nám to najevo ve volbách, a to je správné. Ale politický postup nemůže být kriminalizován. To se dostaneme do situace, která bude nebezpečná ne pro politiky, těm to třeba i občané přejí, ale bude nakonec nebezpečná i pro občany. Nebude se moct rozhodovat a politika není nic nebezpečného, politika nás chrání a o politiku musíme pečovat. A tohle je pokus o kriminalizaci politiky a teď bez ohledu na to, z jaké jsme politické strany, nás to musí zneklidňovat a musíme si ty otázky klást a já jsem je položil i veřejně. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane předsedo, to jádro problému je přece jinde, a je v tom, kde je hranice mezi obvyklým politickým jednáním, obvyklým politickým obchodem a trestným činem - korupcí, kde podle vás ta hranice je? Kudy běží, kde běží pro vás? 

 

 Petr FIALA, předseda ODS:


A tuto hranici má stanovovat kdo? Veřejná debata, praxe... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Podle mého názoru jako člověka s právním vzděláním, podle mě má vymezit hranici toho, co je trestným činem skutečně v právním státě jen orgán justice, anebo orgán činný v trestním řízení, který zahájí ty úkony, pokud takové podezření má. Kdo jiný než on by měl vytyčovat a definovat to, co je a co není trestným činem, pane předsedo? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


To je velmi složitá otázka, protože samozřejmě v oblasti politiky nemůžeme spoléhat jenom na rozhodování orgánů činných v trestním řízení a nemůžeme dokonce spoléhat ani na rozhodování soudů. Já se nechci pouštět do nějaké odbornější debaty, ale například já jsem stál na stanovisku těch, kteří říkali, že o tom, jestli budou předčasné volby nebo nebudou po pádu Topolánkovy vlády, nemá rozhodovat Ústavní soud, protože je to primárně záležitost demokraticky zvoleného tělesa, kterým je Parlament a který je v těchto věcech rozhodující. A jestli my dopustíme to, že všechny politické problémy nakonec budou rozhodovat soudy, tak dosáhneme jediné věci - ohrozíme demokracii. Toto není úkol orgánů činných v trestním řízení, ani orgánů, jakými jsou nezávislé soudy. 

 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Kudy pro vás běží ta hranice mezi obvyklým politickým jednáním a trestním činem? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


To je přece v případě politiky jasně definováno. Jestli já budu jednat způsobem, který přinese moje obohacení, můj zisk, který bude se vymykat tomu rámci, ve kterém prostě probíhá politické jednání, tak tu hranici překračuji. Ale přece ve chvíli, kdy já se vzdám... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže to znamená, že když konáte ve veřejném zájmu, tak se můžete dopouštět čehokoliv, třeba i vražd, jen proto, že obohacujete podle vašeho názoru veřejný zájem? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ale dobře, tak jako můžeme si s tou definicí hrát jako důkladněji a nebudeme, nebudete mě pak chytat za slovo, že když někdo vraždí ve veřejném zájmu, tak jedná v pořádku. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já jsem samozřejmě schválně nadsadila jakoby obsah té otázky, ale jen bych se ráda dobrala toho výsledku? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Mně to je jasné, že jste nadsadila, ale odpusťte mi moji poznámku, že jste to nenadsadila dobře. Tady jsme u konkrétního, já se omlouvám... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To je v pořádku. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


... tady u velmi konkrétního případu a příkladu, kdy se jedná o to, že nějací poslanci nesouhlasili s rozhodováním, které měli udělat, proto rezignovali na svůj mandát a protože to byli zkušení politici, tak získali místa v nějakých dozorčích radách. To je naprosto normální postup, který se nám nemusí líbit, a přiznávám se, že mně se také nelíbí, dokonce se mně nelíbí vůbec a nelíbil se i voličům, a byl to třeba jeden z důvodů, za který nás potrestali. Ale není to důvod pro to, aby toto jednání bylo kriminalizováno. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže byste nejednal, nejednal byste stejně jako Petr Nečas? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ne, počkejte, ale neodbíhejme od toho problému. Kde máme odpovědi na otázky, kvůli kterým tady kdysi vláda? Komu patřily peníze, které byly nalezeny, komu patřilo zlato, které bylo nalezeno? Mně to... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No, to jsem vám říkala, to byste se možná dozvěděl právě během toho případného soudního procesu, pokud by k němu došlo. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ale zatím jsem se to nedozvěděl. Ale opravdu, opravdu čekám hodně dlouho. A já tady nemluvím ani tak jako politik, jako zneklidněný občan. Tady padla vláda z nějakých důvodů, které byly prezentovány veřejnosti, nic z toho se zatím úplně nepotvrdilo. A dokonce ani nemáme odpověď na základní otázku, jestli tedy došlo k nějaké korupci. Mě to bytostně zajímá. Jestli prostě peníze, zlato patřily politikům za nějaké politické rozhodování, to je určitě korupce a já chci, aby byla odhalena. Ale nic takového se nestalo a místo toho se zde standardní politické jednání kriminalizuje, mně to připadá jako nesmyslné a neobhajitelné. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jednal byste stejně jako Petr Nečas? Vy jste řekl, že se vám to tak úplně nelíbilo, takže byste asi stejně nejednal. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


To nevím. To je velmi složitá otázka proto, že jsem nebyl v té situaci, neměl tu odpovědnost, neznal všechny souvislosti, takže takto se určitě odpovědět nedá. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já se k ní vracím proto, že třeba, pokud toto pro vás by nebylo přijatelné a vy jste sám řekl, že se vám to nelíbilo, tak, jestli přesně tudy už nevede ve vás ta hranice mezitím, kdy tedy rozlišujete ten obvyklý obchod od jednání, které už třeba není slučitelné se zákony této země? 

 

 

Petr FIALA, předseda ODS:


Ne, ve mně taková hranice vede jedině v tomto případě, že mně nějaká politika připadá správnější, jiná mně připadá méně správná, ale nikdy by mě nenapadlo, že toto může být trestný čin. A ono to není ojedinělé, stejně jako, když je někdo obviněn za to, že na základě jasných podkladů a jednoznačného stanoviska právníků a podřízených nějak hlasoval při rozhodování rady. Vždyť kam se tato země dostává? My se za chvíli budeme bát politicky rozhodovat, a to není dobré pro demokracii a to není dobré ani pro občany. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Nejvyšší soud rozhodl, že 3 exposlance, kterým trafiky byly nabídnuty, stíhat nelze, protože je chrání imunita, Petra Nečase chránila jen obvyklá procesní imunita, navíc teď už žádnou imunitu nemá, takže byl obviněn. Pane předsedo, neztrácí imunita zákonodárců smysl, neměla by být zrušena? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já si nemyslím, že by měla být zrušena a já jsem ani nikdy nepodléhal těm velmi populárním nápadům, jak budeme imunitu omezovat a úplně ji rušit. Já vím, že velká část veřejnosti takovou myšlenku zastává, ale podle mě to není správné. Ta imunita má svoje důvody. Ale dnes jsme v situaci, kdy vlastně imunita nikoho nechrání před trestním stíháním v budoucnosti, takže ta imunita je opravdu významným způsobem redukovaná, je to výsledek nějaké veřejné debaty a politického rozhodování, které respektuji. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


I podle nové ministryně spravedlnosti Heleny Válkové by se imunita měla vztahovat jen na projevy v Parlamentu, ale na skutečné projevy, nikoliv právě třeba na nějaké politické obchody uzavřené, když to přeženu na toaletě v Parlamentu. S takovým zúžením imunity byste souhlasil? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já bych musel znát to přesné znění, ale já osobně nejsem... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Přímo na projevy učiněné v Poslanecké sněmovně, slovní projevy. 

 

 

Petr FIALA, předseda ODS:


Já nejsem pro další zužování imunity, ono je to pak snadno zneužitelné. Spousta dobrých úmyslů končí špatně. Já si myslím, že důvod, proč imunita existovala a proč se vztahuje na politické jednání určitého typu a proč je to docela běžné ve vyspělých demokraciích, že ty důvody existují a pořád platí? 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Poslaneckou imunitu byste zachoval v tom konceptu a šíři, v jaké je teď? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ano. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jak byste změnil všechny ty politické obchody s obsazováním politiky nejrůznějších rad, statutárních orgánů, státních podniků, podle vás je to v pořádku takové kupčení s funkcemi? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já nevím, jestli je to kupčení s funkcemi a určitě bych tento termín nepoužil, podívejme se... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pokud vám to někdo nabídne za něco, za nějakou protislužbu? 

 Petr FIALA, předseda ODS:
Ale proč, za protislužbu, to je jaksi složitější otázka, ale nevím, jestli se tyto služby nabízejí ze protislužbu? Jaký je smysl toho, že jsou politici v dozorčích radách podniků se státní účastí? To má přece smysl ten, aby byl chráněn majetek občanů, aby byl dobře spravován majetek státu a tam je úplně logické, že jsou tam lidi... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jste si tím jist, že politik ochrání zájmu státu i finanční lépe než nějaký odborník?

 Petr FIALA, předseda ODS:


To jsem si tím jist v tom smyslu, že politik je člověk, který získal nějakým způsobem důvěru veřejnosti a má nějaké zkušenosti a z tohoto hlediska může docela dobře chránit zájmy státu. Já v tom nevidím žádný problém. A prostě, pokud si budeme hrát na to, že cokoliv je politické, je špatné, tak se daleko nedostaneme. Znovu opakuji, politika nás chrání. Demokratická politika je pro nás nesmírně důležitá a k demokratické politice patří také to, že nějakým způsobem fungují politické strany a jednou z jejích klíčových funkcí je rekrutování politického personálu, a to znamená, že politické strany dosazují do určitých státních funkcí zvolené politiky nebo lidi, o kterých si myslí, že budou občany dobře reprezentovat. Z tohoto hlediska já nevidím žádný problém v tom, aby politici seděli v dozorčích radách. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale není tento koncept myšlený přesně tím, co stáhlo Občanskou demokratickou stranu k velmi nízkým preferencím? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Pokud stáhlo Občanskou demokratickou stranu k velmi nízkým preferencím to, co patří k demokracii a co je standardním nástrojem, tak prostě... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Víte, o čem mluvím, klientelismus, vazby politiků právě na nejrůznější dozorčí rady a podobně. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Pak je to špatné. Ale já si myslím, že tohle to není. Ano, pokud někde, a já jsem byl vždycky velkým bojovníkem proti tomu, aby ekonomické zájmy dominovaly nad politikou a nad politickými idejemi. Pokud se toto děje, tak o tom konkrétně mluvme a bojujme proti tomu. Ale dosazování politiků do určitých funkcí určitě není tento příklad a musíme znovu upozorňovat na to, že politika je důležitá a vyzývat občany k tomu, aby hájili politiku a hájili demokratickou politiku, protože tím hájí sami sebe. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale potom je logické, že veřejnost očekává od těch politiků, o nichž tedy vy hovoříte jako o jistotě a o tom, co vlastně spravuje jakoby tuto zemi, což by tak mělo být, tak od nich potom očekávají... 

 Petr FIALA, předseda ODS:

Jiné řešení není. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, ale pak také samozřejmě musí tito politici být schopni přesvědčit tuto veřejnost o tom, že jejich úsmysly jsou čisté. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


S tím souhlasím, máte naprosto pravdu, a to se taky děje. A když je nepřesvědčí, tak jim to občané dají najevo ve volbách, a to se taky děje, a to v pořádku, protože pak funguje... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To se stalo zřejmě i Občanské demokratické straně. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


A to se stalo i Občanské demokratické straně, protože se Občanská demokratická strana nyní obnovuje, a proto musí velmi složitě vysvětlit občanům a svým voličům, že je znovu důvěryhodná. Ale to je v pořádku. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


ODS označila olomouckého vrchního státního zástupce Iva Ištvana za škůdce demokracie a vyzve ministryni spravedlnosti, aby řešila jeho budoucnost. Je toto, pane předsedo, podle vás přípustný vpád a tlak na orgány činné v trestním řízení, na jejich práci, na práci justice? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Je to výzva, která reagovala na postupy pana Ištvana, nic víc, ale určitě to není žádný zásah do vyšetřování a do trestního stíhání. My nakonec ani takový zásah udělat nemůžeme, jsme opoziční stranou, není to víc než výzva. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takto odpověděla ministryně spravedlnosti Helena Válková na otázku, zda teď není Petr Nečas kriminalizován za praxi, která se v české politice běžně děje už 20 let. 

 


Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /ANO/ (záznam): 


Jako občanka si můžu říci, že ty zvyklosti, které tady byly nastoleny, jsou velice špatné, že ta morální integrita běžného občana je narušena potud, že vidí, že to, co jemu by neprošlo, těm mocným nahoře projde. Já si myslím, že je dobře, aby se politici trošku báli překračovat tu pomyslnou hranici mezi korupcí a politickým vyjednáváním. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale ODS tedy vyvíjí tedy tlak na to, slovní, verbální, aby Ivo Ištvan jako vrchní státní zástupce skončil. Není právě toto politizace, proti níž v tomto případě, v tomto procesu vystupujete a kterou ostře kritizujete? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Počkejme, vraťme se k tomu, co řekla paní ministryně. Já jsem taky pro...

 

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Že by si politik měl... 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem ... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


/Nesrozumitelné/ když se bojí právě svých voličů? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ano, no, bojích svých voličů. Když se politik bojí. On se nejprve začne bát politik, a pak se začnou bát občané, to je vždycky nebezpečné. Ale jaké je spravedlivé právo? Víme to oba, spravedlivé právo je takové, které je taky srozumitelné. Jestli já chci jednat správně, tak musím vědět, jaké to správné jednání je a ne, že se to dozvím až poté, co to položí jako otázku pan vrchní státní zástupce. To je jedna věc. Ale když paní ministryně mluvila o tom, že má právo platit pro všechny a nemají být výjimky pro politiky, tak by to měli dokazovat v praxi. Hnutí ANO má předsedu, který jako jediný nemusel předložit lustrační osvědčení, když šel do vlády, najednou pro něj platí výjimka, tak to není úplně nejlepší příklad toho, jak hnutí ANO jedná, nebo je to spíš příklad toho, že něco jiného hlásají a něco jiného dělají, když se to týká jejich předsedy. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A to, co dělá ODS, má politická strana úkolovat ministryni spravedlnosti, aby zasahovala do práce policie a státních zastupitelství? Pak už skutečně nikdy žádného politika neobviní, tak dosáhnete svého. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ne, politická strana má povinnost, pokud má pocit, že dochází k postupům, které ohrožují demokratickou politickou kulturu, na to upozornit a vyzvat ministryni, aby jednala, to jsme udělali, nic více, nic méně. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Zítra budou poslanci ODS interpelovat v Poslanecké sněmovně právě ministryni Válkovou. Vy také chcete, aby zrušila vyhlášku exministryně Benešové, nebo jí předloženou, která umožnila převést kauzu z Prahy do Olomouce. Kdy podáte ústavní stížnost na zrušení vyhlášky, pokud vyhlášku nezruší sama ministryně? Petr FIALA, předseda ODS:


My nemůžeme sami podat ústavní stížnost, protože z důvodů, o kterých jsme mluvili, je počet poslanců Občanské demokratické strany nedostatečný, potřebujete 25 poslanců. Takže budeme jednat s dalšími poslaneckými kluby, aby nás podpořily. A pokud skutečně paní ministryně nebude reagovat, tak tento postup zvolíme. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A kdy zhruba časově, dá se to odhadnout? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:

 

Dá se to odhadnout, to budeme dělat bezprostředně. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Teď budete shánět podporu, bezprostředně byste to udělali? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ano, budeme to dělat bezprostředně v řádu dní. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Vy jste se teď pokoušel obrušovat hrany s bývalými předsedy ODS, ono se vám to i dařilo s Václavem Klausem, s Mirkem Topolánkem. Teď ta nastalá situace s Petrem Nečasem, jak může změnit vztahy ODS s Petrem Nečasem? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Já myslím, že nemůže změnit vztahy s Petrem Nečasem. Petr Nečas je, zůstává, věřím, že zůstane řadovým členem Občanské demokratické strany. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Má to nějaký dopad ta kauza na ODS? Je to nějaká rána řekněme u ní? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


To se uvidí, ale samozřejmě všechny tyto nové a nové medializace minulých kauz, ve kterých jsou bývalí představitelé ODS, nám určitě nepomáhají. A musíme si i klást otázku, jestli to, že najednou po tolika měsících je zde obvinění, jestli to není zase v nějaké politické souvislosti. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Námluvy s expředsedy vám vycházejí, ty hrany obrušujete, ale odešel vám oblíbený politik Jiří Pospíšil. Má to dát veřejnosti nějakou zprávu o Občanské demokratické straně pod vaším vedením? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Má to dát zprávu veřejnosti o Jiřím Pospíšilovi, víc bych to nechtěl komentovat. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale stejně jako se nepodařilo ukotvit Jiřího Pospíšila ve vedení strany, tak stejně, dovolím si říci, nedůstojně se strana zachovala i k Miroslavě Němcové, která straně zachraňovala krk, jak se lidově řečeno říká ve velmi těžkých chvílích, tedy v těch posledních volbách. Není to chyba? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Vidíte, a to je rozdíl mezi Jiřím Pospíšilem a Miroslavou Němcovou. Oba neuspěli při kandidatuře do vedení Občanské demokratické strany, oba z důvodu, že většina delegátů a většina členů ODS chtěla mít zcela nové vedení. A podívejte se na to, jakým způsobem se každý z nich vyrovnává s tou porážkou. Paní Miroslava Němcová je platnou a důstojnou členkou poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, naší výraznou tváří a zůstane jí i nadále. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já vím, ale jestli to není otázka také porážky celé Občanské demokratické strany a možná z toho potom plynou ty velmi těžké bolestné rozchody třeba s bývalými předsedy, protože ani třeba strana se neumí nějak důstojně porovnat s lidmi, kteří přinášeli volební zisk straně, a to je případ jak oblíbeného Pospíšila, tak Miroslavy Němcové? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já bych velmi rozlišoval mezi Jiřím Pospíšilem a Miroslavou Němcovou. Ale já jsem tu praxi, kdy se strana nedokáže důstojně rozejít se svými bývalými předsedy, kritizoval, napravuji ji, stejně jako napravuji společně se svými kolegy situaci v celé Občanské demokratické straně a myslím si, že brzy získáme zpátky důvěru našich voličů. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Co když bude Jiří Pospíšil kandidovat za TOP 09 v eurovolbách? Nedáváte tím vlastně vlastní munici, vlastní náboje konkurenci na pravém spektru? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Jiří Pospíšil odešel sám poté, co nebyl zvolen do vedení Občanské demokratické strany, není to první strana, kterou opustil. Já si myslím, že to, že bude kandidovat bezprostředně po odchodu za jinou politickou stranu, dává spíš jakýsi signál o Jiřím Pospíšilovi než o Občanské demokratické straně. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Kdo bude lídrem ODS ve volbách do Evropského parlamentu? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


My o tom budeme teprve jednat. Kandidátku budeme uzavírat 24. února. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Kdo je ve hře? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Já myslím, že jsou jména úspěšných europoslanců jako jedna z logických voleb, ale já bych nechtěl předjímat to, k čemu se rozhodne vedení Občanské demokratické strany a výkonná rada... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jan Zahradil je favoritem? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Jan Zahradil je určitě významnou postavou. Získal také... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A je favoritem? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Získal také důvěru delegátů kongresu, je prvním místopředsedou strany, takže Jan Zahradil je určitě ze jmen, o kterých musíme uvažovat. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Předseda ODS Petr Fiala. Děkuji vám za interview. Na shledanou. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Děkuji za pozvání. Na shledanou.